As Delprodukt
Juridisk navn:  As Delprodukt
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72857575
Moavegen 8 Moavegen 8 Fax: 72857570
7228 Kvål 7228 Kvål
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Melhus
Org.nr: 918164820
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 52
Etableringsdato: 4/20/1983
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.55%
Resultat  
  
-4830.1%
Egenkapital  
  
6.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 52.063.000 57.561.000 56.854.000 64.352.000 77.970.000
Resultat: -9.663.000 -196.000 -4.501.000 -2.183.000 122.000
Egenkapital: 16.217.000 15.201.000 14.944.000 18.427.000 19.941.000
Regnskap for  As Delprodukt
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 52.063.000 57.561.000 56.854.000 64.352.000 77.970.000
Driftskostnader -60.822.000 -57.139.000 -61.042.000 -67.054.000 -77.330.000
Driftsresultat -8.759.000 422.000 -4.188.000 -2.702.000 640.000
Finansinntekter 119.000 147.000 204.000 1.094.000 235.000
Finanskostnader -1.023.000 -764.000 -517.000 -576.000 -753.000
Finans -904.000 -617.000 -313.000 518.000 -518.000
Resultat før skatt -9.663.000 -196.000 -4.501.000 -2.183.000 122.000
Skattekostnad 2.021.000 -59.000 1.018.000 670.000 -39.000
Årsresultat -7.642.000 -254.000 -3.483.000 -1.513.000 82.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.590.000 23.362.000 24.233.000 20.952.000 23.015.000
Sum omløpsmidler 27.602.000 14.852.000 16.005.000 14.608.000 22.989.000
Sum eiendeler 45.192.000 38.214.000 40.238.000 35.560.000 46.004.000
Sum opptjent egenkapital 0 6.244.000 6.499.000 9.982.000 11.495.000
Sum egenkapital 16.217.000 15.201.000 14.944.000 18.427.000 19.941.000
Sum langsiktig gjeld 15.768.000 12.061.000 12.771.000 7.943.000 15.081.000
Sum kortsiktig gjeld 13.207.000 10.953.000 12.523.000 9.190.000 10.982.000
Sum gjeld og egenkapital 45.192.000 38.215.000 40.239.000 35.561.000 46.004.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 51.725.000 57.007.000 56.366.000 63.884.000 77.674.000
Andre inntekter 338.000 554.000 488.000 468.000 297.000
Driftsinntekter 52.063.000 57.561.000 56.854.000 64.352.000 77.970.000
Varekostnad -16.834.000 -18.497.000 -18.685.000 -16.808.000 -21.491.000
Lønninger -26.777.000 -24.398.000 -25.962.000 -30.842.000 -33.561.000
Avskrivning -2.723.000 -2.418.000 -2.036.000 -2.159.000 -3.786.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.488.000 -11.826.000 -14.359.000 -17.245.000 -18.492.000
Driftskostnader -60.822.000 -57.139.000 -61.042.000 -67.054.000 -77.330.000
Driftsresultat -8.759.000 422.000 -4.188.000 -2.702.000 640.000
Finansinntekter 119.000 147.000 204.000 1.094.000 235.000
Finanskostnader -1.023.000 -764.000 -517.000 -576.000 -753.000
Finans -904.000 -617.000 -313.000 518.000 -518.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.642.000 -254.000 -3.483.000 -1.513.000 82.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.794.000 2.215.000 2.429.000 1.428.000 789.000
Fast eiendom 91.000 94.000 98.000 103.000 107.000
Maskiner anlegg 15.439.000 17.273.000 18.183.000 15.182.000 13.821.000
Driftsløsøre 240.000 308.000 190.000 254.000 355.000
Sum varige driftsmidler 15.770.000 17.676.000 18.472.000 15.539.000 14.282.000
Sum finansielle anleggsmidler 27.000 3.471.000 3.332.000 3.985.000 7.944.000
Sum anleggsmidler 17.590.000 23.362.000 24.233.000 20.952.000 23.015.000
Varebeholdning 2.416.000 2.188.000 2.055.000 2.108.000 2.147.000
Kundefordringer 9.653.000 10.175.000 12.252.000 9.728.000 14.272.000
Andre fordringer 828.000 1.160.000 798.000 777.000 4.778.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.566.000 665.000 901.000 1.994.000 1.793.000
Sum omløpsmidler 27.602.000 14.852.000 16.005.000 14.608.000 22.989.000
Sum eiendeler 45.192.000 38.214.000 40.238.000 35.560.000 46.004.000
Sum opptjent egenkapital 0 6.244.000 6.499.000 9.982.000 11.495.000
Sum egenkapital 16.217.000 15.201.000 14.944.000 18.427.000 19.941.000
Sum avsetninger til forpliktelser 90.000 90.000 90.000 90.000 106.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 2.137.000 1.178.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.768.000 12.061.000 12.771.000 7.943.000 15.081.000
Leverandørgjeld 5.660.000 4.359.000 6.566.000 3.131.000 4.490.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.966.000 1.828.000 2.273.000 2.929.000 3.236.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.580.000 2.629.000 2.507.000 3.130.000 3.256.000
Sum kortsiktig gjeld 13.207.000 10.953.000 12.523.000 9.190.000 10.982.000
Sum gjeld og egenkapital 45.192.000 38.215.000 40.239.000 35.561.000 46.004.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.395.000 3.899.000 3.482.000 5.418.000 12.007.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.4 1.3 1.6 2.1
Likviditetsgrad 2 1.9 1.2 1.1 1.4 1.9
Soliditet 35.9 39.8 37.1 51.8 43.3
Resultatgrad -16.8 0.7 -7.4 -4.2 0.8
Rentedekningsgrad -8.6 0.6 -8.1 -2.8 1.2
Gjeldsgrad 1.8 1.5 1.7 0.9 1.3
Total kapitalrentabilitet -19.1 1.5 -9.9 -4.5 1.9
Signatur
24.08.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex