Art Galleri As
Juridisk navn:  Art Galleri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjørndalsbrotet 63 Bjørndalsbrotet 63 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 918083480
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/13/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Moda Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
95.36%
Resultat  
  
750%
Egenkapital  
  
23.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.094.000 560.000 39.000
Resultat: 17.000 2.000 10.000
Egenkapital: 48.000 39.000 8.000
Regnskap for  Art Galleri As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.094.000 560.000 39.000
Driftskostnader -1.078.000 -558.000 -29.000
Driftsresultat 17.000 2.000 10.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 17.000 2.000 10.000
Skattekostnad -8.000 0 -3.000
Årsresultat 9.000 2.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 275.000 139.000 10.000
Sum eiendeler 275.000 139.000 10.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 9.000 8.000
Sum egenkapital 48.000 39.000 8.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 226.000 100.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 274.000 139.000 11.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.094.000 560.000 39.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.094.000 560.000 39.000
Varekostnad -456.000 -363.000 0
Lønninger -345.000 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -336.000 -195.000 -29.000
Driftskostnader -1.078.000 -558.000 -29.000
Driftsresultat 17.000 2.000 10.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 9.000 2.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 59.000 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 216.000 139.000 10.000
Sum omløpsmidler 275.000 139.000 10.000
Sum eiendeler 275.000 139.000 10.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 9.000 8.000
Sum egenkapital 48.000 39.000 8.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 19.000 20.000 0
Betalbar skatt 8.000 0 3.000
Skyldig offentlige avgifter 128.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 71.000 79.000 0
Sum kortsiktig gjeld 226.000 100.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 274.000 139.000 11.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 49.000 39.000 7.000
Likviditetsgrad 1 1 1.4 3.3
Likviditetsgrad 2 1 1.4 3.3
Soliditet 17.5 28.1 72.7
Resultatgrad 1.6 0.4 25.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.7 2.6 0.4
Total kapitalrentabilitet 6.2 1.4 90.9
Signatur
31.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex