Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Artcare As
Juridisk navn:  Artcare As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64940088
Eldorlia 9 Eldorlia 9 Fax:
1435 Ås 1435 Ås
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 964308756
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/4/1992 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: kulturhuset albertine as
Regnskapsfører: Follo Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
38.42%
Resultat  
  
1712.5%
Egenkapital  
  
167.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 544.000 393.000 765.000 755.000 969.000
Resultat: 129.000 -8.000 3.000 -116.000 -365.000
Egenkapital: 206.000 77.000 85.000 82.000 198.000
Regnskap for  Artcare As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 544.000 393.000 765.000 755.000 969.000
Driftskostnader -415.000 -393.000 -747.000 -871.000 -1.325.000
Driftsresultat 130.000 0 18.000 -116.000 -356.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -9.000 -15.000 0 -10.000
Finans -1.000 -8.000 -15.000 0 -10.000
Resultat før skatt 129.000 -8.000 3.000 -116.000 -365.000
Skattekostnad 0 0 0 0 4.000
Årsresultat 129.000 -8.000 3.000 -116.000 -362.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.000 65.000 463.000 100.000 96.000
Sum omløpsmidler 361.000 349.000 274.000 247.000 401.000
Sum eiendeler 392.000 414.000 737.000 347.000 497.000
Sum opptjent egenkapital 106.000 -23.000 -15.000 -18.000 98.000
Sum egenkapital 206.000 77.000 85.000 82.000 198.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 354.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 186.000 338.000 298.000 264.000 299.000
Sum gjeld og egenkapital 392.000 415.000 737.000 346.000 497.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 544.000 355.000 765.000 755.000 884.000
Andre inntekter 0 38.000 0 0 85.000
Driftsinntekter 544.000 393.000 765.000 755.000 969.000
Varekostnad -250.000 -120.000 -326.000 -416.000 -407.000
Lønninger -1.000 -70.000 -10.000 -144.000 -450.000
Avskrivning -35.000 -34.000 -103.000 -43.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -129.000 -169.000 -308.000 -268.000 -428.000
Driftskostnader -415.000 -393.000 -747.000 -871.000 -1.325.000
Driftsresultat 130.000 0 18.000 -116.000 -356.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -9.000 -15.000 0 -10.000
Finans -1.000 -8.000 -15.000 0 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 129.000 -8.000 3.000 -116.000 -362.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 31.000 65.000 463.000 100.000 96.000
Sum varige driftsmidler 31.000 65.000 463.000 100.000 96.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 31.000 65.000 463.000 100.000 96.000
Varebeholdning 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000
Kundefordringer 99.000 140.000 44.000 53.000 69.000
Andre fordringer 0 0 23.000 2.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 72.000 19.000 17.000 2.000 101.000
Sum omløpsmidler 361.000 349.000 274.000 247.000 401.000
Sum eiendeler 392.000 414.000 737.000 347.000 497.000
Sum opptjent egenkapital 106.000 -23.000 -15.000 -18.000 98.000
Sum egenkapital 206.000 77.000 85.000 82.000 198.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 354.000 0 0
Leverandørgjeld 35.000 57.000 32.000 40.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 26.000 23.000 4.000 32.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 141.000 255.000 243.000 220.000 259.000
Sum kortsiktig gjeld 186.000 338.000 298.000 264.000 299.000
Sum gjeld og egenkapital 392.000 415.000 737.000 346.000 497.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 175.000 11.000 -24.000 -17.000 102.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1 0.9 0.9 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 0.5 0.3 0.2 0.8
Soliditet 52.6 18.6 11.5 23.7 39.8
Resultatgrad 23.9 0 2.4 -15.4 -36.7
Rentedekningsgrad 1 0 1.2 -35.6
Gjeldsgrad 0.9 4.4 7.7 3.2 1.5
Total kapitalrentabilitet 33.2 0.2 2.4 -33.5 -71.6
Signatur
31.01.2017
STYRET.
Prokurister
31.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex