Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Bø Planteskole & Co
Juridisk navn:  As Bø Planteskole & Co
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75028102
Fax: 75028580
8920 Sømna 8920 Sømna
Fylke: Kommune:
Nordland Sømna
Org.nr: 938532931
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 10/28/1985
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 1.000 0 0
Resultat: -10.000 -10.000 -9.000 -9.000 -9.000
Egenkapital: 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Regnskap for  As Bø Planteskole & Co
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 1.000 0 0
Driftskostnader -10.000 -10.000 -10.000 -9.000 -9.000
Driftsresultat -10.000 -10.000 -9.000 -9.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -10.000 -10.000 -9.000 -9.000 -9.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -10.000 -9.000 -9.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum eiendeler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum opptjent egenkapital -143.000 -143.000 -143.000 -143.000 -143.000
Sum egenkapital 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 1.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 1.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -10.000 -10.000 -9.000 -9.000
Driftskostnader -10.000 -10.000 -10.000 -9.000 -9.000
Driftsresultat -10.000 -10.000 -9.000 -9.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -10.000 -9.000 -9.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 5.000 5.000 4.000 4.000
Sum omløpsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum eiendeler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum opptjent egenkapital -143.000 -143.000 -143.000 -143.000 -143.000
Sum egenkapital 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Likviditetsgrad 1 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4
Soliditet 7 7 7 70.0 70.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet -90.0 -90.0
Signatur
29.02.2012
STYRETS FORMANN ALENE ELLER TO AV STYRETS MEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex