As Aurskog-Høland Utbyggingsselskap
Juridisk navn:  As Aurskog-Høland Utbyggingsselskap
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91178822
Nordveien 225 Nordveien 225 Fax: 63856490
1930 Aurskog 1930 Aurskog
Fylke: Kommune:
Viken Aurskog-Høland
Org.nr: 941527183
Aksjekapital: 36.014.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/24/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Høilund Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
72.8%
Resultat  
  
243.5%
Egenkapital  
  
2.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.156.000 4.720.000 10.156.000 5.668.000 5.990.000
Resultat: 828.000 -577.000 2.844.000 141.000 -707.000
Egenkapital: 31.921.000 31.094.000 4.971.000 2.127.000 1.986.000
Regnskap for  As Aurskog-Høland Utbyggingsselskap
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.156.000 4.720.000 10.156.000 5.668.000 5.990.000
Driftskostnader -4.531.000 -3.044.000 -4.635.000 -2.491.000 -3.505.000
Driftsresultat 3.624.000 1.676.000 5.522.000 3.177.000 2.486.000
Finansinntekter 36.000 76.000 24.000 6.000 11.000
Finanskostnader -2.833.000 -2.329.000 -2.702.000 -3.042.000 -3.204.000
Finans -2.797.000 -2.253.000 -2.678.000 -3.036.000 -3.193.000
Resultat før skatt 828.000 -577.000 2.844.000 141.000 -707.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 828.000 -577.000 2.844.000 141.000 -707.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 91.121.000 77.651.000 45.248.000 54.318.000 58.080.000
Sum omløpsmidler 8.062.000 4.887.000 5.479.000 2.048.000 1.988.000
Sum eiendeler 99.183.000 82.538.000 50.727.000 56.366.000 60.068.000
Sum opptjent egenkapital 4.093.000 -4.920.000 -4.343.000 -7.187.000 -7.328.000
Sum egenkapital 31.921.000 31.094.000 4.971.000 2.127.000 1.986.000
Sum langsiktig gjeld 56.990.000 37.685.000 43.667.000 49.174.000 53.577.000
Sum kortsiktig gjeld 10.271.000 13.760.000 2.090.000 5.066.000 4.505.000
Sum gjeld og egenkapital 107.368.000 82.539.000 50.728.000 56.367.000 60.068.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.536.000 0 4.970.000 5.034.000 5.104.000
Andre inntekter 4.620.000 4.720.000 5.186.000 634.000 887.000
Driftsinntekter 8.156.000 4.720.000 10.156.000 5.668.000 5.990.000
Varekostnad -2.135.000 0 0 0 0
Lønninger -115.000 -88.000 -63.000 -15.000 -396.000
Avskrivning -1.701.000 -1.983.000 -2.100.000 -2.039.000 -1.983.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -580.000 -973.000 -2.472.000 -437.000 -1.126.000
Driftskostnader -4.531.000 -3.044.000 -4.635.000 -2.491.000 -3.505.000
Driftsresultat 3.624.000 1.676.000 5.522.000 3.177.000 2.486.000
Finansinntekter 36.000 76.000 24.000 6.000 11.000
Finanskostnader -2.833.000 -2.329.000 -2.702.000 -3.042.000 -3.204.000
Finans -2.797.000 -2.253.000 -2.678.000 -3.036.000 -3.193.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 828.000 -577.000 2.844.000 141.000 -707.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 91.121.000 77.651.000 45.248.000 54.318.000 58.080.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 91.121.000 77.651.000 45.248.000 54.318.000 58.080.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 91.121.000 77.651.000 45.248.000 54.318.000 58.080.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.948.000 1.165.000 3.635.000 1.264.000 1.140.000
Andre fordringer 8.000 161.000 2.000 0 43.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.106.000 3.562.000 1.842.000 784.000 805.000
Sum omløpsmidler 8.062.000 4.887.000 5.479.000 2.048.000 1.988.000
Sum eiendeler 99.183.000 82.538.000 50.727.000 56.366.000 60.068.000
Sum opptjent egenkapital 4.093.000 -4.920.000 -4.343.000 -7.187.000 -7.328.000
Sum egenkapital 31.921.000 31.094.000 4.971.000 2.127.000 1.986.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 3.002.000 2.426.000
Sum langsiktig gjeld 56.990.000 37.685.000 43.667.000 49.174.000 53.577.000
Leverandørgjeld 2.119.000 806.000 62.000 134.000 33.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 352.000 0 269.000 252.000 294.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.199.000 1.519.000 1.759.000 1.677.000 1.753.000
Sum kortsiktig gjeld 10.271.000 13.760.000 2.090.000 5.066.000 4.505.000
Sum gjeld og egenkapital 107.368.000 82.539.000 50.728.000 56.367.000 60.068.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.209.000 -8.873.000 3.389.000 -3.018.000 -2.517.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.4 2.6 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.4 2.6 0.4 0.5
Soliditet 32.2 37.7 9.8 3.8 3.3
Resultatgrad 44.4 35.5 54.4 56.1 41.5
Rentedekningsgrad 1.3 0.7 2 1 0.8
Gjeldsgrad 2.1 1.7 9.2 25.5 29.2
Total kapitalrentabilitet 3.7 2.1 10.9 5.6 4.2
Signatur
03.09.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
03.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex