Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Elektroinstallasjon
Juridisk navn:  As Elektroinstallasjon
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55207950
Damsgårdsveien 16 Damsgårdsveien 16 Fax: 55207951
5058 Bergen 5058 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 919231432
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 12/31/1974
Foretakstype: AS
Revisor: Steinbakk Revisjon AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.98%
Resultat  
  
-194.53%
Egenkapital  
  
-42.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 35.653.000 37.920.000 35.368.000 38.954.000 45.124.000
Resultat: -1.089.000 1.152.000 -2.563.000 1.171.000 3.587.000
Egenkapital: 2.010.000 3.472.000 2.612.000 4.601.000 3.985.000
Regnskap for  As Elektroinstallasjon
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 35.653.000 37.920.000 35.368.000 38.954.000 45.124.000
Driftskostnader -36.553.000 -36.795.000 -38.411.000 -39.029.000 -42.287.000
Driftsresultat -900.000 1.125.000 -3.044.000 -74.000 2.837.000
Finansinntekter 72.000 249.000 642.000 1.414.000 1.024.000
Finanskostnader -262.000 -222.000 -160.000 -169.000 -274.000
Finans -190.000 27.000 482.000 1.245.000 750.000
Resultat før skatt -1.089.000 1.152.000 -2.563.000 1.171.000 3.587.000
Skattekostnad -373.000 -292.000 574.000 -55.000 -734.000
Årsresultat -1.462.000 860.000 -1.989.000 1.116.000 2.853.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.126.000 2.615.000 3.053.000 1.652.000 1.821.000
Sum omløpsmidler 11.661.000 12.345.000 12.159.000 14.513.000 17.761.000
Sum eiendeler 14.787.000 14.960.000 15.212.000 16.165.000 19.582.000
Sum opptjent egenkapital 1.610.000 3.072.000 2.212.000 4.201.000 3.585.000
Sum egenkapital 2.010.000 3.472.000 2.612.000 4.601.000 3.985.000
Sum langsiktig gjeld 690.000 1.150.000 1.610.000 2.070.000 3.105.000
Sum kortsiktig gjeld 12.087.000 10.338.000 10.990.000 9.494.000 12.492.000
Sum gjeld og egenkapital 14.787.000 14.960.000 15.212.000 16.165.000 19.582.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.653.000 37.879.000 35.143.000 38.819.000 45.091.000
Andre inntekter 0 41.000 224.000 136.000 33.000
Driftsinntekter 35.653.000 37.920.000 35.368.000 38.954.000 45.124.000
Varekostnad -10.756.000 -10.938.000 -10.833.000 -10.928.000 -13.154.000
Lønninger -21.010.000 -21.013.000 -21.757.000 -22.392.000 -22.868.000
Avskrivning -92.000 -147.000 -243.000 -240.000 -239.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.695.000 -4.697.000 -5.578.000 -5.469.000 -6.026.000
Driftskostnader -36.553.000 -36.795.000 -38.411.000 -39.029.000 -42.287.000
Driftsresultat -900.000 1.125.000 -3.044.000 -74.000 2.837.000
Finansinntekter 72.000 249.000 642.000 1.414.000 1.024.000
Finanskostnader -262.000 -222.000 -160.000 -169.000 -274.000
Finans -190.000 27.000 482.000 1.245.000 750.000
Konsernbidrag 0 0 0 -500.000 -631.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.462.000 860.000 -1.989.000 1.116.000 2.853.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 41.000 166.000 291.000
Sum Immatrielle midler 0 373.000 705.000 257.000 437.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 147.000 164.000 269.000 317.000 305.000
Sum varige driftsmidler 147.000 164.000 269.000 317.000 305.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.979.000 2.079.000 2.079.000 1.079.000 1.079.000
Sum anleggsmidler 3.126.000 2.615.000 3.053.000 1.652.000 1.821.000
Varebeholdning 1.761.000 1.607.000 1.693.000 1.366.000 1.326.000
Kundefordringer 6.744.000 6.952.000 7.623.000 9.149.000 13.636.000
Andre fordringer 2.340.000 2.899.000 1.864.000 2.329.000 1.922.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 816.000 886.000 979.000 1.668.000 876.000
Sum omløpsmidler 11.661.000 12.345.000 12.159.000 14.513.000 17.761.000
Sum eiendeler 14.787.000 14.960.000 15.212.000 16.165.000 19.582.000
Sum opptjent egenkapital 1.610.000 3.072.000 2.212.000 4.201.000 3.585.000
Sum egenkapital 2.010.000 3.472.000 2.612.000 4.601.000 3.985.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.358.000 2.294.000 2.571.000 0 1.524.000
Sum langsiktig gjeld 690.000 1.150.000 1.610.000 2.070.000 3.105.000
Leverandørgjeld 2.286.000 2.218.000 2.634.000 3.100.000 3.051.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.476.000 2.701.000 3.067.000 2.574.000 3.353.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.967.000 3.127.000 2.718.000 3.820.000 4.564.000
Sum kortsiktig gjeld 12.087.000 10.338.000 10.990.000 9.494.000 12.492.000
Sum gjeld og egenkapital 14.787.000 14.960.000 15.212.000 16.165.000 19.582.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -426.000 2.007.000 1.169.000 5.019.000 5.269.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 0.8 1 1 1.4 1.4
Soliditet 13.6 23.2 17.2 28.5 20.4
Resultatgrad -2.5 3 -8.6 -0.2 6.3
Rentedekningsgrad -3.4 5.1 -0.4 14.1
Gjeldsgrad 6.4 3.3 4.8 2.5 3.9
Total kapitalrentabilitet -5.6 9.2 -15.8 8.3 19.7
Signatur
04.08.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex