Artic Light AS
Juridisk navn:  Artic Light AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32761616
Ramstadvegen 121 Ramstadvegen 121 Fax:
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 989638920
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/1/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Flesberg Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
73.53%
Resultat  
  
480.98%
Egenkapital  
  
49.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.090.000 2.357.000 1.027.000 1.108.000 1.299.000
Resultat: 2.719.000 468.000 -340.000 -39.000 311.000
Egenkapital: 4.404.000 2.942.000 2.483.000 2.823.000 4.342.000
Regnskap for  Artic Light AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.090.000 2.357.000 1.027.000 1.108.000 1.299.000
Driftskostnader -1.431.000 -1.925.000 -1.412.000 -1.228.000 -1.087.000
Driftsresultat 2.660.000 432.000 -385.000 -120.000 211.000
Finansinntekter 62.000 45.000 48.000 83.000 101.000
Finanskostnader -3.000 -10.000 -3.000 -2.000 0
Finans 59.000 35.000 45.000 81.000 101.000
Resultat før skatt 2.719.000 468.000 -340.000 -39.000 311.000
Skattekostnad -656.000 -9.000 0 0 -95.000
Årsresultat 2.062.000 459.000 -340.000 -39.000 216.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 284.000 404.000 276.000 369.000 425.000
Sum omløpsmidler 5.575.000 3.077.000 2.464.000 2.805.000 4.233.000
Sum eiendeler 5.859.000 3.481.000 2.740.000 3.174.000 4.658.000
Sum opptjent egenkapital 4.304.000 2.842.000 2.383.000 2.723.000 4.242.000
Sum egenkapital 4.404.000 2.942.000 2.483.000 2.823.000 4.342.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.454.000 538.000 256.000 351.000 316.000
Sum gjeld og egenkapital 5.858.000 3.480.000 2.739.000 3.174.000 4.658.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.990.000 1.707.000 192.000 749.000 1.295.000
Andre inntekter 1.100.000 649.000 835.000 359.000 4.000
Driftsinntekter 4.090.000 2.357.000 1.027.000 1.108.000 1.299.000
Varekostnad -181.000 -465.000 -233.000 -78.000 -22.000
Lønninger -671.000 -766.000 -558.000 -601.000 -517.000
Avskrivning -131.000 -134.000 -127.000 -132.000 -175.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -448.000 -560.000 -494.000 -417.000 -373.000
Driftskostnader -1.431.000 -1.925.000 -1.412.000 -1.228.000 -1.087.000
Driftsresultat 2.660.000 432.000 -385.000 -120.000 211.000
Finansinntekter 62.000 45.000 48.000 83.000 101.000
Finanskostnader -3.000 -10.000 -3.000 -2.000 0
Finans 59.000 35.000 45.000 81.000 101.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 0 0 -1.389.000 0
Årsresultat 2.062.000 459.000 -340.000 -39.000 216.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 25.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 284.000 379.000 276.000 369.000 425.000
Sum varige driftsmidler 284.000 379.000 276.000 369.000 425.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 284.000 404.000 276.000 369.000 425.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 435.000 1.311.000 0 128.000 537.000
Andre fordringer 1.320.000 1.410.000 1.503.000 1.588.000 1.696.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.820.000 356.000 961.000 1.090.000 1.999.000
Sum omløpsmidler 5.575.000 3.077.000 2.464.000 2.805.000 4.233.000
Sum eiendeler 5.859.000 3.481.000 2.740.000 3.174.000 4.658.000
Sum opptjent egenkapital 4.304.000 2.842.000 2.383.000 2.723.000 4.242.000
Sum egenkapital 4.404.000 2.942.000 2.483.000 2.823.000 4.342.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 42.000 39.000 35.000 12.000
Betalbar skatt 631.000 34.000 0 0 95.000
Skyldig offentlige avgifter 101.000 177.000 41.000 128.000 100.000
Utbytte -600.000 0 0 -1.389.000 0
Annen kortsiktig gjeld 115.000 285.000 176.000 189.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 1.454.000 538.000 256.000 351.000 316.000
Sum gjeld og egenkapital 5.858.000 3.480.000 2.739.000 3.174.000 4.658.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.121.000 2.539.000 2.208.000 2.454.000 3.917.000
Likviditetsgrad 1 3.8 5.7 9.6 8.0 13.4
Likviditetsgrad 2 3.8 5.7 9.6 8.0 13.4
Soliditet 75.2 84.5 90.7 88.9 93.2
Resultatgrad 6 18.3 -37.5 -10.8 16.2
Rentedekningsgrad 886.7 43.2 -128.3 -18.5
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 46.5 13.7 -12.3 -1.2 6.7
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex