Art In Dent Invest As
Juridisk navn:  Art In Dent Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62821600
Postboks 658 Stasjonssida Digerudvegen 10 Fax: 73523500
2204 Kongsvinger 2208 Kongsvinger
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 983060927
Aksjekapital: 700.000 NOK
Etableringsdato: 2/16/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
654.17%
Egenkapital  
  
34.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 181.000 24.000 -1.492.000 399.000 437.000
Egenkapital: 709.000 528.000 504.000 1.996.000 1.597.000
Regnskap for  Art In Dent Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -194.000 -45.000 -37.000 -60.000 -43.000
Driftsresultat -194.000 -45.000 -37.000 -60.000 -43.000
Finansinntekter 375.000 69.000 170.000 464.000 490.000
Finanskostnader 0 0 -1.625.000 -4.000 -10.000
Finans 375.000 69.000 -1.455.000 460.000 480.000
Resultat før skatt 181.000 24.000 -1.492.000 399.000 437.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 181.000 24.000 -1.492.000 399.000 437.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 257.000 257.000 257.000 1.882.000 850.000
Sum omløpsmidler 452.000 271.000 252.000 153.000 909.000
Sum eiendeler 709.000 528.000 509.000 2.035.000 1.759.000
Sum opptjent egenkapital -446.000 -627.000 -651.000 841.000 442.000
Sum egenkapital 709.000 528.000 504.000 1.996.000 1.597.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 39.000 159.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 5.000 1.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 709.000 528.000 509.000 2.036.000 1.759.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -194.000 -45.000 -37.000 -60.000 -43.000
Driftskostnader -194.000 -45.000 -37.000 -60.000 -43.000
Driftsresultat -194.000 -45.000 -37.000 -60.000 -43.000
Finansinntekter 375.000 69.000 170.000 464.000 490.000
Finanskostnader 0 0 -1.625.000 -4.000 -10.000
Finans 375.000 69.000 -1.455.000 460.000 480.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 181.000 24.000 -1.492.000 399.000 437.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 257.000 257.000 257.000 1.882.000 850.000
Sum anleggsmidler 257.000 257.000 257.000 1.882.000 850.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 213.000 0 221.000 127.000 100.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 239.000 271.000 41.000 26.000 809.000
Sum omløpsmidler 452.000 271.000 252.000 153.000 909.000
Sum eiendeler 709.000 528.000 509.000 2.035.000 1.759.000
Sum opptjent egenkapital -446.000 -627.000 -651.000 841.000 442.000
Sum egenkapital 709.000 528.000 504.000 1.996.000 1.597.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 39.000 159.000
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 5.000 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 5.000 1.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 709.000 528.000 509.000 2.036.000 1.759.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 452.000 271.000 247.000 152.000 906.000
Likviditetsgrad 1 50.4 1 303.0
Likviditetsgrad 2 0 0 50.4 1 303.1
Soliditet 1 1 9 9 90.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 44.7
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 25.5 4.5 26.1 19.8 25.4
Signatur
12.02.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.02.2020
PROKURA
BORTEN ARILD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex