Art Hårstudio As
Juridisk navn:  Art Hårstudio As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55086600
Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 915066704
Aksjekapital: 90.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 2/17/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.07%
Resultat  
  
-97.29%
Egenkapital  
  
-0.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.325.000 3.578.000 3.430.000 1.458.000
Resultat: 6.000 221.000 409.000 361.000
Egenkapital: 825.000 826.000 659.000 353.000
Regnskap for  Art Hårstudio As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.325.000 3.578.000 3.430.000 1.458.000
Driftskostnader -3.318.000 -3.350.000 -3.004.000 -1.071.000
Driftsresultat 7.000 228.000 426.000 388.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -7.000 -17.000 -27.000
Finans -2.000 -7.000 -17.000 -27.000
Resultat før skatt 6.000 221.000 409.000 361.000
Skattekostnad -6.000 -55.000 -103.000 -98.000
Årsresultat 0 167.000 306.000 263.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 207.000 204.000 231.000 258.000
Sum omløpsmidler 1.309.000 1.361.000 1.464.000 1.184.000
Sum eiendeler 1.516.000 1.565.000 1.695.000 1.442.000
Sum opptjent egenkapital 735.000 736.000 569.000 263.000
Sum egenkapital 825.000 826.000 659.000 353.000
Sum langsiktig gjeld 18.000 84.000 274.000 618.000
Sum kortsiktig gjeld 672.000 655.000 762.000 471.000
Sum gjeld og egenkapital 1.515.000 1.565.000 1.695.000 1.442.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.325.000 3.578.000 3.430.000 1.458.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.325.000 3.578.000 3.430.000 1.458.000
Varekostnad -597.000 -689.000 -543.000 -168.000
Lønninger -2.065.000 -2.086.000 -1.895.000 -615.000
Avskrivning -29.000 -27.000 -27.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -627.000 -548.000 -539.000 -274.000
Driftskostnader -3.318.000 -3.350.000 -3.004.000 -1.071.000
Driftsresultat 7.000 228.000 426.000 388.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -7.000 -17.000 -27.000
Finans -2.000 -7.000 -17.000 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 167.000 306.000 263.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 207.000 204.000 231.000 258.000
Sum varige driftsmidler 207.000 204.000 231.000 258.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 207.000 204.000 231.000 258.000
Varebeholdning 342.000 299.000 239.000 140.000
Kundefordringer 10.000 6.000 2.000 5.000
Andre fordringer 125.000 166.000 195.000 301.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 832.000 890.000 1.028.000 738.000
Sum omløpsmidler 1.309.000 1.361.000 1.464.000 1.184.000
Sum eiendeler 1.516.000 1.565.000 1.695.000 1.442.000
Sum opptjent egenkapital 735.000 736.000 569.000 263.000
Sum egenkapital 825.000 826.000 659.000 353.000
Sum avsetninger til forpliktelser 18.000 19.000 19.000 17.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 18.000 84.000 274.000 618.000
Leverandørgjeld 29.000 20.000 46.000 116.000
Betalbar skatt 7.000 55.000 101.000 81.000
Skyldig offentlige avgifter 260.000 207.000 285.000 153.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 377.000 374.000 330.000 121.000
Sum kortsiktig gjeld 672.000 655.000 762.000 471.000
Sum gjeld og egenkapital 1.515.000 1.565.000 1.695.000 1.442.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 637.000 706.000 702.000 713.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.1 1.9 2.5
Likviditetsgrad 2 1.4 1.6 1.6 2.3
Soliditet 54.5 52.8 38.9 24.5
Resultatgrad 0.2 6.4 12.4 26.6
Rentedekningsgrad 3.5 32.6 25.1 14.4
Gjeldsgrad 0.8 0.9 1.6 3.1
Total kapitalrentabilitet 0.5 14.6 25.1 26.9
Signatur
09.03.2015
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex