Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arte As
Juridisk navn:  Arte As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95996963
Østre Nordeidbrekka 39 Østre Nordeidbrekka 39 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 915636039
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap Bergen As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1346.67%
Egenkapital  
  
4175%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 217.000 15.000 -5.000
Egenkapital: 171.000 4.000 39.000
Regnskap for  Arte As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -25.000 -5.000
Driftsresultat -8.000 -25.000 -5.000
Finansinntekter 225.000 40.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 225.000 40.000 0
Resultat før skatt 217.000 15.000 -5.000
Skattekostnad -50.000 0 0
Årsresultat 167.000 15.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 50.000
Sum omløpsmidler 257.000 40.000 0
Sum eiendeler 257.000 40.000 50.000
Sum opptjent egenkapital 221.000 54.000 -5.000
Sum egenkapital 171.000 4.000 39.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 86.000 36.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 257.000 40.000 50.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -25.000 -5.000
Driftskostnader -8.000 -25.000 -5.000
Driftsresultat -8.000 -25.000 -5.000
Finansinntekter 225.000 40.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 225.000 40.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 167.000 15.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 50.000
Sum anleggsmidler 0 0 50.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 257.000 40.000 0
Sum omløpsmidler 257.000 40.000 0
Sum eiendeler 257.000 40.000 50.000
Sum opptjent egenkapital 221.000 54.000 -5.000
Sum egenkapital 171.000 4.000 39.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 50.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 36.000 36.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 86.000 36.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 257.000 40.000 50.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 171.000 4.000 -11.000
Likviditetsgrad 1 3 1.1 0
Likviditetsgrad 2 3 1.1 0
Soliditet 66.5 1 7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 9 0.3
Total kapitalrentabilitet 84.4 37.5
Signatur
15.07.2015
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
KVAMME RITA
Prokurister
15.07.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex