Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Myre Redskapssentral
Juridisk navn:  As Myre Redskapssentral
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76133172
BolstadVei 23 BolstadVei 23 Fax: 76134006
8430 Myre 8430 Myre
Fylke: Kommune:
Nordland Øksnes
Org.nr: 918312501
Aksjekapital: 1.920.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 5/25/1967
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.44%
Resultat  
  
14.21%
Egenkapital  
  
8.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 21.326.000 21.420.000 21.355.000 22.066.000 20.567.000
Resultat: 2.588.000 2.266.000 2.220.000 2.679.000 3.000.000
Egenkapital: 13.835.000 12.789.000 11.329.000 9.939.000 8.441.000
Regnskap for  As Myre Redskapssentral
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 21.326.000 21.420.000 21.355.000 22.066.000 20.567.000
Driftskostnader -18.679.000 -19.113.000 -19.140.000 -19.424.000 -17.552.000
Driftsresultat 2.647.000 2.307.000 2.216.000 2.642.000 3.015.000
Finansinntekter 91.000 124.000 148.000 125.000 31.000
Finanskostnader -151.000 -166.000 -142.000 -88.000 -44.000
Finans -60.000 -42.000 6.000 37.000 -13.000
Resultat før skatt 2.588.000 2.266.000 2.220.000 2.679.000 3.000.000
Skattekostnad -592.000 -556.000 -581.000 -681.000 -824.000
Årsresultat 1.996.000 1.710.000 1.640.000 1.998.000 2.176.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 320.000 650.000 935.000 1.255.000 1.327.000
Sum omløpsmidler 16.807.000 15.887.000 13.226.000 12.642.000 11.717.000
Sum eiendeler 17.127.000 16.537.000 14.161.000 13.897.000 13.044.000
Sum opptjent egenkapital 11.915.000 10.869.000 9.409.000 8.019.000 6.521.000
Sum egenkapital 13.835.000 12.789.000 11.329.000 9.939.000 8.441.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 760.000 855.000
Sum kortsiktig gjeld 3.292.000 3.748.000 2.831.000 3.198.000 3.748.000
Sum gjeld og egenkapital 17.127.000 16.537.000 14.160.000 13.897.000 13.044.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.326.000 21.420.000 21.355.000 22.066.000 20.567.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 21.326.000 21.420.000 21.355.000 22.066.000 20.567.000
Varekostnad -13.003.000 -13.374.000 -13.304.000 -13.708.000 -12.987.000
Lønninger -3.877.000 -4.083.000 -4.163.000 -3.961.000 -2.890.000
Avskrivning -330.000 -330.000 -435.000 -383.000 -372.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.469.000 -1.326.000 -1.238.000 -1.372.000 -1.303.000
Driftskostnader -18.679.000 -19.113.000 -19.140.000 -19.424.000 -17.552.000
Driftsresultat 2.647.000 2.307.000 2.216.000 2.642.000 3.015.000
Finansinntekter 91.000 124.000 148.000 125.000 31.000
Finanskostnader -151.000 -166.000 -142.000 -88.000 -44.000
Finans -60.000 -42.000 6.000 37.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -950.000 -250.000 -250.000 -500.000 0
Årsresultat 1.996.000 1.710.000 1.640.000 1.998.000 2.176.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 105.000 183.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 320.000 650.000 935.000 1.150.000 1.144.000
Sum varige driftsmidler 320.000 650.000 935.000 1.255.000 1.327.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 320.000 650.000 935.000 1.255.000 1.327.000
Varebeholdning 5.735.000 6.980.000 6.575.000 5.115.000 4.546.000
Kundefordringer 1.275.000 1.750.000 1.162.000 921.000 2.186.000
Andre fordringer 40.000 9.000 13.000 37.000 99.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.756.000 7.148.000 5.476.000 6.569.000 4.886.000
Sum omløpsmidler 16.807.000 15.887.000 13.226.000 12.642.000 11.717.000
Sum eiendeler 17.127.000 16.537.000 14.161.000 13.897.000 13.044.000
Sum opptjent egenkapital 11.915.000 10.869.000 9.409.000 8.019.000 6.521.000
Sum egenkapital 13.835.000 12.789.000 11.329.000 9.939.000 8.441.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 760.000 855.000
Leverandørgjeld 1.176.000 2.017.000 1.198.000 1.284.000 1.983.000
Betalbar skatt 592.000 556.000 581.000 681.000 824.000
Skyldig offentlige avgifter 597.000 481.000 359.000 324.000 330.000
Utbytte -950.000 -250.000 -250.000 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 426.000 443.000 443.000 409.000 611.000
Sum kortsiktig gjeld 3.292.000 3.748.000 2.831.000 3.198.000 3.748.000
Sum gjeld og egenkapital 17.127.000 16.537.000 14.160.000 13.897.000 13.044.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.515.000 12.139.000 10.395.000 9.444.000 7.969.000
Likviditetsgrad 1 5.1 4.2 4.7 4 3.1
Likviditetsgrad 2 3.4 2.4 2.3 2.4 2.0
Soliditet 80.8 77.3 8 71.5 64.7
Resultatgrad 12.4 10.8 10.4 1 14.7
Rentedekningsgrad 17.5 13.9 15.6 3 69.2
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.2 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 1 14.7 16.7 19.9 23.4
Signatur
19.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex