As P Ltz aass
Juridisk navn:  As P Ltz aass
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32266000
Postboks 1530 Ole Steens Gate 10 Fax: 32266099
3007 Drammen 3015 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 910077090
Aksjekapital: 3.225.930 NOK
Etableringsdato: 11/19/1904
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.32%
Resultat  
  
7.3%
Egenkapital  
  
11.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 28.164.000 25.300.000 25.962.000 23.075.000 23.960.000
Resultat: 36.262.000 33.794.000 14.118.000 10.321.000 12.055.000
Egenkapital: 296.676.000 266.537.000 241.190.000 234.734.000 230.930.000
Regnskap for  As P Ltz aass
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 28.164.000 25.300.000 25.962.000 23.075.000 23.960.000
Driftskostnader -11.747.000 -10.576.000 -10.511.000 -11.062.000 -10.047.000
Driftsresultat 16.417.000 14.724.000 15.451.000 12.013.000 13.913.000
Finansinntekter 20.795.000 20.249.000 281.000 249.000 422.000
Finanskostnader -950.000 -1.179.000 -1.614.000 -1.941.000 -2.280.000
Finans 19.845.000 19.070.000 -1.333.000 -1.692.000 -1.858.000
Resultat før skatt 36.262.000 33.794.000 14.118.000 10.321.000 12.055.000
Skattekostnad -3.595.000 -2.640.000 -2.823.000 -2.001.000 -2.134.000
Årsresultat 32.667.000 31.154.000 11.295.000 8.320.000 9.921.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 269.375.000 283.567.000 288.710.000 293.547.000 296.580.000
Sum omløpsmidler 80.963.000 45.507.000 17.210.000 32.427.000 29.770.000
Sum eiendeler 350.338.000 329.074.000 305.920.000 325.974.000 326.350.000
Sum opptjent egenkapital 293.450.000 263.311.000 237.964.000 231.508.000 227.704.000
Sum egenkapital 296.676.000 266.537.000 241.190.000 234.734.000 230.930.000
Sum langsiktig gjeld 42.098.000 52.053.000 55.012.000 82.738.000 85.567.000
Sum kortsiktig gjeld 11.564.000 10.484.000 9.718.000 8.502.000 9.853.000
Sum gjeld og egenkapital 350.338.000 329.074.000 305.920.000 325.974.000 326.350.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 28.164.000 25.300.000 25.962.000 23.075.000 23.960.000
Driftsinntekter 28.164.000 25.300.000 25.962.000 23.075.000 23.960.000
Varekostnad 0 0 0 -523.000 0
Lønninger -170.000 -84.000 -74.000 -60.000 -128.000
Avskrivning -5.152.000 -5.143.000 -5.142.000 -5.032.000 -4.414.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.425.000 -5.349.000 -5.295.000 -5.447.000 -5.505.000
Driftskostnader -11.747.000 -10.576.000 -10.511.000 -11.062.000 -10.047.000
Driftsresultat 16.417.000 14.724.000 15.451.000 12.013.000 13.913.000
Finansinntekter 20.795.000 20.249.000 281.000 249.000 422.000
Finanskostnader -950.000 -1.179.000 -1.614.000 -1.941.000 -2.280.000
Finans 19.845.000 19.070.000 -1.333.000 -1.692.000 -1.858.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -6.291.000 -25.347.000 -4.839.000 -4.516.000 -4.355.000
Årsresultat 32.667.000 31.154.000 11.295.000 8.320.000 9.921.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 167.718.000 172.707.000 177.850.000 182.687.000 185.720.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 92.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 167.810.000 172.707.000 177.850.000 182.687.000 185.720.000
Sum finansielle anleggsmidler 101.565.000 110.860.000 110.860.000 110.860.000 110.860.000
Sum anleggsmidler 269.375.000 283.567.000 288.710.000 293.547.000 296.580.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 151.000 121.000 311.000 510.000 220.000
Andre fordringer 20.353.000 20.667.000 411.000 130.000 46.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 60.459.000 24.719.000 16.488.000 31.787.000 29.504.000
Sum omløpsmidler 80.963.000 45.507.000 17.210.000 32.427.000 29.770.000
Sum eiendeler 350.338.000 329.074.000 305.920.000 325.974.000 326.350.000
Sum opptjent egenkapital 293.450.000 263.311.000 237.964.000 231.508.000 227.704.000
Sum egenkapital 296.676.000 266.537.000 241.190.000 234.734.000 230.930.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.648.000 12.003.000 12.862.000 13.488.000 14.217.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 42.098.000 52.053.000 55.012.000 82.738.000 85.567.000
Leverandørgjeld 191.000 211.000 270.000 155.000 866.000
Betalbar skatt 3.950.000 3.499.000 3.449.000 2.730.000 1.791.000
Skyldig offentlige avgifter 428.000 364.000 316.000 307.000 49.000
Utbytte -6.291.000 -25.347.000 -4.839.000 -4.516.000 -4.355.000
Annen kortsiktig gjeld 704.000 603.000 844.000 794.000 2.792.000
Sum kortsiktig gjeld 11.564.000 10.484.000 9.718.000 8.502.000 9.853.000
Sum gjeld og egenkapital 350.338.000 329.074.000 305.920.000 325.974.000 326.350.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 69.399.000 35.023.000 7.492.000 23.925.000 19.917.000
Likviditetsgrad 1 7 4.3 1.8 3.8 3.0
Likviditetsgrad 2 7 4.3 1.8 3.8 3.1
Soliditet 84.7 8 78.8 7 70.8
Resultatgrad 58.3 58.2 59.5 52.1 58.1
Rentedekningsgrad 17.3 12.5 9.6 6.2 6.3
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 10.6 10.6 5.1 3.8 4.4
Signatur
05.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
05.06.2020
PROKURA
AASS KNUDSEN CHRISTIAN AUGUST
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex