Art Galleri As
Juridisk navn:  Art Galleri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kjøkkelvikbrekkene 158S Kjøkkelvikbrekkene 158S Fax:
5178 Loddefjord 5178 Loddefjord
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 918083480
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/13/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Moda Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.2%
Resultat  
  
-1270.59%
Egenkapital  
  
-412.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.129.000 1.094.000 560.000 39.000
Resultat: -199.000 17.000 2.000 10.000
Egenkapital: -150.000 48.000 39.000 8.000
Regnskap for  Art Galleri As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.129.000 1.094.000 560.000 39.000
Driftskostnader -1.327.000 -1.078.000 -558.000 -29.000
Driftsresultat -198.000 17.000 2.000 10.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -199.000 17.000 2.000 10.000
Skattekostnad 0 -8.000 0 -3.000
Årsresultat -199.000 9.000 2.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 242.000 275.000 139.000 10.000
Sum eiendeler 266.000 275.000 139.000 10.000
Sum opptjent egenkapital -180.000 18.000 9.000 8.000
Sum egenkapital -150.000 48.000 39.000 8.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 416.000 226.000 100.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 266.000 274.000 139.000 11.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.129.000 1.094.000 560.000 39.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.129.000 1.094.000 560.000 39.000
Varekostnad -436.000 -456.000 -363.000 0
Lønninger -441.000 -345.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -450.000 -336.000 -195.000 -29.000
Driftskostnader -1.327.000 -1.078.000 -558.000 -29.000
Driftsresultat -198.000 17.000 2.000 10.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -199.000 9.000 2.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 24.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 24.000 0 0 0
Varebeholdning 59.000 59.000 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 183.000 216.000 139.000 10.000
Sum omløpsmidler 242.000 275.000 139.000 10.000
Sum eiendeler 266.000 275.000 139.000 10.000
Sum opptjent egenkapital -180.000 18.000 9.000 8.000
Sum egenkapital -150.000 48.000 39.000 8.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 21.000 19.000 20.000 0
Betalbar skatt 0 8.000 0 3.000
Skyldig offentlige avgifter 186.000 128.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 209.000 71.000 79.000 0
Sum kortsiktig gjeld 416.000 226.000 100.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 266.000 274.000 139.000 11.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -174.000 49.000 39.000 7.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1 1.4 3.3
Likviditetsgrad 2 0.4 1 1.4 3.3
Soliditet -56.4 17.5 28.1 72.7
Resultatgrad -17.5 1.6 0.4 25.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.8 4.7 2.6 0.4
Total kapitalrentabilitet -74.4 6.2 1.4 90.9
Signatur
13.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex