Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Art Hårstudio As
Juridisk navn:  Art Hårstudio As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55086600
Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 915066704
Aksjekapital: 90.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 2/17/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.39%
Resultat  
  
-50%
Egenkapital  
  
4.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.927.000 3.631.000 3.325.000 3.578.000 3.430.000
Resultat: 53.000 106.000 6.000 221.000 409.000
Egenkapital: 948.000 908.000 825.000 826.000 659.000
Regnskap for  Art Hårstudio As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.927.000 3.631.000 3.325.000 3.578.000 3.430.000
Driftskostnader -2.875.000 -3.524.000 -3.318.000 -3.350.000 -3.004.000
Driftsresultat 52.000 107.000 7.000 228.000 426.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 -7.000 -17.000
Finans 1.000 -1.000 -2.000 -7.000 -17.000
Resultat før skatt 53.000 106.000 6.000 221.000 409.000
Skattekostnad -12.000 -24.000 -6.000 -55.000 -103.000
Årsresultat 40.000 82.000 0 167.000 306.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 140.000 174.000 207.000 204.000 231.000
Sum omløpsmidler 1.532.000 1.329.000 1.309.000 1.361.000 1.464.000
Sum eiendeler 1.672.000 1.503.000 1.516.000 1.565.000 1.695.000
Sum opptjent egenkapital 858.000 818.000 735.000 736.000 569.000
Sum egenkapital 948.000 908.000 825.000 826.000 659.000
Sum langsiktig gjeld 13.000 16.000 18.000 84.000 274.000
Sum kortsiktig gjeld 711.000 579.000 672.000 655.000 762.000
Sum gjeld og egenkapital 1.672.000 1.503.000 1.515.000 1.565.000 1.695.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.927.000 3.631.000 3.325.000 3.578.000 3.430.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.927.000 3.631.000 3.325.000 3.578.000 3.430.000
Varekostnad -549.000 -723.000 -597.000 -689.000 -543.000
Lønninger -1.799.000 -2.173.000 -2.065.000 -2.086.000 -1.895.000
Avskrivning -34.000 -34.000 -29.000 -27.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -493.000 -594.000 -627.000 -548.000 -539.000
Driftskostnader -2.875.000 -3.524.000 -3.318.000 -3.350.000 -3.004.000
Driftsresultat 52.000 107.000 7.000 228.000 426.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 -7.000 -17.000
Finans 1.000 -1.000 -2.000 -7.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 40.000 82.000 0 167.000 306.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 140.000 174.000 207.000 204.000 231.000
Sum varige driftsmidler 140.000 174.000 207.000 204.000 231.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 140.000 174.000 207.000 204.000 231.000
Varebeholdning 393.000 380.000 342.000 299.000 239.000
Kundefordringer 8.000 13.000 10.000 6.000 2.000
Andre fordringer 19.000 57.000 125.000 166.000 195.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.112.000 880.000 832.000 890.000 1.028.000
Sum omløpsmidler 1.532.000 1.329.000 1.309.000 1.361.000 1.464.000
Sum eiendeler 1.672.000 1.503.000 1.516.000 1.565.000 1.695.000
Sum opptjent egenkapital 858.000 818.000 735.000 736.000 569.000
Sum egenkapital 948.000 908.000 825.000 826.000 659.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 16.000 18.000 19.000 19.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.000 16.000 18.000 84.000 274.000
Leverandørgjeld 49.000 9.000 29.000 20.000 46.000
Betalbar skatt 15.000 26.000 7.000 55.000 101.000
Skyldig offentlige avgifter 233.000 251.000 260.000 207.000 285.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 414.000 294.000 377.000 374.000 330.000
Sum kortsiktig gjeld 711.000 579.000 672.000 655.000 762.000
Sum gjeld og egenkapital 1.672.000 1.503.000 1.515.000 1.565.000 1.695.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 821.000 750.000 637.000 706.000 702.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.3 1.9 2.1 1.9
Likviditetsgrad 2 1.6 1.6 1.4 1.6 1.6
Soliditet 56.7 60.4 54.5 52.8 38.9
Resultatgrad 1.8 2.9 0.2 6.4 12.4
Rentedekningsgrad 52.0 53.5 3.5 32.6 25.1
Gjeldsgrad 0.8 0.7 0.8 0.9 1.6
Total kapitalrentabilitet 3.2 7.2 0.5 14.6 25.1
Signatur
09.03.2015
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex