Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Båndstålstanser
Juridisk navn:  As Båndstålstanser
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22320047
Co/ Malmström Hans Nordahls Gate 22 Co/ Malmström Hans Nordahls Gate 22 Fax: 22304045
0481 Oslo 481 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 913345878
Aksjekapital: 100.200 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/25/1976
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.14%
Resultat  
  
74.23%
Egenkapital  
  
-56.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 277.000 266.000 821.000 1.433.000 1.667.000
Resultat: -67.000 -260.000 6.000 54.000 -271.000
Egenkapital: -185.000 -118.000 142.000 136.000 177.000
Regnskap for  As Båndstålstanser
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 277.000 266.000 821.000 1.433.000 1.667.000
Driftskostnader -343.000 -525.000 -815.000 -1.378.000 -1.934.000
Driftsresultat -67.000 -260.000 5.000 55.000 -266.000
Finansinntekter 0 0 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 -7.000
Finans 0 0 1.000 0 -4.000
Resultat før skatt -67.000 -260.000 6.000 54.000 -271.000
Skattekostnad 0 0 0 -96.000 65.000
Årsresultat -67.000 -260.000 6.000 -41.000 -206.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 459.000 570.000 731.000 349.000 452.000
Sum omløpsmidler 138.000 99.000 322.000 633.000 703.000
Sum eiendeler 597.000 669.000 1.053.000 982.000 1.155.000
Sum opptjent egenkapital -285.000 -218.000 42.000 36.000 77.000
Sum egenkapital -185.000 -118.000 142.000 136.000 177.000
Sum langsiktig gjeld 676.000 0 0 0 35.000
Sum kortsiktig gjeld 105.000 787.000 911.000 845.000 943.000
Sum gjeld og egenkapital 596.000 669.000 1.053.000 981.000 1.155.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 146.000 1.117.000 1.667.000
Andre inntekter 277.000 266.000 675.000 316.000 0
Driftsinntekter 277.000 266.000 821.000 1.433.000 1.667.000
Varekostnad 0 0 -26.000 -57.000 -265.000
Lønninger -260.000 -300.000 -494.000 -790.000 -1.092.000
Avskrivning -4.000 -4.000 -8.000 -59.000 -169.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -79.000 -221.000 -287.000 -472.000 -408.000
Driftskostnader -343.000 -525.000 -815.000 -1.378.000 -1.934.000
Driftsresultat -67.000 -260.000 5.000 55.000 -266.000
Finansinntekter 0 0 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 -7.000
Finans 0 0 1.000 0 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -67.000 -260.000 6.000 -41.000 -206.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 96.000
Fast eiendom 240.000 244.000 248.000 252.000 257.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 25.000 101.000
Sum varige driftsmidler 240.000 244.000 248.000 278.000 358.000
Sum finansielle anleggsmidler 219.000 326.000 483.000 71.000 -1.000
Sum anleggsmidler 459.000 570.000 731.000 349.000 452.000
Varebeholdning 0 0 0 151.000 80.000
Kundefordringer 0 2.000 24.000 95.000 215.000
Andre fordringer 45.000 48.000 62.000 71.000 107.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 93.000 49.000 237.000 317.000 301.000
Sum omløpsmidler 138.000 99.000 322.000 633.000 703.000
Sum eiendeler 597.000 669.000 1.053.000 982.000 1.155.000
Sum opptjent egenkapital -285.000 -218.000 42.000 36.000 77.000
Sum egenkapital -185.000 -118.000 142.000 136.000 177.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 676.000 0 0 0 35.000
Leverandørgjeld 0 0 2.000 22.000 40.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 77.000 32.000 60.000 79.000 131.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28.000 755.000 849.000 744.000 773.000
Sum kortsiktig gjeld 105.000 787.000 911.000 845.000 943.000
Sum gjeld og egenkapital 596.000 669.000 1.053.000 981.000 1.155.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 33.000 -688.000 -589.000 -212.000 -240.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.1 0.4 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 1.3 0.1 0.4 0.6 0.7
Soliditet -17.6 13.5 13.9 15.3
Resultatgrad -24.2 -97.7 0.6 3.8 -16.0
Rentedekningsgrad 27.5 -37.6
Gjeldsgrad -4.2 -6.7 6.4 6.2 5.5
Total kapitalrentabilitet -11.2 -38.9 0.6 5.8 -22.8
Signatur
05.03.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
05.03.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex