As Oscar Sundquist
Juridisk navn:  As Oscar Sundquist
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78970550
Postboks 149 Johan Knudtzens Gate 18 Fax: 78970551
9915 Kirkenes 9900 Kirkenes
Fylke: Kommune:
Finnmark Sør-varanger
Org.nr: 916425023
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 63
Etableringsdato: 8/12/1960
Foretakstype: AS
Revisor: DEGERSTRØMS REVISJON AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.71%
Resultat  
  
60.7%
Egenkapital  
  
-24.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 83.600.000 93.626.000 79.956.000 116.286.000 103.256.000
Resultat: -1.512.000 -3.847.000 -5.136.000 1.069.000 5.508.000
Egenkapital: 4.597.000 6.110.000 9.956.000 14.857.000 14.024.000
Regnskap for  As Oscar Sundquist
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 83.600.000 93.626.000 79.956.000 116.286.000 103.256.000
Driftskostnader -83.826.000 -97.752.000 -83.791.000 -112.634.000 -95.560.000
Driftsresultat -226.000 -4.127.000 -3.834.000 3.652.000 7.696.000
Finansinntekter 63.000 957.000 21.000 16.000 14.000
Finanskostnader -1.350.000 -677.000 -1.323.000 -2.599.000 -2.202.000
Finans -1.287.000 280.000 -1.302.000 -2.583.000 -2.188.000
Resultat før skatt -1.512.000 -3.847.000 -5.136.000 1.069.000 5.508.000
Skattekostnad 0 0 235.000 -235.000 0
Årsresultat -1.512.000 -3.847.000 -4.901.000 833.000 5.508.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.097.000 28.779.000 28.223.000 36.934.000 39.313.000
Sum omløpsmidler 19.796.000 24.270.000 16.613.000 23.119.000 36.818.000
Sum eiendeler 50.893.000 53.049.000 44.836.000 60.053.000 76.131.000
Sum opptjent egenkapital 646.000 2.158.000 6.005.000 10.905.000 10.072.000
Sum egenkapital 4.597.000 6.110.000 9.956.000 14.857.000 14.024.000
Sum langsiktig gjeld 25.523.000 24.317.000 19.763.000 24.859.000 29.603.000
Sum kortsiktig gjeld 20.773.000 22.623.000 15.117.000 20.336.000 32.504.000
Sum gjeld og egenkapital 50.894.000 53.050.000 44.837.000 60.052.000 76.131.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 79.393.000 89.353.000 77.655.000 115.711.000 102.307.000
Andre inntekter 4.207.000 4.273.000 2.301.000 575.000 949.000
Driftsinntekter 83.600.000 93.626.000 79.956.000 116.286.000 103.256.000
Varekostnad -23.651.000 -29.100.000 -15.647.000 -19.612.000 -24.988.000
Lønninger -36.421.000 -40.144.000 -35.702.000 -43.335.000 -35.393.000
Avskrivning -6.812.000 -7.389.000 -9.310.000 -11.784.000 -7.949.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.942.000 -21.119.000 -23.132.000 -37.903.000 -27.230.000
Driftskostnader -83.826.000 -97.752.000 -83.791.000 -112.634.000 -95.560.000
Driftsresultat -226.000 -4.127.000 -3.834.000 3.652.000 7.696.000
Finansinntekter 63.000 957.000 21.000 16.000 14.000
Finanskostnader -1.350.000 -677.000 -1.323.000 -2.599.000 -2.202.000
Finans -1.287.000 280.000 -1.302.000 -2.583.000 -2.188.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.512.000 -3.847.000 -4.901.000 833.000 5.508.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 104.000 0 0 0 0
Fast eiendom 7.465.000 6.553.000 6.633.000 6.732.000 6.968.000
Maskiner anlegg 20.424.000 19.103.000 20.054.000 28.602.000 0
Driftsløsøre 1.595.000 1.614.000 1.536.000 1.302.000 31.994.000
Sum varige driftsmidler 29.484.000 27.270.000 28.223.000 36.636.000 38.962.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.509.000 1.509.000 0 298.000 351.000
Sum anleggsmidler 31.097.000 28.779.000 28.223.000 36.934.000 39.313.000
Varebeholdning 4.809.000 3.704.000 3.254.000 1.761.000 2.302.000
Kundefordringer 10.847.000 13.100.000 9.074.000 15.761.000 29.609.000
Andre fordringer 2.835.000 6.112.000 3.093.000 3.978.000 4.404.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.305.000 1.354.000 1.192.000 1.619.000 503.000
Sum omløpsmidler 19.796.000 24.270.000 16.613.000 23.119.000 36.818.000
Sum eiendeler 50.893.000 53.049.000 44.836.000 60.053.000 76.131.000
Sum opptjent egenkapital 646.000 2.158.000 6.005.000 10.905.000 10.072.000
Sum egenkapital 4.597.000 6.110.000 9.956.000 14.857.000 14.024.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 235.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.030.000 3.999.000 3.503.000 6.240.000 6.528.000
Sum langsiktig gjeld 25.523.000 24.317.000 19.763.000 24.859.000 29.603.000
Leverandørgjeld 10.091.000 10.339.000 4.573.000 5.449.000 18.392.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.548.000 2.834.000 2.003.000 3.292.000 3.249.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.104.000 5.450.000 5.038.000 5.355.000 4.335.000
Sum kortsiktig gjeld 20.773.000 22.623.000 15.117.000 20.336.000 32.504.000
Sum gjeld og egenkapital 50.894.000 53.050.000 44.837.000 60.052.000 76.131.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -977.000 1.647.000 1.496.000 2.783.000 4.314.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 0.9 1.1 1.1
Soliditet 9 11.5 22.2 24.7 18.4
Resultatgrad -0.3 -4.4 -4.8 3.1 7.5
Rentedekningsgrad -0.2 -6.1 -2.9 1.4 3.5
Gjeldsgrad 10.1 7.7 3.5 3.0 4.4
Total kapitalrentabilitet -0.3 -8.5 6.1 10.1
Signatur
07.10.2013
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG
LEDER ALENE.
Prokurister
07.10.2013
PROKURA HVER FOR SEG
TOVE IVERSEN
PER OSCAR SUNDQUIST
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex