Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Betongindustri
Juridisk navn:  As Betongindustri
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56599800
Postboks 33 Otterstad Fax: 56599815
5732 Modalen 5729 Modalen
Fylke: Kommune:
Hordaland Modalen
Org.nr: 910564196
Aksjekapital: 156.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 9/29/1954
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Trond Nysæther
Utvikling:
Omsetning  
  
29.66%
Resultat  
  
-23.58%
Egenkapital  
  
8.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 19.899.000 15.347.000 22.245.000 23.119.000 21.781.000
Resultat: 1.264.000 1.654.000 1.925.000 2.667.000 2.069.000
Egenkapital: 12.583.000 11.589.000 10.483.000 8.790.000 7.352.000
Regnskap for  As Betongindustri
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 19.899.000 15.347.000 22.245.000 23.119.000 21.781.000
Driftskostnader -18.757.000 -14.417.000 -20.649.000 -19.446.000 -19.910.000
Driftsresultat 1.142.000 930.000 1.595.000 3.673.000 1.870.000
Finansinntekter 819.000 762.000 332.000 182.000 183.000
Finanskostnader -697.000 -38.000 -2.000 -1.189.000 15.000
Finans 122.000 724.000 330.000 -1.007.000 198.000
Resultat før skatt 1.264.000 1.654.000 1.925.000 2.667.000 2.069.000
Skattekostnad -270.000 -285.000 -175.000 -1.167.000 -561.000
Årsresultat 994.000 1.369.000 1.751.000 1.500.000 1.508.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.715.000 8.291.000 5.942.000 7.206.000 8.691.000
Sum omløpsmidler 13.372.000 12.762.000 13.900.000 13.753.000 12.523.000
Sum eiendeler 23.087.000 21.053.000 19.842.000 20.959.000 21.214.000
Sum opptjent egenkapital 12.402.000 11.407.000 10.272.000 8.579.000 7.140.000
Sum egenkapital 12.583.000 11.589.000 10.483.000 8.790.000 7.352.000
Sum langsiktig gjeld 1.613.000 1.731.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.891.000 7.734.000 9.359.000 12.169.000 13.862.000
Sum gjeld og egenkapital 23.087.000 21.053.000 19.842.000 20.959.000 21.213.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.874.000 14.552.000 21.845.000 23.119.000 21.781.000
Andre inntekter 25.000 794.000 400.000 0 0
Driftsinntekter 19.899.000 15.347.000 22.245.000 23.119.000 21.781.000
Varekostnad -7.599.000 -5.444.000 -10.863.000 -11.096.000 -9.787.000
Lønninger -8.511.000 -7.047.000 -8.089.000 -7.495.000 -8.007.000
Avskrivning -417.000 -383.000 -331.000 -296.000 -357.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.230.000 -1.543.000 -1.366.000 -559.000 -1.759.000
Driftskostnader -18.757.000 -14.417.000 -20.649.000 -19.446.000 -19.910.000
Driftsresultat 1.142.000 930.000 1.595.000 3.673.000 1.870.000
Finansinntekter 819.000 762.000 332.000 182.000 183.000
Finanskostnader -697.000 -38.000 -2.000 -1.189.000 15.000
Finans 122.000 724.000 330.000 -1.007.000 198.000
Konsernbidrag 0 -296.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -62.000 -62.000
Årsresultat 994.000 1.369.000 1.751.000 1.500.000 1.508.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 10.000 175.000 565.000
Fast eiendom 2.911.000 2.948.000 3.850.000 5.747.000 5.795.000
Maskiner anlegg 0 0 102.000 120.000 138.000
Driftsløsøre 1.582.000 1.725.000 1.542.000 763.000 618.000
Sum varige driftsmidler 4.493.000 4.673.000 5.494.000 6.630.000 6.552.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.221.000 3.618.000 439.000 401.000 1.573.000
Sum anleggsmidler 9.715.000 8.291.000 5.942.000 7.206.000 8.691.000
Varebeholdning 115.000 285.000 285.000 50.000 50.000
Kundefordringer 2.904.000 660.000 973.000 2.292.000 2.841.000
Andre fordringer 159.000 1.894.000 1.150.000 324.000 263.000
Sum investeringer 1.225.000 1.405.000 1.935.000 0 0
Kasse, bank 8.969.000 8.518.000 9.558.000 11.088.000 9.369.000
Sum omløpsmidler 13.372.000 12.762.000 13.900.000 13.753.000 12.523.000
Sum eiendeler 23.087.000 21.053.000 19.842.000 20.959.000 21.214.000
Sum opptjent egenkapital 12.402.000 11.407.000 10.272.000 8.579.000 7.140.000
Sum egenkapital 12.583.000 11.589.000 10.483.000 8.790.000 7.352.000
Sum avsetninger til forpliktelser 63.000 181.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.613.000 1.731.000 0 0 0
Leverandørgjeld 531.000 608.000 465.000 430.000 632.000
Betalbar skatt 250.000 0 10.000 778.000 596.000
Skyldig offentlige avgifter 1.690.000 1.154.000 709.000 896.000 980.000
Utbytte 0 0 0 -62.000 -62.000
Annen kortsiktig gjeld 6.419.000 5.972.000 8.113.000 10.003.000 11.591.000
Sum kortsiktig gjeld 8.891.000 7.734.000 9.359.000 12.169.000 13.862.000
Sum gjeld og egenkapital 23.087.000 21.053.000 19.842.000 20.959.000 21.213.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.481.000 5.028.000 4.541.000 1.584.000 -1.339.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.7 1.5 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.5 1.6 1.5 1.2 0.9
Soliditet 54.5 5 52.8 41.9 34.7
Resultatgrad 5.7 6.1 7.2 15.9 8.6
Rentedekningsgrad 1.6 24.5 797.5 3.2 -136.9
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.9 1.4 1.9
Total kapitalrentabilitet 8.5 8 9.7 18.4 9.7
Signatur
08.03.2019
SIGNATUR KVAR FOR SEG
NYGARD BJØRN
SIGNATUR KVAR FOR SEG
NYGARD BJARTE
SIGNATUR KVAR FOR SEG
NYGARD ATLE
SIGNATUR KVAR FOR SEG
EIDSNES AUDUN
Prokurister
30.12.2016
PROKURA KVAR FOR SEG
NYGARD BJØRN
EIDSNES AUDUN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex