As Concordia
Juridisk navn:  As Concordia
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stjerneveien 1A Stjerneveien 1A Fax:
0779 Oslo 779 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 894730862
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/21/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Alpha Revisjon AS
Regnskapsfører: Petim Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.97%
Resultat  
  
251.37%
Egenkapital  
  
10.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 142.000 134.000 130.000 0 0
Resultat: 1.662.000 473.000 339.000 909.000 0
Egenkapital: 7.817.000 7.063.000 6.947.000 17.690.000 17.526.000
Regnskap for  As Concordia
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 142.000 134.000 130.000 0 0
Driftskostnader 1.018.000 -1.289.000 -1.149.000 -1.014.000 -1.016.000
Driftsresultat 1.161.000 -1.155.000 -1.019.000 -1.014.000 -1.016.000
Finansinntekter 570.000 1.742.000 1.455.000 2.076.000 1.095.000
Finanskostnader -67.000 -113.000 -97.000 -153.000 -79.000
Finans 503.000 1.629.000 1.358.000 1.923.000 1.016.000
Resultat før skatt 1.662.000 473.000 339.000 909.000 0
Skattekostnad -408.000 142.000 104.000 -245.000 0
Årsresultat 1.254.000 615.000 443.000 663.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.628.000 18.457.000 19.989.000 28.928.000 28.928.000
Sum omløpsmidler 10.571.000 5.424.000 3.362.000 5.774.000 3.562.000
Sum eiendeler 24.199.000 23.881.000 23.351.000 34.702.000 32.490.000
Sum opptjent egenkapital 870.000 115.000 0 163.000 0
Sum egenkapital 7.817.000 7.063.000 6.947.000 17.690.000 17.526.000
Sum langsiktig gjeld 15.347.000 16.248.000 15.777.000 16.157.000 14.411.000
Sum kortsiktig gjeld 1.035.000 571.000 627.000 855.000 551.000
Sum gjeld og egenkapital 24.199.000 23.881.000 23.351.000 34.701.000 32.488.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 142.000 134.000 130.000 0 0
Driftsinntekter 142.000 134.000 130.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 1.116.000 -1.136.000 -972.000 -972.000 -966.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -98.000 -153.000 -177.000 -42.000 -50.000
Driftskostnader 1.018.000 -1.289.000 -1.149.000 -1.014.000 -1.016.000
Driftsresultat 1.161.000 -1.155.000 -1.019.000 -1.014.000 -1.016.000
Finansinntekter 570.000 1.742.000 1.455.000 2.076.000 1.095.000
Finanskostnader -67.000 -113.000 -97.000 -153.000 -79.000
Finans 503.000 1.629.000 1.358.000 1.923.000 1.016.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Årsresultat 1.254.000 615.000 443.000 663.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.210.000 2.210.000 2.210.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.210.000 2.210.000 2.210.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 11.418.000 16.247.000 17.779.000 28.928.000 28.928.000
Sum anleggsmidler 13.628.000 18.457.000 19.989.000 28.928.000 28.928.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 2.000 0 0 72.000
Sum investeringer 8.489.000 0 0 0 0
Kasse, bank 2.076.000 5.422.000 3.362.000 3.789.000 2.482.000
Sum omløpsmidler 10.571.000 5.424.000 3.362.000 5.774.000 3.562.000
Sum eiendeler 24.199.000 23.881.000 23.351.000 34.702.000 32.490.000
Sum opptjent egenkapital 870.000 115.000 0 163.000 0
Sum egenkapital 7.817.000 7.063.000 6.947.000 17.690.000 17.526.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.282.000 10.608.000 10.750.000 10.270.000 10.270.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 58.000 0
Sum langsiktig gjeld 15.347.000 16.248.000 15.777.000 16.157.000 14.411.000
Leverandørgjeld 13.000 15.000 36.000 8.000 0
Betalbar skatt 464.000 0 41.000 245.000 0
Skyldig offentlige avgifter 58.000 56.000 50.000 44.000 51.000
Utbytte -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.035.000 571.000 627.000 855.000 551.000
Sum gjeld og egenkapital 24.199.000 23.881.000 23.351.000 34.701.000 32.488.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.536.000 4.853.000 2.735.000 4.919.000 3.011.000
Likviditetsgrad 1 10.2 9.5 5.4 6.8 6.5
Likviditetsgrad 2 10.2 9.5 5.4 6.8 6.5
Soliditet 32.3 29.6 29.8 51.0 53.9
Resultatgrad 817.6 -861.9 -783.8
Rentedekningsgrad 17.3 -10.2 -10.5 6.9 1.0
Gjeldsgrad 2.1 2.4 2.4 1.0 0.9
Total kapitalrentabilitet 7.2 2.5 1.9 3.1 0.2
Signatur
22.11.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
22.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex