Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Jeppe
Juridisk navn:  As Jeppe
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67829418
Postboks 253 Gamle Ringeriksvei 5 Fax: 22143857
1319 Bekkestua 1369 Stabekk
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 919672382
Aksjekapital: 330.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 12/15/1970
Foretakstype: AS
Revisor: Stiansen & Co AS
Regnskapsfører: Leira Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.28%
Resultat  
  
-57.19%
Egenkapital  
  
-16.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.664.000 6.175.000 6.395.000 6.985.000 10.404.000
Resultat: -973.000 -619.000 -794.000 -639.000 126.000
Egenkapital: 3.419.000 4.115.000 4.521.000 5.046.000 5.355.000
Regnskap for  As Jeppe
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.664.000 6.175.000 6.395.000 6.985.000 10.404.000
Driftskostnader -6.599.000 -6.761.000 -7.156.000 -7.586.000 -10.148.000
Driftsresultat -934.000 -586.000 -761.000 -601.000 256.000
Finansinntekter 0 1.000 0 2.000 4.000
Finanskostnader -39.000 -33.000 -33.000 -40.000 -134.000
Finans -39.000 -32.000 -33.000 -38.000 -130.000
Resultat før skatt -973.000 -619.000 -794.000 -639.000 126.000
Skattekostnad 278.000 212.000 269.000 330.000 -40.000
Årsresultat -695.000 -407.000 -525.000 -309.000 86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.341.000 8.942.000 9.748.000 10.349.000 10.951.000
Sum omløpsmidler 645.000 860.000 648.000 670.000 978.000
Sum eiendeler 8.986.000 9.802.000 10.396.000 11.019.000 11.929.000
Sum opptjent egenkapital 3.089.000 3.785.000 4.191.000 4.716.000 5.025.000
Sum egenkapital 3.419.000 4.115.000 4.521.000 5.046.000 5.355.000
Sum langsiktig gjeld 1.222.000 1.500.000 1.712.000 1.981.000 2.311.000
Sum kortsiktig gjeld 4.345.000 4.188.000 4.163.000 3.992.000 4.263.000
Sum gjeld og egenkapital 8.986.000 9.803.000 10.396.000 11.019.000 11.929.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.652.000 6.155.000 6.380.000 6.948.000 9.722.000
Andre inntekter 12.000 20.000 15.000 37.000 682.000
Driftsinntekter 5.664.000 6.175.000 6.395.000 6.985.000 10.404.000
Varekostnad -1.565.000 -1.647.000 -1.707.000 -1.850.000 -2.382.000
Lønninger -2.801.000 -2.820.000 -3.146.000 -3.392.000 -4.484.000
Avskrivning -319.000 -319.000 -319.000 -319.000 -366.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.914.000 -1.975.000 -1.984.000 -2.025.000 -2.916.000
Driftskostnader -6.599.000 -6.761.000 -7.156.000 -7.586.000 -10.148.000
Driftsresultat -934.000 -586.000 -761.000 -601.000 256.000
Finansinntekter 0 1.000 0 2.000 4.000
Finanskostnader -39.000 -33.000 -33.000 -40.000 -134.000
Finans -39.000 -32.000 -33.000 -38.000 -130.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -695.000 -407.000 -525.000 -309.000 86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 8.341.000 8.942.000 9.748.000 10.349.000 10.951.000
Sum varige driftsmidler 8.341.000 8.942.000 9.748.000 10.349.000 10.951.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.341.000 8.942.000 9.748.000 10.349.000 10.951.000
Varebeholdning 320.000 289.000 288.000 285.000 362.000
Kundefordringer 120.000 60.000 90.000 79.000 108.000
Andre fordringer 7.000 16.000 16.000 27.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 198.000 495.000 253.000 279.000 492.000
Sum omløpsmidler 645.000 860.000 648.000 670.000 978.000
Sum eiendeler 8.986.000 9.802.000 10.396.000 11.019.000 11.929.000
Sum opptjent egenkapital 3.089.000 3.785.000 4.191.000 4.716.000 5.025.000
Sum egenkapital 3.419.000 4.115.000 4.521.000 5.046.000 5.355.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.222.000 1.500.000 1.712.000 1.981.000 2.311.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.222.000 1.500.000 1.712.000 1.981.000 2.311.000
Leverandørgjeld 41.000 57.000 340.000 331.000 433.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 366.000 415.000 402.000 419.000 582.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.937.000 3.716.000 3.421.000 3.243.000 3.248.000
Sum kortsiktig gjeld 4.345.000 4.188.000 4.163.000 3.992.000 4.263.000
Sum gjeld og egenkapital 8.986.000 9.803.000 10.396.000 11.019.000 11.929.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.700.000 -3.328.000 -3.515.000 -3.322.000 -3.285.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Soliditet 3 4 43.5 45.8 44.9
Resultatgrad -16.5 -9.5 -11.9 -8.6 2.5
Rentedekningsgrad -23.9 -17.8 -23.1 -15.0 1.9
Gjeldsgrad 1.6 1.4 1.3 1.2 1.2
Total kapitalrentabilitet -10.4 -7.3 -5.4 2.2
Signatur
26.06.2012
STYREFORMANNEN SAMMEN MED ETT
STYREMEDLEM.
Prokurister
26.06.2012
KONRAD LANGELAND
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex