Artemis Investment AS
Juridisk navn:  Artemis Investment AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41402691
Rytterfaret 22 Rytterfaret 22 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 989574868
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 12/22/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
2208.33%
Egenkapital  
  
26.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 554.000 24.000 376.000 99.000 407.000
Egenkapital: 2.649.000 2.095.000 2.071.000 1.695.000 1.596.000
Regnskap for  Artemis Investment AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -40.000 -48.000 -45.000 -27.000 -14.000
Driftsresultat -40.000 -48.000 -45.000 -27.000 -14.000
Finansinntekter 643.000 100.000 426.000 138.000 423.000
Finanskostnader -49.000 -29.000 -4.000 -12.000 -2.000
Finans 594.000 71.000 422.000 126.000 421.000
Resultat før skatt 554.000 24.000 376.000 99.000 407.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 554.000 24.000 376.000 99.000 407.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.878.000 2.174.000 2.400.000 2.024.000 1.740.000
Sum eiendeler 2.878.000 2.174.000 2.400.000 2.024.000 1.740.000
Sum opptjent egenkapital 1.947.000 1.393.000 1.369.000 993.000 894.000
Sum egenkapital 2.649.000 2.095.000 2.071.000 1.695.000 1.596.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 329.000 329.000 144.000
Sum kortsiktig gjeld 229.000 79.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.878.000 2.174.000 2.400.000 2.024.000 1.740.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -40.000 -48.000 -45.000 -27.000 -14.000
Driftskostnader -40.000 -48.000 -45.000 -27.000 -14.000
Driftsresultat -40.000 -48.000 -45.000 -27.000 -14.000
Finansinntekter 643.000 100.000 426.000 138.000 423.000
Finanskostnader -49.000 -29.000 -4.000 -12.000 -2.000
Finans 594.000 71.000 422.000 126.000 421.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 554.000 24.000 376.000 99.000 407.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 8.000 0 0
Sum investeringer 2.415.000 2.092.000 2.336.000 1.675.000 1.676.000
Kasse, bank 463.000 82.000 56.000 349.000 63.000
Sum omløpsmidler 2.878.000 2.174.000 2.400.000 2.024.000 1.740.000
Sum eiendeler 2.878.000 2.174.000 2.400.000 2.024.000 1.740.000
Sum opptjent egenkapital 1.947.000 1.393.000 1.369.000 993.000 894.000
Sum egenkapital 2.649.000 2.095.000 2.071.000 1.695.000 1.596.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 329.000 329.000 144.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 229.000 79.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 229.000 79.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.878.000 2.174.000 2.400.000 2.024.000 1.740.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.649.000 2.095.000 2.400.000 2.024.000 1.740.000
Likviditetsgrad 1 12.6 27.5
Likviditetsgrad 2 12.6 27.5 0.0 0.0 0.0
Soliditet 9 96.4 86.3 83.7 91.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.8 -1.7 95.3 9.3 204.5
Gjeldsgrad 0.1 0 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 2 2.4 15.9 5.5 23.5
Signatur
13.09.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex