Arrow Head As
Juridisk navn:  Arrow Head As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Wilh. Wilhelmsens Vei 32A Wilh. Wilhelmsens Vei 32A Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 912848256
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/8/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-58.33%
Resultat  
  
-50.79%
Egenkapital  
  
48.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 125.000 300.000 300.000 337.000 50.000
Resultat: 125.000 254.000 60.000 -89.000 4.000
Egenkapital: 298.000 201.000 5.000 -40.000 28.000
Regnskap for  Arrow Head As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 125.000 300.000 300.000 337.000 50.000
Driftskostnader 0 -46.000 -239.000 -426.000 -46.000
Driftsresultat 125.000 254.000 60.000 -89.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 125.000 254.000 60.000 -89.000 4.000
Skattekostnad -27.000 -59.000 -15.000 21.000 1.000
Årsresultat 97.000 196.000 45.000 -68.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 110.000 110.000 7.000 22.000 1.000
Sum omløpsmidler 246.000 265.000 126.000 100.000 72.000
Sum eiendeler 356.000 375.000 133.000 122.000 73.000
Sum opptjent egenkapital 274.000 177.000 -19.000 -64.000 4.000
Sum egenkapital 298.000 201.000 5.000 -40.000 28.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 58.000 174.000 128.000 162.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 356.000 375.000 133.000 122.000 73.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 125.000 300.000 300.000 337.000 50.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 125.000 300.000 300.000 337.000 50.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -44.000 -239.000 -425.000 -45.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -2.000 0 -1.000 -1.000
Driftskostnader 0 -46.000 -239.000 -426.000 -46.000
Driftsresultat 125.000 254.000 60.000 -89.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 97.000 196.000 45.000 -68.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 7.000 22.000 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 110.000 110.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 110.000 110.000 7.000 22.000 1.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 125.000 0 0 0
Andre fordringer 246.000 110.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 30.000 126.000 100.000 72.000
Sum omløpsmidler 246.000 265.000 126.000 100.000 72.000
Sum eiendeler 356.000 375.000 133.000 122.000 73.000
Sum opptjent egenkapital 274.000 177.000 -19.000 -64.000 4.000
Sum egenkapital 298.000 201.000 5.000 -40.000 28.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 27.000 27.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 16.000 106.000 117.000 6.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 131.000 22.000 44.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 58.000 174.000 128.000 162.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 356.000 375.000 133.000 122.000 73.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 188.000 91.000 -2.000 -62.000 27.000
Likviditetsgrad 1 4.2 1.5 1 0.6 1.6
Likviditetsgrad 2 4.2 1.5 1 0.6 1.7
Soliditet 83.7 53.6 3.8 -32.8 38.4
Resultatgrad 1 84.7 2 -26.4 8.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.9 25.6 1.6
Total kapitalrentabilitet 35.1 67.7 45.1 5.5
Signatur
26.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex