Arrow As
Juridisk navn:  Arrow As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Eikeviken 46 Eikeviken 46 Fax:
5043 Bergen 5043 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989762591
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/25/2006
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
300%
Egenkapital  
  
80%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.000 0 45.000 0 0
Resultat: 8.000 -4.000 40.000 -5.000 -8.000
Egenkapital: 18.000 10.000 14.000 -26.000 -21.000
Regnskap for  Arrow As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.000 0 45.000 0 0
Driftskostnader -6.000 -3.000 -5.000 -5.000 -8.000
Driftsresultat 8.000 -3.000 40.000 -5.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 8.000 -4.000 40.000 -5.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 -4.000 40.000 -5.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 18.000 10.000 45.000 0 0
Sum eiendeler 18.000 10.000 45.000 0 0
Sum opptjent egenkapital -82.000 -90.000 -86.000 -126.000 -121.000
Sum egenkapital 18.000 10.000 14.000 -26.000 -21.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 32.000 26.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 18.000 10.000 46.000 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.000 0 45.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 14.000 0 45.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -3.000 -5.000 -5.000 -8.000
Driftskostnader -6.000 -3.000 -5.000 -5.000 -8.000
Driftsresultat 8.000 -3.000 40.000 -5.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 -4.000 40.000 -5.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 4.000 0 45.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 14.000 10.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 18.000 10.000 45.000 0 0
Sum eiendeler 18.000 10.000 45.000 0 0
Sum opptjent egenkapital -82.000 -90.000 -86.000 -126.000 -121.000
Sum egenkapital 18.000 10.000 14.000 -26.000 -21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 32.000 26.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 32.000 26.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 18.000 10.000 46.000 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.000 10.000 13.000 -26.000 -21.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 1.4 0 0.1
Soliditet 1 1 30.4
Resultatgrad 57.1 88.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 2.3 -1.0
Total kapitalrentabilitet 44.4 8
Signatur
08.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex