Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arrowhead Foods As
Juridisk navn:  Arrowhead Foods As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Wilh. Wilhelmsens vei 32A Wilh. Wilhelmsens vei 32A Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 821516862
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 10/8/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tbe Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
534.46%
Resultat  
  
348.15%
Egenkapital  
  
359.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 2.430.000 383.000
Resultat: 201.000 -81.000
Egenkapital: 193.000 42.000
Regnskap for  Arrowhead Foods As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 2.430.000 383.000
Driftskostnader -2.186.000 -465.000
Driftsresultat 245.000 -81.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -44.000 0
Finans -44.000 0
Resultat før skatt 201.000 -81.000
Skattekostnad -49.000 18.000
Årsresultat 151.000 -63.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 118.000 89.000
Sum omløpsmidler 853.000 627.000
Sum eiendeler 971.000 716.000
Sum opptjent egenkapital 88.000 -63.000
Sum egenkapital 193.000 42.000
Sum langsiktig gjeld 519.000 87.000
Sum kortsiktig gjeld 258.000 587.000
Sum gjeld og egenkapital 971.000 717.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.430.000 383.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 2.430.000 383.000
Varekostnad -1.141.000 -569.000
Lønninger -247.000 -1.000
Avskrivning -48.000 -5.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -750.000 -137.000
Driftskostnader -2.186.000 -465.000
Driftsresultat 245.000 -81.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -44.000 0
Finans -44.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 151.000 -63.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 118.000 89.000
Sum varige driftsmidler 118.000 89.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 118.000 89.000
Varebeholdning 314.000 247.000
Kundefordringer 41.000 0
Andre fordringer 29.000 1.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 365.000 275.000
Sum omløpsmidler 853.000 627.000
Sum eiendeler 971.000 716.000
Sum opptjent egenkapital 88.000 -63.000
Sum egenkapital 193.000 42.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 28.000
Sum langsiktig gjeld 519.000 87.000
Leverandørgjeld 24.000 537.000
Betalbar skatt 50.000 0
Skyldig offentlige avgifter 155.000 22.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 29.000 0
Sum kortsiktig gjeld 258.000 587.000
Sum gjeld og egenkapital 971.000 717.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 595.000 40.000
Likviditetsgrad 1 3.3 1.1
Likviditetsgrad 2 2.1 0.6
Soliditet 19.9 5.9
Resultatgrad 10.1 -21.1
Rentedekningsgrad 5.6
Gjeldsgrad 4 1
Total kapitalrentabilitet 25.3 -11.3
Signatur
24.10.2018
Prokurister
24.10.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex