Artistbyrået As
Juridisk navn:  Artistbyrået As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Knarrevikveien 20 Knarrevikveien 20 Fax:
4638 Kristiansand S 4638 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Kristiansand
Org.nr: 918279369
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/14/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.12%
Resultat  
  
95.95%
Egenkapital  
  
-30%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.068.000 1.016.000 100.000
Resultat: -3.000 -74.000 73.000
Egenkapital: 7.000 10.000 85.000
Regnskap for  Artistbyrået As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.068.000 1.016.000 100.000
Driftskostnader -1.070.000 -1.091.000 -27.000
Driftsresultat -3.000 -74.000 73.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -3.000 -74.000 73.000
Skattekostnad 0 0 -18.000
Årsresultat -3.000 -74.000 55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 52.000 61.000 90.000
Sum eiendeler 52.000 61.000 90.000
Sum opptjent egenkapital -23.000 -20.000 55.000
Sum egenkapital 7.000 10.000 85.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 44.000 50.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 51.000 60.000 121.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.050.000 1.016.000 100.000
Andre inntekter 17.000 0 0
Driftsinntekter 1.068.000 1.016.000 100.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.000 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.069.000 -1.091.000 -27.000
Driftskostnader -1.070.000 -1.091.000 -27.000
Driftsresultat -3.000 -74.000 73.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -3.000 -74.000 55.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 34.000 31.000 100.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 18.000 30.000 0
Sum omløpsmidler 52.000 61.000 90.000
Sum eiendeler 52.000 61.000 90.000
Sum opptjent egenkapital -23.000 -20.000 55.000
Sum egenkapital 7.000 10.000 85.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 48.000 51.000 18.000
Betalbar skatt -3.000 0 18.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 44.000 50.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 51.000 60.000 121.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.000 11.000 54.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 2.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 2.5
Soliditet 13.7 16.7 70.2
Resultatgrad -0.3 -7.3 7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.3 5 0.4
Total kapitalrentabilitet -5.9 -123.3 60.3
Signatur
21.12.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
21.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex