Arrow Head As
Juridisk navn:  Arrow Head As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gravdalsveien 22 Wilh. Wilhelmsens Vei 32A Fax:
0756 Oslo 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 912848256
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/8/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.98%
Resultat  
  
167.42%
Egenkapital  
  
112.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 300.000 337.000 50.000 0 0
Resultat: 60.000 -89.000 4.000 -1.000 0
Egenkapital: 5.000 -40.000 28.000 23.000 24.000
Regnskap for  Arrow Head As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 300.000 337.000 50.000 0 0
Driftskostnader -239.000 -426.000 -46.000 -1.000 0
Driftsresultat 60.000 -89.000 4.000 -1.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 60.000 -89.000 4.000 -1.000 0
Skattekostnad -15.000 21.000 1.000 0 0
Årsresultat 45.000 -68.000 5.000 -1.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.000 22.000 1.000 0 0
Sum omløpsmidler 126.000 100.000 72.000 23.000 30.000
Sum eiendeler 133.000 122.000 73.000 23.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -19.000 -64.000 4.000 -1.000 0
Sum egenkapital 5.000 -40.000 28.000 23.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 128.000 162.000 45.000 0 6.000
Sum gjeld og egenkapital 133.000 122.000 73.000 23.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 300.000 337.000 50.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 300.000 337.000 50.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -239.000 -425.000 -45.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -1.000 -1.000 -1.000 0
Driftskostnader -239.000 -426.000 -46.000 -1.000 0
Driftsresultat 60.000 -89.000 4.000 -1.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 45.000 -68.000 5.000 -1.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 22.000 1.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.000 22.000 1.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 126.000 100.000 72.000 23.000 30.000
Sum omløpsmidler 126.000 100.000 72.000 23.000 30.000
Sum eiendeler 133.000 122.000 73.000 23.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -19.000 -64.000 4.000 -1.000 0
Sum egenkapital 5.000 -40.000 28.000 23.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 106.000 117.000 6.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.000 44.000 39.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 128.000 162.000 45.000 0 6.000
Sum gjeld og egenkapital 133.000 122.000 73.000 23.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.000 -62.000 27.000 23.000 24.000
Likviditetsgrad 1 1 0.6 1.6 5.0
Likviditetsgrad 2 1 0.6 1.7 0.0 5.1
Soliditet 3.8 -32.8 38.4 100.0 80.0
Resultatgrad 2 -26.4 8.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 25.6 1.6 0.0 0.3
Total kapitalrentabilitet 45.1 5.5 -4.3 0.0
Signatur
26.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex