Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Dal Business Services & Investment
Juridisk navn:  As Dal Business Services & Investment
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92083476
Strandveien 66 Strandveien 66 Fax: 92101056
1545 Hvitsten 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 989828746
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/8/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pedersen & Skogholt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-2.79%
Egenkapital  
  
-343.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 94.000 0 0
Resultat: -295.000 -287.000 13.305.000 2.874.000 3.079.000
Egenkapital: -209.000 86.000 374.000 118.000 12.214.000
Regnskap for  As Dal Business Services & Investment
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 94.000 0 0
Driftskostnader -50.000 -53.000 -80.000 -20.000 -46.000
Driftsresultat -50.000 -53.000 15.000 -20.000 -45.000
Finansinntekter -246.000 -235.000 13.290.000 2.895.000 3.124.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans -246.000 -235.000 13.290.000 2.895.000 3.124.000
Resultat før skatt -295.000 -287.000 13.305.000 2.874.000 3.079.000
Skattekostnad 0 0 -49.000 -71.000 -88.000
Årsresultat -295.000 -287.000 13.256.000 2.804.000 2.991.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 1.900.000 1.900.000
Sum omløpsmidler 164.000 460.000 844.000 1.189.000 10.402.000
Sum eiendeler 164.000 460.000 844.000 3.089.000 12.302.000
Sum opptjent egenkapital -312.000 -16.000 271.000 15.000 12.111.000
Sum egenkapital -209.000 86.000 374.000 118.000 12.214.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 373.000 374.000 470.000 2.971.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 164.000 461.000 844.000 3.089.000 12.302.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 94.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 94.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -50.000 -53.000 -80.000 -20.000 -22.000
Driftskostnader -50.000 -53.000 -80.000 -20.000 -46.000
Driftsresultat -50.000 -53.000 15.000 -20.000 -45.000
Finansinntekter -246.000 -235.000 13.290.000 2.895.000 3.124.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans -246.000 -235.000 13.290.000 2.895.000 3.124.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -2.900.000 0
Årsresultat -295.000 -287.000 13.256.000 2.804.000 2.991.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 1.900.000 1.900.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 1.900.000 1.900.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 11.000 10.000 0 5.000 5.000
Sum investeringer 152.000 399.000 633.000 0 0
Kasse, bank 2.000 51.000 211.000 1.184.000 10.397.000
Sum omløpsmidler 164.000 460.000 844.000 1.189.000 10.402.000
Sum eiendeler 164.000 460.000 844.000 3.089.000 12.302.000
Sum opptjent egenkapital -312.000 -16.000 271.000 15.000 12.111.000
Sum egenkapital -209.000 86.000 374.000 118.000 12.214.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 7.000 13.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 49.000 71.000 88.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 8.000 0 0
Utbytte 0 0 0 -2.900.000 0
Annen kortsiktig gjeld 373.000 367.000 400.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 373.000 374.000 470.000 2.971.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 164.000 461.000 844.000 3.089.000 12.302.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -209.000 86.000 374.000 -1.782.000 10.314.000
Likviditetsgrad 1 0.4 1.2 1.8 0.4 118.2
Likviditetsgrad 2 0.4 1.2 1.8 0.5 118.3
Soliditet -127.4 18.7 44.3 3.8 99.3
Resultatgrad 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.8 4.3 1.3 25.2 0.0
Total kapitalrentabilitet -180.5 -62.6 1576.4 93.1 25.0
Signatur
14.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex