Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Knutshaugfisk
Juridisk navn:  As Knutshaugfisk
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72442144
Knutshaug Knutshaug Fax: 72445024
7252 Dolmøy 7252 Dolmøy
Fylke: Kommune:
Trøndelag Hitra 
Org.nr: 836881362
Aksjekapital: 83.300 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 1/23/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Kl Regnskap Hitra As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.62%
Resultat  
  
49.71%
Egenkapital  
  
45.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 180.819.000 156.396.000 101.746.000 156.322.000 70.878.000
Resultat: 79.300.000 52.970.000 48.717.000 64.273.000 22.666.000
Egenkapital: 164.961.000 112.995.000 123.165.000 95.436.000 46.581.000
Regnskap for  As Knutshaugfisk
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 180.819.000 156.396.000 101.746.000 156.322.000 70.878.000
Driftskostnader -101.234.000 -102.682.000 -53.335.000 -91.464.000 -48.522.000
Driftsresultat 79.585.000 53.714.000 48.411.000 64.858.000 22.356.000
Finansinntekter 533.000 109.000 450.000 185.000 675.000
Finanskostnader -817.000 -854.000 -143.000 -770.000 -365.000
Finans -284.000 -745.000 307.000 -585.000 310.000
Resultat før skatt 79.300.000 52.970.000 48.717.000 64.273.000 22.666.000
Skattekostnad -17.334.000 -11.389.000 -10.988.000 -15.419.000 -4.538.000
Årsresultat 61.966.000 41.580.000 37.729.000 48.855.000 18.128.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 68.095.000 55.791.000 43.627.000 43.731.000 32.776.000
Sum omløpsmidler 175.197.000 153.398.000 126.344.000 113.442.000 74.963.000
Sum eiendeler 243.292.000 209.189.000 169.971.000 157.173.000 107.739.000
Sum opptjent egenkapital 164.878.000 112.912.000 123.065.000 95.336.000 46.481.000
Sum egenkapital 164.961.000 112.995.000 123.165.000 95.436.000 46.581.000
Sum langsiktig gjeld 33.311.000 55.021.000 9.247.000 36.602.000 52.774.000
Sum kortsiktig gjeld 45.019.000 41.173.000 37.559.000 25.136.000 8.385.000
Sum gjeld og egenkapital 243.291.000 209.189.000 169.971.000 157.174.000 107.740.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 180.372.000 155.573.000 100.533.000 155.010.000 70.373.000
Andre inntekter 446.000 823.000 1.213.000 1.312.000 505.000
Driftsinntekter 180.819.000 156.396.000 101.746.000 156.322.000 70.878.000
Varekostnad -77.454.000 -99.775.000 -44.577.000 -44.227.000 -53.155.000
Lønninger -6.611.000 -6.027.000 -4.858.000 -5.285.000 -4.428.000
Avskrivning -5.168.000 -3.523.000 -3.412.000 -3.327.000 -2.657.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.974.000 -14.164.000 -8.148.000 -9.321.000 -5.419.000
Driftskostnader -101.234.000 -102.682.000 -53.335.000 -91.464.000 -48.522.000
Driftsresultat 79.585.000 53.714.000 48.411.000 64.858.000 22.356.000
Finansinntekter 533.000 109.000 450.000 185.000 675.000
Finanskostnader -817.000 -854.000 -143.000 -770.000 -365.000
Finans -284.000 -745.000 307.000 -585.000 310.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 61.966.000 41.580.000 37.729.000 48.855.000 18.128.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Fast eiendom 14.474.000 4.630.000 3.980.000 3.813.000 4.168.000
Maskiner anlegg 1.971.000 3.339.000 4.065.000 4.498.000 5.471.000
Driftsløsøre 1.063.000 1.378.000 1.089.000 1.220.000 1.363.000
Sum varige driftsmidler 50.030.000 37.731.000 33.831.000 33.968.000 23.014.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.065.000 10.060.000 1.796.000 1.763.000 1.763.000
Sum anleggsmidler 68.095.000 55.791.000 43.627.000 43.731.000 32.776.000
Varebeholdning 61.777.000 56.958.000 35.815.000 28.124.000 57.435.000
Kundefordringer 89.373.000 67.763.000 40.819.000 58.350.000 1.836.000
Andre fordringer 656.000 680.000 17.113.000 1.242.000 10.201.000
Sum investeringer 254.000 214.000 234.000 198.000 168.000
Kasse, bank 23.136.000 27.783.000 32.363.000 25.529.000 5.323.000
Sum omløpsmidler 175.197.000 153.398.000 126.344.000 113.442.000 74.963.000
Sum eiendeler 243.292.000 209.189.000 169.971.000 157.173.000 107.739.000
Sum opptjent egenkapital 164.878.000 112.912.000 123.065.000 95.336.000 46.481.000
Sum egenkapital 164.961.000 112.995.000 123.165.000 95.436.000 46.581.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.214.000 13.414.000 9.247.000 7.459.000 14.845.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 33.311.000 55.021.000 9.247.000 36.602.000 52.774.000
Leverandørgjeld 14.587.000 13.178.000 20.470.000 1.699.000 6.239.000
Betalbar skatt 16.087.000 6.400.000 7.973.000 21.440.000 1.094.000
Skyldig offentlige avgifter 13.665.000 10.866.000 8.573.000 515.000 400.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 680.000 729.000 542.000 1.481.000 652.000
Sum kortsiktig gjeld 45.019.000 41.173.000 37.559.000 25.136.000 8.385.000
Sum gjeld og egenkapital 243.291.000 209.189.000 169.971.000 157.174.000 107.740.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 130.178.000 112.225.000 88.785.000 88.306.000 66.578.000
Likviditetsgrad 1 3.9 3.7 3.4 4.5 8.9
Likviditetsgrad 2 2.5 2.3 2.4 3.4 2.1
Soliditet 67.8 5 72.5 60.7 43.2
Resultatgrad 4 34.3 47.6 41.5 31.5
Rentedekningsgrad 97.4 62.9 338.5 84.2 63.1
Gjeldsgrad 0.5 0.9 0.4 0.6 1.3
Total kapitalrentabilitet 32.9 25.7 28.7 41.4 21.4
Signatur
23.09.2020
STYREFORMANNEN.
Prokurister
12.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex