Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Sæbjørn
Juridisk navn:  As Sæbjørn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70081980
Postboks 24 Oslega 13 Fax:
6099 Fosnavåg 6155 Ørsta
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Ørsta
Org.nr: 930888095
Aksjekapital: 449.100 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/10/1973
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Skipsregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.22%
Resultat  
  
-35.28%
Egenkapital  
  
11.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 39.545.000 41.286.000 43.662.000 54.678.000 47.170.000
Resultat: 12.997.000 20.082.000 18.238.000 31.579.000 22.028.000
Egenkapital: 32.486.000 29.102.000 23.701.000 19.606.000 8.934.000
Regnskap for  As Sæbjørn
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 39.545.000 41.286.000 43.662.000 54.678.000 47.170.000
Driftskostnader -26.222.000 -20.902.000 -25.063.000 -23.150.000 -25.212.000
Driftsresultat 13.324.000 20.384.000 18.599.000 31.528.000 21.958.000
Finansinntekter 523.000 676.000 1.074.000 840.000 550.000
Finanskostnader -850.000 -979.000 -1.435.000 -789.000 -480.000
Finans -327.000 -303.000 -361.000 51.000 70.000
Resultat før skatt 12.997.000 20.082.000 18.238.000 31.579.000 22.028.000
Skattekostnad -3.564.000 -5.682.000 -5.142.000 -8.906.000 -6.202.000
Årsresultat 9.433.000 14.400.000 13.095.000 22.672.000 15.826.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 41.631.000 40.961.000 43.091.000 42.523.000 44.517.000
Sum omløpsmidler 28.815.000 33.598.000 32.007.000 45.514.000 44.820.000
Sum eiendeler 70.446.000 74.559.000 75.098.000 88.037.000 89.337.000
Sum opptjent egenkapital 32.037.000 28.652.000 23.252.000 19.157.000 8.485.000
Sum egenkapital 32.486.000 29.102.000 23.701.000 19.606.000 8.934.000
Sum langsiktig gjeld 18.702.000 24.189.000 29.677.000 35.164.000 13.151.000
Sum kortsiktig gjeld 19.259.000 21.268.000 21.720.000 33.268.000 67.252.000
Sum gjeld og egenkapital 70.447.000 74.558.000 75.098.000 88.038.000 89.337.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.545.000 41.286.000 43.662.000 54.141.000 47.129.000
Andre inntekter 0 0 0 537.000 41.000
Driftsinntekter 39.545.000 41.286.000 43.662.000 54.678.000 47.170.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -11.347.000 -11.876.000 -12.231.000 -14.420.000 -12.579.000
Avskrivning -1.804.000 -1.804.000 -1.804.000 -1.804.000 -1.804.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.071.000 -7.222.000 -11.028.000 -6.926.000 -10.829.000
Driftskostnader -26.222.000 -20.902.000 -25.063.000 -23.150.000 -25.212.000
Driftsresultat 13.324.000 20.384.000 18.599.000 31.528.000 21.958.000
Finansinntekter 523.000 676.000 1.074.000 840.000 550.000
Finanskostnader -850.000 -979.000 -1.435.000 -789.000 -480.000
Finans -327.000 -303.000 -361.000 51.000 70.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -6.000.000 -9.000.000 -9.000.000 -12.000.000 -50.557.000
Årsresultat 9.433.000 14.400.000 13.095.000 22.672.000 15.826.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 35.668.000 36.067.000 38.040.000 40.007.000 42.001.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.408.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum varige driftsmidler 2.408.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.556.000 4.864.000 5.021.000 2.486.000 2.486.000
Sum anleggsmidler 41.631.000 40.961.000 43.091.000 42.523.000 44.517.000
Varebeholdning 589.000 466.000 422.000 280.000 0
Kundefordringer 153.000 0 0 0 0
Andre fordringer 57.000 57.000 57.000 305.000 1.749.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 28.017.000 33.075.000 31.528.000 44.930.000 43.071.000
Sum omløpsmidler 28.815.000 33.598.000 32.007.000 45.514.000 44.820.000
Sum eiendeler 70.446.000 74.559.000 75.098.000 88.037.000 89.337.000
Sum opptjent egenkapital 32.037.000 28.652.000 23.252.000 19.157.000 8.485.000
Sum egenkapital 32.486.000 29.102.000 23.701.000 19.606.000 8.934.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.062.000 1.053.000 1.287.000 1.265.000
Sum langsiktig gjeld 18.702.000 24.189.000 29.677.000 35.164.000 13.151.000
Leverandørgjeld 5.795.000 379.000 747.000 1.026.000 1.650.000
Betalbar skatt 3.666.000 5.512.000 4.979.000 8.691.000 5.981.000
Skyldig offentlige avgifter 3.388.000 4.917.000 5.364.000 9.466.000 6.747.000
Utbytte -6.000.000 -9.000.000 -9.000.000 -12.000.000 -50.557.000
Annen kortsiktig gjeld 6.410.000 9.399.000 9.576.000 12.797.000 1.053.000
Sum kortsiktig gjeld 19.259.000 21.268.000 21.720.000 33.268.000 67.252.000
Sum gjeld og egenkapital 70.447.000 74.558.000 75.098.000 88.038.000 89.337.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.556.000 12.330.000 10.287.000 12.246.000 -22.432.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 1.5 1.4 0.7
Likviditetsgrad 2 1.5 1.6 1.5 1.4 0.7
Soliditet 46.1 39.0 31.6 22.3 10.0
Resultatgrad 33.7 49.4 42.6 57.7 46.6
Rentedekningsgrad 16.3 21.5 13.7 41.0 46.9
Gjeldsgrad 1.2 1.6 2.2 3.5 9.0
Total kapitalrentabilitet 19.7 28.2 26.2 36.8 25.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex