Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Sæbjørn
Juridisk navn:  As Sæbjørn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70081980
Postboks 24 Oslega 13 Fax:
6099 Fosnavåg 6150 Ørsta
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Ørsta
Org.nr: 930888095
Aksjekapital: 449.100 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/10/1973
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Skipsregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.44%
Resultat  
  
10.11%
Egenkapital  
  
22.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 41.286.000 43.662.000 54.678.000 47.170.000 42.400.000
Resultat: 20.082.000 18.238.000 31.579.000 22.028.000 16.518.000
Egenkapital: 29.102.000 23.701.000 19.606.000 8.934.000 43.665.000
Regnskap for  As Sæbjørn
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 41.286.000 43.662.000 54.678.000 47.170.000 42.400.000
Driftskostnader -20.902.000 -25.063.000 -23.150.000 -25.212.000 -25.490.000
Driftsresultat 20.384.000 18.599.000 31.528.000 21.958.000 16.910.000
Finansinntekter 676.000 1.074.000 840.000 550.000 458.000
Finanskostnader -979.000 -1.435.000 -789.000 -480.000 -850.000
Finans -303.000 -361.000 51.000 70.000 -392.000
Resultat før skatt 20.082.000 18.238.000 31.579.000 22.028.000 16.518.000
Skattekostnad -5.682.000 -5.142.000 -8.906.000 -6.202.000 -4.651.000
Årsresultat 14.400.000 13.095.000 22.672.000 15.826.000 11.867.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.961.000 43.091.000 42.523.000 44.517.000 46.543.000
Sum omløpsmidler 33.598.000 32.007.000 45.514.000 44.820.000 32.302.000
Sum eiendeler 74.559.000 75.098.000 88.037.000 89.337.000 78.845.000
Sum opptjent egenkapital 28.652.000 23.252.000 19.157.000 8.485.000 43.216.000
Sum egenkapital 29.102.000 23.701.000 19.606.000 8.934.000 43.665.000
Sum langsiktig gjeld 24.189.000 29.677.000 35.164.000 13.151.000 16.138.000
Sum kortsiktig gjeld 21.268.000 21.720.000 33.268.000 67.252.000 19.042.000
Sum gjeld og egenkapital 74.558.000 75.098.000 88.038.000 89.337.000 78.845.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.286.000 43.662.000 54.141.000 47.129.000 42.400.000
Andre inntekter 0 0 537.000 41.000 0
Driftsinntekter 41.286.000 43.662.000 54.678.000 47.170.000 42.400.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -11.876.000 -12.231.000 -14.420.000 -12.579.000 -11.508.000
Avskrivning -1.804.000 -1.804.000 -1.804.000 -1.804.000 -4.546.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.222.000 -11.028.000 -6.926.000 -10.829.000 -9.436.000
Driftskostnader -20.902.000 -25.063.000 -23.150.000 -25.212.000 -25.490.000
Driftsresultat 20.384.000 18.599.000 31.528.000 21.958.000 16.910.000
Finansinntekter 676.000 1.074.000 840.000 550.000 458.000
Finanskostnader -979.000 -1.435.000 -789.000 -480.000 -850.000
Finans -303.000 -361.000 51.000 70.000 -392.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -9.000.000 -9.000.000 -12.000.000 -50.557.000 -2.500.000
Årsresultat 14.400.000 13.095.000 22.672.000 15.826.000 11.867.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 36.067.000 38.040.000 40.007.000 42.001.000 44.027.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum varige driftsmidler 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.864.000 5.021.000 2.486.000 2.486.000 2.486.000
Sum anleggsmidler 40.961.000 43.091.000 42.523.000 44.517.000 46.543.000
Varebeholdning 466.000 422.000 280.000 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 57.000 57.000 305.000 1.749.000 418.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 33.075.000 31.528.000 44.930.000 43.071.000 31.884.000
Sum omløpsmidler 33.598.000 32.007.000 45.514.000 44.820.000 32.302.000
Sum eiendeler 74.559.000 75.098.000 88.037.000 89.337.000 78.845.000
Sum opptjent egenkapital 28.652.000 23.252.000 19.157.000 8.485.000 43.216.000
Sum egenkapital 29.102.000 23.701.000 19.606.000 8.934.000 43.665.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.062.000 1.053.000 1.287.000 1.265.000 0
Sum langsiktig gjeld 24.189.000 29.677.000 35.164.000 13.151.000 16.138.000
Leverandørgjeld 379.000 747.000 1.026.000 1.650.000 581.000
Betalbar skatt 5.512.000 4.979.000 8.691.000 5.981.000 5.146.000
Skyldig offentlige avgifter 4.917.000 5.364.000 9.466.000 6.747.000 7.087.000
Utbytte -9.000.000 -9.000.000 -12.000.000 -50.557.000 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 9.399.000 9.576.000 12.797.000 1.053.000 2.385.000
Sum kortsiktig gjeld 21.268.000 21.720.000 33.268.000 67.252.000 19.042.000
Sum gjeld og egenkapital 74.558.000 75.098.000 88.038.000 89.337.000 78.845.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.330.000 10.287.000 12.246.000 -22.432.000 13.260.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.4 0.7 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.4 0.7 1.7
Soliditet 39.0 31.6 22.3 10.0 55.4
Resultatgrad 49.4 42.6 57.7 46.6 39.9
Rentedekningsgrad 21.5 13.7 41.0 46.9 20.4
Gjeldsgrad 1.6 2.2 3.5 9.0 0.8
Total kapitalrentabilitet 28.2 26.2 36.8 25.2 22.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex