Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Øylaks
Juridisk navn:  As Øylaks
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71279664
Fax: 71279072
6475 Midsund 6475 Midsund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 918020322
Aksjekapital: 1.530.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 3/22/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Effektiv Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.91%
Resultat  
  
11.34%
Egenkapital  
  
12.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 66.792.000 67.406.000 70.001.000 50.077.000 67.912.000
Resultat: 43.215.000 38.813.000 51.401.000 24.205.000 24.068.000
Egenkapital: 190.860.000 170.091.000 138.870.000 104.616.000 93.071.000
Regnskap for  As Øylaks
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 66.792.000 67.406.000 70.001.000 50.077.000 67.912.000
Driftskostnader -35.451.000 -36.371.000 -29.541.000 -27.783.000 -38.287.000
Driftsresultat 31.341.000 31.036.000 40.460.000 22.294.000 29.625.000
Finansinntekter 14.182.000 8.557.000 12.181.000 11.350.000 1.187.000
Finanskostnader -2.308.000 -781.000 -1.238.000 -9.439.000 -6.744.000
Finans 11.874.000 7.776.000 10.943.000 1.911.000 -5.557.000
Resultat før skatt 43.215.000 38.813.000 51.401.000 24.205.000 24.068.000
Skattekostnad -7.507.000 -7.592.000 -10.147.000 -5.840.000 -6.666.000
Årsresultat 35.709.000 31.221.000 41.254.000 18.365.000 17.403.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.300.000 18.118.000 19.923.000 12.193.000 13.276.000
Sum omløpsmidler 197.245.000 175.262.000 144.974.000 109.350.000 96.285.000
Sum eiendeler 214.545.000 193.380.000 164.897.000 121.543.000 109.561.000
Sum opptjent egenkapital 189.330.000 168.561.000 137.340.000 103.086.000 91.541.000
Sum egenkapital 190.860.000 170.091.000 138.870.000 104.616.000 93.071.000
Sum langsiktig gjeld 2.908.000 2.446.000 2.467.000 2.066.000 1.283.000
Sum kortsiktig gjeld 20.777.000 20.842.000 23.559.000 14.860.000 15.207.000
Sum gjeld og egenkapital 214.545.000 193.379.000 164.896.000 121.542.000 109.561.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 66.659.000 67.343.000 69.459.000 50.072.000 67.912.000
Andre inntekter 133.000 63.000 542.000 5.000 0
Driftsinntekter 66.792.000 67.406.000 70.001.000 50.077.000 67.912.000
Varekostnad -29.885.000 -29.563.000 -23.866.000 -24.775.000 -24.695.000
Lønninger -2.345.000 -2.413.000 -2.637.000 -2.571.000 -2.352.000
Avskrivning -1.095.000 -990.000 -791.000 -628.000 -565.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.102.000 -3.159.000 -2.800.000 -3.307.000 -3.087.000
Driftskostnader -35.451.000 -36.371.000 -29.541.000 -27.783.000 -38.287.000
Driftsresultat 31.341.000 31.036.000 40.460.000 22.294.000 29.625.000
Finansinntekter 14.182.000 8.557.000 12.181.000 11.350.000 1.187.000
Finanskostnader -2.308.000 -781.000 -1.238.000 -9.439.000 -6.744.000
Finans 11.874.000 7.776.000 10.943.000 1.911.000 -5.557.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -14.940.000 0 -7.000.000 -4.700.000 -2.550.000
Årsresultat 35.709.000 31.221.000 41.254.000 18.365.000 17.403.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.542.000 1.203.000 267.000 267.000 267.000
Maskiner anlegg 2.892.000 982.000 1.394.000 1.231.000 1.228.000
Driftsløsøre 649.000 762.000 96.000 107.000 117.000
Sum varige driftsmidler 14.095.000 12.955.000 12.213.000 4.397.000 4.655.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.205.000 5.163.000 7.710.000 7.796.000 8.621.000
Sum anleggsmidler 17.300.000 18.118.000 19.923.000 12.193.000 13.276.000
Varebeholdning 11.264.000 9.004.000 8.867.000 8.976.000 4.975.000
Kundefordringer 13.923.000 14.185.000 14.215.000 10.000 10.000
Andre fordringer 256.000 3.966.000 3.323.000 2.102.000 3.189.000
Sum investeringer 64.921.000 86.840.000 41.566.000 51.121.000 59.802.000
Kasse, bank 106.880.000 61.267.000 77.004.000 47.140.000 28.310.000
Sum omløpsmidler 197.245.000 175.262.000 144.974.000 109.350.000 96.285.000
Sum eiendeler 214.545.000 193.380.000 164.897.000 121.543.000 109.561.000
Sum opptjent egenkapital 189.330.000 168.561.000 137.340.000 103.086.000 91.541.000
Sum egenkapital 190.860.000 170.091.000 138.870.000 104.616.000 93.071.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.908.000 2.446.000 2.467.000 2.066.000 1.283.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.908.000 2.446.000 2.467.000 2.066.000 1.283.000
Leverandørgjeld 1.901.000 3.268.000 1.048.000 2.055.000 933.000
Betalbar skatt 7.045.000 7.613.000 9.746.000 5.057.000 8.665.000
Skyldig offentlige avgifter 1.707.000 2.147.000 2.474.000 238.000 192.000
Utbytte -14.940.000 0 -7.000.000 -4.700.000 -2.550.000
Annen kortsiktig gjeld 3.124.000 7.814.000 3.291.000 2.810.000 2.866.000
Sum kortsiktig gjeld 20.777.000 20.842.000 23.559.000 14.860.000 15.207.000
Sum gjeld og egenkapital 214.545.000 193.379.000 164.896.000 121.542.000 109.561.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 176.468.000 154.420.000 121.415.000 94.490.000 81.078.000
Likviditetsgrad 1 9 8 6.2 7.4 6.3
Likviditetsgrad 2 9 8 5.8 6.8 6.1
Soliditet 8 8 84.2 86.1 84.9
Resultatgrad 46.9 4 57.8 44.5 43.6
Rentedekningsgrad 13.6 39.7 32.7 3.6 4.6
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 21.2 20.5 31.9 27.7 28.1
Signatur
27.11.2018
Prokurister
07.06.2006
IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex