As Luval Messer
Juridisk navn:  As Luval Messer
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22802230
Haugenstien 10 Haugenstien 10 Fax: 22802231
1084 Oslo 1084 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 934187121
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/15/1981
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.7%
Resultat  
  
438.46%
Egenkapital  
  
19.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 150.000 138.000 127.000 117.000 114.000
Resultat: 140.000 26.000 -294.000 109.000 57.000
Egenkapital: 855.000 714.000 688.000 982.000 882.000
Regnskap for  As Luval Messer
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 150.000 138.000 127.000 117.000 114.000
Driftskostnader -70.000 -75.000 -472.000 -69.000 -65.000
Driftsresultat 80.000 63.000 -345.000 48.000 49.000
Finansinntekter 84.000 19.000 72.000 62.000 13.000
Finanskostnader -24.000 -56.000 -20.000 0 -5.000
Finans 60.000 -37.000 52.000 62.000 8.000
Resultat før skatt 140.000 26.000 -294.000 109.000 57.000
Skattekostnad 0 0 0 -9.000 -14.000
Årsresultat 140.000 26.000 -294.000 100.000 44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 925.000 925.000 925.000 925.000 925.000
Sum omløpsmidler 554.000 485.000 888.000 798.000 733.000
Sum eiendeler 1.479.000 1.410.000 1.813.000 1.723.000 1.658.000
Sum opptjent egenkapital 755.000 614.000 588.000 882.000 782.000
Sum egenkapital 855.000 714.000 688.000 982.000 882.000
Sum langsiktig gjeld 406.000 439.000 472.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 218.000 257.000 652.000 740.000 776.000
Sum gjeld og egenkapital 1.479.000 1.410.000 1.812.000 1.722.000 1.658.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 150.000 138.000 127.000 117.000 114.000
Driftsinntekter 150.000 138.000 127.000 117.000 114.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -70.000 -75.000 -472.000 -69.000 -65.000
Driftskostnader -70.000 -75.000 -472.000 -69.000 -65.000
Driftsresultat 80.000 63.000 -345.000 48.000 49.000
Finansinntekter 84.000 19.000 72.000 62.000 13.000
Finanskostnader -24.000 -56.000 -20.000 0 -5.000
Finans 60.000 -37.000 52.000 62.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 140.000 26.000 -294.000 100.000 44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 925.000 925.000 925.000 925.000 925.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 925.000 925.000 925.000 925.000 925.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 925.000 925.000 925.000 925.000 925.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 397.000 333.000 366.000 310.000 261.000
Kasse, bank 157.000 152.000 522.000 488.000 471.000
Sum omløpsmidler 554.000 485.000 888.000 798.000 733.000
Sum eiendeler 1.479.000 1.410.000 1.813.000 1.723.000 1.658.000
Sum opptjent egenkapital 755.000 614.000 588.000 882.000 782.000
Sum egenkapital 855.000 714.000 688.000 982.000 882.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 406.000 439.000 472.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 9.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 218.000 257.000 652.000 732.000 762.000
Sum kortsiktig gjeld 218.000 257.000 652.000 740.000 776.000
Sum gjeld og egenkapital 1.479.000 1.410.000 1.812.000 1.722.000 1.658.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 336.000 228.000 236.000 58.000 -43.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.9 1.4 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 2.5 1.9 1.4 1.1 1.0
Soliditet 57.8 50.6 3 5 53.2
Resultatgrad 53.3 45.7 -271.7 4 43.0
Rentedekningsgrad 3.3 1.1 -17.3 12.4
Gjeldsgrad 0.7 1 1.6 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 11.1 5.8 -15.1 6.4 3.7
Signatur
12.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex