As Bråtan
Juridisk navn:  As Bråtan
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63904284
Fredheimlia 61 Fredheimlia 61 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 848493252
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 9/9/1988 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Reidun Gulbrandsen Regnskapskontor A
Utvikling:
Omsetning  
  
10.48%
Resultat  
  
-57.4%
Egenkapital  
  
-25.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 4.575.000 4.141.000 3.251.000 3.553.000 3.713.000
Resultat: 981.000 2.303.000 962.000 1.942.000 1.556.000
Egenkapital: 2.220.000 2.975.000 2.219.000 2.679.000 2.262.000
Regnskap for  As Bråtan
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 4.575.000 4.141.000 3.251.000 3.553.000 3.713.000
Driftskostnader -3.464.000 -1.810.000 -2.305.000 -1.542.000 -2.120.000
Driftsresultat 1.112.000 2.331.000 946.000 2.011.000 1.593.000
Finansinntekter 3.000 1.000 69.000 15.000 30.000
Finanskostnader -133.000 -28.000 -53.000 -84.000 -67.000
Finans -130.000 -27.000 16.000 -69.000 -37.000
Resultat før skatt 981.000 2.303.000 962.000 1.942.000 1.556.000
Skattekostnad -235.000 -448.000 -422.000 -525.000 -494.000
Årsresultat 746.000 1.856.000 540.000 1.417.000 1.062.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.673.000 6.673.000 6.673.000 6.673.000 6.673.000
Sum omløpsmidler 4.948.000 876.000 878.000 1.164.000 956.000
Sum eiendeler 11.621.000 7.549.000 7.551.000 7.837.000 7.629.000
Sum opptjent egenkapital 2.020.000 2.775.000 2.019.000 2.479.000 2.062.000
Sum egenkapital 2.220.000 2.975.000 2.219.000 2.679.000 2.262.000
Sum langsiktig gjeld 7.573.000 2.567.000 2.990.000 3.365.000 3.786.000
Sum kortsiktig gjeld 1.827.000 2.007.000 2.342.000 1.793.000 1.581.000
Sum gjeld og egenkapital 11.620.000 7.549.000 7.551.000 7.837.000 7.629.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 4.575.000 4.141.000 3.251.000 3.553.000 3.713.000
Driftsinntekter 4.575.000 4.141.000 3.251.000 3.553.000 3.713.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.464.000 -1.810.000 -2.305.000 -1.542.000 -2.120.000
Driftskostnader -3.464.000 -1.810.000 -2.305.000 -1.542.000 -2.120.000
Driftsresultat 1.112.000 2.331.000 946.000 2.011.000 1.593.000
Finansinntekter 3.000 1.000 69.000 15.000 30.000
Finanskostnader -133.000 -28.000 -53.000 -84.000 -67.000
Finans -130.000 -27.000 16.000 -69.000 -37.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -1.100.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat 746.000 1.856.000 540.000 1.417.000 1.062.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.673.000 6.673.000 6.673.000 6.673.000 6.673.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.673.000 6.673.000 6.673.000 6.673.000 6.673.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.673.000 6.673.000 6.673.000 6.673.000 6.673.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 149.000 19.000 237.000 109.000 26.000
Andre fordringer 382.000 399.000 183.000 175.000 242.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.416.000 457.000 459.000 880.000 688.000
Sum omløpsmidler 4.948.000 876.000 878.000 1.164.000 956.000
Sum eiendeler 11.621.000 7.549.000 7.551.000 7.837.000 7.629.000
Sum opptjent egenkapital 2.020.000 2.775.000 2.019.000 2.479.000 2.062.000
Sum egenkapital 2.220.000 2.975.000 2.219.000 2.679.000 2.262.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.573.000 2.567.000 2.990.000 3.365.000 3.786.000
Leverandørgjeld 85.000 81.000 17.000 18.000 83.000
Betalbar skatt 235.000 448.000 422.000 525.000 494.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -1.100.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 7.000 378.000 902.000 250.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 1.827.000 2.007.000 2.342.000 1.793.000 1.581.000
Sum gjeld og egenkapital 11.620.000 7.549.000 7.551.000 7.837.000 7.629.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.121.000 -1.131.000 -1.464.000 -629.000 -625.000
Likviditetsgrad 1 2.7 0.4 0.4 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 2.7 0.4 0.4 0.7 0.7
Soliditet 19.1 39.4 29.4 34.2 29.7
Resultatgrad 24.3 56.3 29.1 56.6 42.9
Rentedekningsgrad 8.4 83.3 19.2 24.1 24.2
Gjeldsgrad 4.2 1.5 2.4 1.9 2.4
Total kapitalrentabilitet 9.6 30.9 13.4 25.9 21.3
Signatur
16.04.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.04.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex