As Cim
Juridisk navn:  As Cim
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55952200
Sandviksbodene 73A Sandviksbodene 73A Fax: 55952800
5035 Bergen 5035 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 840918122
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/29/1986
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
36.22%
Resultat  
  
1436.36%
Egenkapital  
  
-21.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.811.000 4.266.000 3.384.000 2.421.000 2.325.000
Resultat: 735.000 -55.000 572.000 496.000 500.000
Egenkapital: 1.140.000 1.451.000 1.527.000 1.098.000 674.000
Regnskap for  As Cim
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.811.000 4.266.000 3.384.000 2.421.000 2.325.000
Driftskostnader -4.942.000 -4.233.000 -2.588.000 -1.884.000 -1.813.000
Driftsresultat 869.000 32.000 796.000 537.000 512.000
Finansinntekter 1.000 2.000 5.000 0 33.000
Finanskostnader -134.000 -89.000 -229.000 -42.000 -45.000
Finans -133.000 -87.000 -224.000 -42.000 -12.000
Resultat før skatt 735.000 -55.000 572.000 496.000 500.000
Skattekostnad -335.000 -22.000 -143.000 -72.000 -72.000
Årsresultat 400.000 -76.000 430.000 424.000 427.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.584.000 4.296.000 3.786.000 2.480.000 1.218.000
Sum omløpsmidler 1.020.000 328.000 399.000 559.000 484.000
Sum eiendeler 4.604.000 4.624.000 4.185.000 3.039.000 1.702.000
Sum opptjent egenkapital 1.040.000 1.351.000 1.427.000 998.000 574.000
Sum egenkapital 1.140.000 1.451.000 1.527.000 1.098.000 674.000
Sum langsiktig gjeld 1.869.000 2.573.000 2.128.000 1.041.000 138.000
Sum kortsiktig gjeld 1.595.000 598.000 529.000 902.000 890.000
Sum gjeld og egenkapital 4.604.000 4.622.000 4.184.000 3.041.000 1.702.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.811.000 4.266.000 3.375.000 2.194.000 2.237.000
Andre inntekter 0 0 9.000 227.000 88.000
Driftsinntekter 5.811.000 4.266.000 3.384.000 2.421.000 2.325.000
Varekostnad -119.000 -187.000 -74.000 -204.000 -20.000
Lønninger -2.469.000 -1.909.000 -1.457.000 -925.000 -1.105.000
Avskrivning -509.000 -414.000 -340.000 -225.000 -170.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.845.000 -1.723.000 -717.000 -530.000 -518.000
Driftskostnader -4.942.000 -4.233.000 -2.588.000 -1.884.000 -1.813.000
Driftsresultat 869.000 32.000 796.000 537.000 512.000
Finansinntekter 1.000 2.000 5.000 0 33.000
Finanskostnader -134.000 -89.000 -229.000 -42.000 -45.000
Finans -133.000 -87.000 -224.000 -42.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -711.000 0 0 0 0
Årsresultat 400.000 -76.000 430.000 424.000 427.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.112.000 2.172.000 2.231.000 779.000 779.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.100.000 1.529.000 986.000 1.291.000 31.000
Sum varige driftsmidler 3.213.000 3.700.000 3.217.000 2.070.000 810.000
Sum finansielle anleggsmidler 372.000 595.000 569.000 410.000 408.000
Sum anleggsmidler 3.584.000 4.296.000 3.786.000 2.480.000 1.218.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 176.000 138.000 272.000 129.000 158.000
Andre fordringer 84.000 94.000 38.000 20.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 760.000 96.000 88.000 410.000 293.000
Sum omløpsmidler 1.020.000 328.000 399.000 559.000 484.000
Sum eiendeler 4.604.000 4.624.000 4.185.000 3.039.000 1.702.000
Sum opptjent egenkapital 1.040.000 1.351.000 1.427.000 998.000 574.000
Sum egenkapital 1.140.000 1.451.000 1.527.000 1.098.000 674.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 14.000 55.000 72.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.869.000 2.573.000 2.128.000 1.041.000 138.000
Leverandørgjeld 233.000 265.000 92.000 54.000 30.000
Betalbar skatt 349.000 63.000 159.000 0 71.000
Skyldig offentlige avgifter 218.000 77.000 119.000 141.000 222.000
Utbytte -711.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 594.000 194.000 159.000 708.000 567.000
Sum kortsiktig gjeld 1.595.000 598.000 529.000 902.000 890.000
Sum gjeld og egenkapital 4.604.000 4.622.000 4.184.000 3.041.000 1.702.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -575.000 -270.000 -130.000 -343.000 -406.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 0.8 0.6 0.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.8 0.6 0.6
Soliditet 24.8 31.4 36.5 36.1 39.6
Resultatgrad 1 0.8 23.5 22.2 22.0
Rentedekningsgrad 6.5 0.4 3.5 12.8 12.1
Gjeldsgrad 3 2.2 1.7 1.8 1.5
Total kapitalrentabilitet 18.9 0.7 19.1 17.7 32.0
Signatur
10.09.2020
SIGNATUR
FOSSLI STEINAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex