As Sæbjørn
Juridisk navn:  As Sæbjørn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70081980
Postboks 24 Oslega 13 Fax:
6099 Fosnavåg 6155 Ørsta
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Ørsta
Org.nr: 930888095
Aksjekapital: 449.100 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10.12.1973
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Skipsregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
29,9%
Resultat  
  
74,19%
Egenkapital  
  
22,55%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 51.368.000 39.545.000 41.286.000 43.662.000 54.678.000
Resultat: 22.640.000 12.997.000 20.082.000 18.238.000 31.579.000
Egenkapital: 39.811.000 32.486.000 29.102.000 23.701.000 19.606.000
Regnskap for  As Sæbjørn
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 51.368.000 39.545.000 41.286.000 43.662.000 54.678.000
Driftskostnader -28.662.000 -26.222.000 -20.902.000 -25.063.000 -23.150.000
Driftsresultat 22.706.000 13.324.000 20.384.000 18.599.000 31.528.000
Finansinntekter 432.000 523.000 676.000 1.074.000 840.000
Finanskostnader -499.000 -850.000 -979.000 -1.435.000 -789.000
Finans -67.000 -327.000 -303.000 -361.000 51.000
Resultat før skatt 22.640.000 12.997.000 20.082.000 18.238.000 31.579.000
Skattekostnad -6.314.000 -3.564.000 -5.682.000 -5.142.000 -8.906.000
Årsresultat 16.326.000 9.433.000 14.400.000 13.095.000 22.672.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.596.000 41.631.000 40.961.000 43.091.000 42.523.000
Sum omløpsmidler 38.011.000 28.815.000 33.598.000 32.007.000 45.514.000
Sum eiendeler 77.607.000 70.446.000 74.559.000 75.098.000 88.037.000
Sum opptjent egenkapital 39.362.000 32.037.000 28.652.000 23.252.000 19.157.000
Sum egenkapital 39.811.000 32.486.000 29.102.000 23.701.000 19.606.000
Sum langsiktig gjeld 15.000.000 18.702.000 24.189.000 29.677.000 35.164.000
Sum kortsiktig gjeld 22.796.000 19.259.000 21.268.000 21.720.000 33.268.000
Sum gjeld og egenkapital 77.607.000 70.447.000 74.558.000 75.098.000 88.038.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 51.368.000 39.545.000 41.286.000 43.662.000 54.141.000
Andre inntekter 0 0 0 0 537.000
Driftsinntekter 51.368.000 39.545.000 41.286.000 43.662.000 54.678.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -14.699.000 -11.347.000 -11.876.000 -12.231.000 -14.420.000
Avskrivning -2.438.000 -1.804.000 -1.804.000 -1.804.000 -1.804.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.525.000 -13.071.000 -7.222.000 -11.028.000 -6.926.000
Driftskostnader -28.662.000 -26.222.000 -20.902.000 -25.063.000 -23.150.000
Driftsresultat 22.706.000 13.324.000 20.384.000 18.599.000 31.528.000
Finansinntekter 432.000 523.000 676.000 1.074.000 840.000
Finanskostnader -499.000 -850.000 -979.000 -1.435.000 -789.000
Finans -67.000 -327.000 -303.000 -361.000 51.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -9.000.000 -6.000.000 -9.000.000 -9.000.000 -12.000.000
Årsresultat 16.326.000 9.433.000 14.400.000 13.095.000 22.672.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 33.730.000 35.668.000 36.067.000 38.040.000 40.007.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.566.000 2.408.000 30.000 30.000 30.000
Sum varige driftsmidler 2.566.000 2.408.000 30.000 30.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.300.000 3.556.000 4.864.000 5.021.000 2.486.000
Sum anleggsmidler 39.596.000 41.631.000 40.961.000 43.091.000 42.523.000
Varebeholdning 590.000 589.000 466.000 422.000 280.000
Kundefordringer 0 153.000 0 0 0
Andre fordringer 133.000 57.000 57.000 57.000 305.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 37.288.000 28.017.000 33.075.000 31.528.000 44.930.000
Sum omløpsmidler 38.011.000 28.815.000 33.598.000 32.007.000 45.514.000
Sum eiendeler 77.607.000 70.446.000 74.559.000 75.098.000 88.037.000
Sum opptjent egenkapital 39.362.000 32.037.000 28.652.000 23.252.000 19.157.000
Sum egenkapital 39.811.000 32.486.000 29.102.000 23.701.000 19.606.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 1.062.000 1.053.000 1.287.000
Sum langsiktig gjeld 15.000.000 18.702.000 24.189.000 29.677.000 35.164.000
Leverandørgjeld 676.000 5.795.000 379.000 747.000 1.026.000
Betalbar skatt 6.180.000 3.666.000 5.512.000 4.979.000 8.691.000
Skyldig offentlige avgifter 6.120.000 3.388.000 4.917.000 5.364.000 9.466.000
Utbytte -9.000.000 -6.000.000 -9.000.000 -9.000.000 -12.000.000
Annen kortsiktig gjeld 9.820.000 6.410.000 9.399.000 9.576.000 12.797.000
Sum kortsiktig gjeld 22.796.000 19.259.000 21.268.000 21.720.000 33.268.000
Sum gjeld og egenkapital 77.607.000 70.447.000 74.558.000 75.098.000 88.038.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.215.000 9.556.000 12.330.000 10.287.000 12.246.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.5 1.6 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.7 1.5 1.6 1.5 1.4
Soliditet 51.3 46.1 39.0 31.6 22.3
Resultatgrad 44.2 33.7 49.4 42.6 57.7
Rentedekningsgrad 46.4 16.3 21.5 13.7 41.0
Gjeldsgrad 0.9 1.2 1.6 2.2 3.5
Total kapitalrentabilitet 29.8 19.7 28.2 26.2 36.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex