Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Akershus Tankrenovasjon
Juridisk navn:  As Akershus Tankrenovasjon
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67534735
Postboks 75 Bjørnemyrsveien 2 Fax: 67533190
1305 Haslum 1344 Haslum
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 929278631
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1980 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: Mags Regnskap Morten Schøyen
Utvikling:
Omsetning  
  
45.16%
Resultat  
  
28.02%
Egenkapital  
  
-57.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.681.000 1.158.000 937.000 34.000 0
Resultat: 530.000 414.000 216.000 -7.000 -41.000
Egenkapital: 287.000 679.000 364.000 202.000 170.000
Regnskap for  As Akershus Tankrenovasjon
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.681.000 1.158.000 937.000 34.000 0
Driftskostnader -1.151.000 -745.000 -717.000 -39.000 -38.000
Driftsresultat 530.000 413.000 221.000 -4.000 -38.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -5.000 -2.000 -3.000
Finans 0 1.000 -5.000 -2.000 -3.000
Resultat før skatt 530.000 414.000 216.000 -7.000 -41.000
Skattekostnad -122.000 -99.000 -54.000 -12.000 -22.000
Årsresultat 408.000 315.000 162.000 -18.000 -62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 240.000 258.000 0 0 36.000
Sum omløpsmidler 1.446.000 1.067.000 1.319.000 229.000 144.000
Sum eiendeler 1.686.000 1.325.000 1.319.000 229.000 180.000
Sum opptjent egenkapital 85.000 477.000 162.000 0 0
Sum egenkapital 287.000 679.000 364.000 202.000 170.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 13.000 0 24.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.398.000 634.000 955.000 3.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 1.686.000 1.326.000 1.319.000 229.000 180.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.680.000 1.157.000 937.000 30.000 0
Andre inntekter 1.000 2.000 0 4.000 0
Driftsinntekter 1.681.000 1.158.000 937.000 34.000 0
Varekostnad -482.000 -518.000 -668.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -1.000
Avskrivning -55.000 -9.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -614.000 -218.000 -49.000 -39.000 -37.000
Driftskostnader -1.151.000 -745.000 -717.000 -39.000 -38.000
Driftsresultat 530.000 413.000 221.000 -4.000 -38.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -5.000 -2.000 -3.000
Finans 0 1.000 -5.000 -2.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -800.000 0 0 0 0
Årsresultat 408.000 315.000 162.000 -18.000 -62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 12.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 240.000 258.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 240.000 258.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 24.000
Sum anleggsmidler 240.000 258.000 0 0 36.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 269.000 115.000 124.000 3.000 0
Andre fordringer 162.000 208.000 0 192.000 125.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.015.000 744.000 1.195.000 34.000 19.000
Sum omløpsmidler 1.446.000 1.067.000 1.319.000 229.000 144.000
Sum eiendeler 1.686.000 1.325.000 1.319.000 229.000 180.000
Sum opptjent egenkapital 85.000 477.000 162.000 0 0
Sum egenkapital 287.000 679.000 364.000 202.000 170.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 13.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 13.000 0 24.000 0
Leverandørgjeld 44.000 38.000 841.000 0 9.000
Betalbar skatt 134.000 86.000 54.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 64.000 59.000 2.000 0
Utbytte -800.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 402.000 446.000 1.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.398.000 634.000 955.000 3.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 1.686.000 1.326.000 1.319.000 229.000 180.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 48.000 433.000 364.000 226.000 134.000
Likviditetsgrad 1 1 1.7 1.4 76.3 14.4
Likviditetsgrad 2 1 1.7 1.4 76.4 14.5
Soliditet 1 51.2 27.6 88.2 94.4
Resultatgrad 31.5 35.7 23.6 -11.8
Rentedekningsgrad 44.2 -2.0 -12.7
Gjeldsgrad 4.9 1 2.6 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 31.4 31.2 16.8 -1.7 -21.1
Signatur
29.05.2020
DET SAMLEDE STYRE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex