Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Artpro Dental Design As
Juridisk navn:  Artpro Dental Design As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90922753
Hansteens gate 3 Hansteens gate 3 Fax:
0253 Oslo 253 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 815295072
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 4/7/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: As Profina
Utvikling:
Omsetning  
  
5.76%
Resultat  
  
-15.13%
Egenkapital  
  
26.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.219.000 8.717.000 8.015.000 6.437.000 2.274.000
Resultat: 1.049.000 1.236.000 1.188.000 37.000 28.000
Egenkapital: 1.973.000 1.565.000 919.000 38.000 49.000
Regnskap for  Artpro Dental Design As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.219.000 8.717.000 8.015.000 6.437.000 2.274.000
Driftskostnader -8.144.000 -7.469.000 -6.817.000 -6.371.000 -2.246.000
Driftsresultat 1.074.000 1.248.000 1.199.000 66.000 29.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0 0
Finanskostnader -25.000 -12.000 -12.000 -29.000 -1.000
Finans -24.000 -12.000 -11.000 -29.000 -1.000
Resultat før skatt 1.049.000 1.236.000 1.188.000 37.000 28.000
Skattekostnad -242.000 -291.000 -306.000 -49.000 -9.000
Årsresultat 808.000 946.000 881.000 -12.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 671.000 694.000 911.000 1.045.000 1.372.000
Sum omløpsmidler 2.424.000 2.209.000 1.197.000 580.000 584.000
Sum eiendeler 3.095.000 2.903.000 2.108.000 1.625.000 1.956.000
Sum opptjent egenkapital 1.943.000 1.535.000 889.000 8.000 19.000
Sum egenkapital 1.973.000 1.565.000 919.000 38.000 49.000
Sum langsiktig gjeld 40.000 106.000 16.000 49.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 1.082.000 1.233.000 1.173.000 1.538.000 1.897.000
Sum gjeld og egenkapital 3.095.000 2.904.000 2.108.000 1.625.000 1.955.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.219.000 8.717.000 8.015.000 6.437.000 2.274.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.219.000 8.717.000 8.015.000 6.437.000 2.274.000
Varekostnad -1.732.000 -1.573.000 -1.314.000 -1.179.000 -367.000
Lønninger -3.670.000 -3.712.000 -3.355.000 -3.193.000 -1.251.000
Avskrivning -450.000 -417.000 -346.000 -327.000 -127.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.292.000 -1.767.000 -1.802.000 -1.672.000 -501.000
Driftskostnader -8.144.000 -7.469.000 -6.817.000 -6.371.000 -2.246.000
Driftsresultat 1.074.000 1.248.000 1.199.000 66.000 29.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0 0
Finanskostnader -25.000 -12.000 -12.000 -29.000 -1.000
Finans -24.000 -12.000 -11.000 -29.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 808.000 946.000 881.000 -12.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 125.000 32.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 490.000 550.000 911.000 1.045.000 1.372.000
Driftsløsøre 56.000 112.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 546.000 662.000 911.000 1.045.000 1.372.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 671.000 694.000 911.000 1.045.000 1.372.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.005.000 854.000 760.000 459.000 361.000
Andre fordringer 78.000 115.000 6.000 22.000 65.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.341.000 1.240.000 430.000 99.000 158.000
Sum omløpsmidler 2.424.000 2.209.000 1.197.000 580.000 584.000
Sum eiendeler 3.095.000 2.903.000 2.108.000 1.625.000 1.956.000
Sum opptjent egenkapital 1.943.000 1.535.000 889.000 8.000 19.000
Sum egenkapital 1.973.000 1.565.000 919.000 38.000 49.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 16.000 49.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 340.000 0
Sum langsiktig gjeld 40.000 106.000 16.000 49.000 9.000
Leverandørgjeld 141.000 162.000 133.000 172.000 104.000
Betalbar skatt 334.000 339.000 340.000 8.000 0
Skyldig offentlige avgifter 207.000 354.000 282.000 207.000 213.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 400.000 378.000 418.000 811.000 1.580.000
Sum kortsiktig gjeld 1.082.000 1.233.000 1.173.000 1.538.000 1.897.000
Sum gjeld og egenkapital 3.095.000 2.904.000 2.108.000 1.625.000 1.955.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.342.000 976.000 24.000 -958.000 -1.313.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.8 1 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 2.2 1.8 1 0.4 0.4
Soliditet 63.7 53.9 43.6 2.3 2.5
Resultatgrad 11.6 14.3 1 1 1.3
Rentedekningsgrad 4 1 99.9 2.3 29.0
Gjeldsgrad 0.6 0.9 1.3 41.8 38.9
Total kapitalrentabilitet 34.7 4 56.9 4.1 1.5
Signatur
16.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex