Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arsky
Juridisk navn:  Arsky
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90087807
Elgefaret 3 A Elgefaret 3 A Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 993140198
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/8/2008
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
89.49%
Resultat  
  
300%
Egenkapital  
  
294.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2010 2009 2008
Omsetning: 1.876.000 990.000 317.000
Resultat: 892.000 223.000 134.000
Egenkapital: 659.000 167.000 97.000
Regnskap for  Arsky
Resultat 2010 2009 2008
Driftsinntekter 1.876.000 990.000 317.000
Driftskostnader -984.000 -767.000 -183.000
Driftsresultat 892.000 223.000 134.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 1.000 -1.000 0
Resultat før skatt 892.000 223.000 134.000
Skattekostnad -250.000 -63.000 -38.000
Årsresultat 642.000 160.000 97.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 1.000
Sum omløpsmidler 1.198.000 382.000 185.000
Sum eiendeler 1.198.000 382.000 186.000
Sum opptjent egenkapital 659.000 167.000 97.000
Sum egenkapital 659.000 167.000 97.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 537.000 214.000 90.000
Sum gjeld og egenkapital 1.198.000 382.000 187.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.876.000 990.000 317.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.876.000 990.000 317.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -676.000 -648.000 -126.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -308.000 -119.000 -57.000
Driftskostnader -984.000 -767.000 -183.000
Driftsresultat 892.000 223.000 134.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 1.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 642.000 160.000 97.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.000
Sum anleggsmidler 0 0 1.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 377.000 148.000 118.000
Andre fordringer 0 16.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 821.000 218.000 67.000
Sum omløpsmidler 1.198.000 382.000 185.000
Sum eiendeler 1.198.000 382.000 186.000
Sum opptjent egenkapital 659.000 167.000 97.000
Sum egenkapital 659.000 167.000 97.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 1.000 0
Leverandørgjeld 0 1.000 0
Betalbar skatt 249.000 62.000 38.000
Skyldig offentlige avgifter 231.000 88.000 42.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 58.000 63.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 537.000 214.000 90.000
Sum gjeld og egenkapital 1.198.000 382.000 187.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 661.000 168.000 95.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.8 2.1
Likviditetsgrad 2 2.3 1.8 2.1
Soliditet 55.0 43.7 51.9
Resultatgrad 47.5 22.5 42.3
Rentedekningsgrad 223.0
Gjeldsgrad 0.8 1.3 0.9
Total kapitalrentabilitet 74.5 58.4 71.7
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex