As Meløyvær
Juridisk navn:  As Meløyvær
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90164764
Øvre Bjørkåsen 43 Øvre Bjørkåsen 43 Fax:
8074 Bodø 8074 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 931184601
Aksjekapital: 1.290.000 NOK
Etableringsdato: 11/9/1976
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Meløy Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
462.16%
Egenkapital  
  
10.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 208.000 37.000 151.000 -769.000 1.392.000
Egenkapital: 2.102.000 1.896.000 1.795.000 1.625.000 2.167.000
Regnskap for  As Meløyvær
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -119.000 -398.000 -178.000 -1.042.000 -679.000
Driftsresultat -119.000 -398.000 -178.000 -1.041.000 -679.000
Finansinntekter 326.000 435.000 329.000 272.000 2.072.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 326.000 435.000 329.000 272.000 2.072.000
Resultat før skatt 208.000 37.000 151.000 -769.000 1.392.000
Skattekostnad -1.000 65.000 18.000 228.000 106.000
Årsresultat 206.000 102.000 169.000 -541.000 1.498.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.187.000 3.389.000 4.190.000 4.186.000 3.596.000
Sum omløpsmidler 5.160.000 4.953.000 4.050.000 3.835.000 4.969.000
Sum eiendeler 8.347.000 8.342.000 8.240.000 8.021.000 8.565.000
Sum opptjent egenkapital 812.000 606.000 505.000 335.000 877.000
Sum egenkapital 2.102.000 1.896.000 1.795.000 1.625.000 2.167.000
Sum langsiktig gjeld 6.196.000 6.396.000 6.396.000 6.396.000 6.396.000
Sum kortsiktig gjeld 49.000 49.000 49.000 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 8.347.000 8.341.000 8.240.000 8.021.000 8.566.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -92.000 -92.000 -92.000 -92.000 0
Avskrivning 0 -4.000 -14.000 -14.000 -368.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -302.000 -72.000 -936.000 -311.000
Driftskostnader -119.000 -398.000 -178.000 -1.042.000 -679.000
Driftsresultat -119.000 -398.000 -178.000 -1.041.000 -679.000
Finansinntekter 326.000 435.000 329.000 272.000 2.072.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 326.000 435.000 329.000 272.000 2.072.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 206.000 102.000 169.000 -541.000 1.498.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 484.000 485.000 420.000 402.000 175.000
Fast eiendom 122.000 122.000 987.000 1.001.000 996.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 122.000 122.000 987.000 1.001.000 3.171.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.582.000 2.782.000 2.782.000 2.782.000 251.000
Sum anleggsmidler 3.187.000 3.389.000 4.190.000 4.186.000 3.596.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 50.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.160.000 4.953.000 4.050.000 3.785.000 4.967.000
Sum omløpsmidler 5.160.000 4.953.000 4.050.000 3.835.000 4.969.000
Sum eiendeler 8.347.000 8.342.000 8.240.000 8.021.000 8.565.000
Sum opptjent egenkapital 812.000 606.000 505.000 335.000 877.000
Sum egenkapital 2.102.000 1.896.000 1.795.000 1.625.000 2.167.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.196.000 6.396.000 6.396.000 6.396.000 6.396.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 49.000 49.000 49.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 49.000 49.000 49.000 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 8.347.000 8.341.000 8.240.000 8.021.000 8.566.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.111.000 4.904.000 4.001.000 3.835.000 4.966.000
Likviditetsgrad 1 105.3 101.1 82.7 1656.3
Likviditetsgrad 2 105.3 101.1 82.7 0.0 1656.4
Soliditet 25.2 22.7 21.8 20.3 25.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3 3.4 3.6 3.9 3.0
Total kapitalrentabilitet 2.5 0.4 1.8 -9.6 16.3
Signatur
11.06.2012
STYRETS LEDER ALENE.
TORRIS TORRISSEN
Prokurister
11.06.2012
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex