As Sæbjørn
Juridisk navn:  As Sæbjørn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70081980
Postboks 24 Oslega 13 Fax:
6099 Fosnavåg 6155 Ørsta
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Ørsta
Org.nr: 930888095
Aksjekapital: 449.100 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10.12.1973
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Skipsregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3,72%
Resultat  
  
26,7%
Egenkapital  
  
31,12%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 53.280.000 51.368.000 39.545.000 41.286.000 43.662.000
Resultat: 28.684.000 22.640.000 12.997.000 20.082.000 18.238.000
Egenkapital: 52.200.000 39.811.000 32.486.000 29.102.000 23.701.000
Regnskap for  As Sæbjørn
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 53.280.000 51.368.000 39.545.000 41.286.000 43.662.000
Driftskostnader -24.784.000 -28.662.000 -26.222.000 -20.902.000 -25.063.000
Driftsresultat 28.497.000 22.706.000 13.324.000 20.384.000 18.599.000
Finansinntekter 606.000 432.000 523.000 676.000 1.074.000
Finanskostnader -419.000 -499.000 -850.000 -979.000 -1.435.000
Finans 187.000 -67.000 -327.000 -303.000 -361.000
Resultat før skatt 28.684.000 22.640.000 12.997.000 20.082.000 18.238.000
Skattekostnad -7.296.000 -6.314.000 -3.564.000 -5.682.000 -5.142.000
Årsresultat 21.389.000 16.326.000 9.433.000 14.400.000 13.095.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.083.000 39.596.000 41.631.000 40.961.000 43.091.000
Sum omløpsmidler 52.082.000 38.011.000 28.815.000 33.598.000 32.007.000
Sum eiendeler 89.165.000 77.607.000 70.446.000 74.559.000 75.098.000
Sum opptjent egenkapital 51.751.000 39.362.000 32.037.000 28.652.000 23.252.000
Sum egenkapital 52.200.000 39.811.000 32.486.000 29.102.000 23.701.000
Sum langsiktig gjeld 12.500.000 15.000.000 18.702.000 24.189.000 29.677.000
Sum kortsiktig gjeld 24.465.000 22.796.000 19.259.000 21.268.000 21.720.000
Sum gjeld og egenkapital 89.165.000 77.607.000 70.447.000 74.558.000 75.098.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 53.280.000 51.368.000 39.545.000 41.286.000 43.662.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 53.280.000 51.368.000 39.545.000 41.286.000 43.662.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -15.051.000 -14.699.000 -11.347.000 -11.876.000 -12.231.000
Avskrivning -2.438.000 -2.438.000 -1.804.000 -1.804.000 -1.804.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.295.000 -11.525.000 -13.071.000 -7.222.000 -11.028.000
Driftskostnader -24.784.000 -28.662.000 -26.222.000 -20.902.000 -25.063.000
Driftsresultat 28.497.000 22.706.000 13.324.000 20.384.000 18.599.000
Finansinntekter 606.000 432.000 523.000 676.000 1.074.000
Finanskostnader -419.000 -499.000 -850.000 -979.000 -1.435.000
Finans 187.000 -67.000 -327.000 -303.000 -361.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -9.000.000 -9.000.000 -6.000.000 -9.000.000 -9.000.000
Årsresultat 21.389.000 16.326.000 9.433.000 14.400.000 13.095.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 32.005.000 33.730.000 35.668.000 36.067.000 38.040.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.932.000 2.566.000 2.408.000 30.000 30.000
Sum varige driftsmidler 1.932.000 2.566.000 2.408.000 30.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.146.000 3.300.000 3.556.000 4.864.000 5.021.000
Sum anleggsmidler 37.083.000 39.596.000 41.631.000 40.961.000 43.091.000
Varebeholdning 313.000 590.000 589.000 466.000 422.000
Kundefordringer 11.000 0 153.000 0 0
Andre fordringer 142.000 133.000 57.000 57.000 57.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 51.617.000 37.288.000 28.017.000 33.075.000 31.528.000
Sum omløpsmidler 52.082.000 38.011.000 28.815.000 33.598.000 32.007.000
Sum eiendeler 89.165.000 77.607.000 70.446.000 74.559.000 75.098.000
Sum opptjent egenkapital 51.751.000 39.362.000 32.037.000 28.652.000 23.252.000
Sum egenkapital 52.200.000 39.811.000 32.486.000 29.102.000 23.701.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 1.062.000 1.053.000
Sum langsiktig gjeld 12.500.000 15.000.000 18.702.000 24.189.000 29.677.000
Leverandørgjeld 495.000 676.000 5.795.000 379.000 747.000
Betalbar skatt 7.375.000 6.180.000 3.666.000 5.512.000 4.979.000
Skyldig offentlige avgifter 7.513.000 6.120.000 3.388.000 4.917.000 5.364.000
Utbytte -9.000.000 -9.000.000 -6.000.000 -9.000.000 -9.000.000
Annen kortsiktig gjeld 9.081.000 9.820.000 6.410.000 9.399.000 9.576.000
Sum kortsiktig gjeld 24.465.000 22.796.000 19.259.000 21.268.000 21.720.000
Sum gjeld og egenkapital 89.165.000 77.607.000 70.447.000 74.558.000 75.098.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.617.000 15.215.000 9.556.000 12.330.000 10.287.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.7 1.5 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 2.1 1.7 1.5 1.6 1.5
Soliditet 58.5 51.3 46.1 39.0 31.6
Resultatgrad 53.5 44.2 33.7 49.4 42.6
Rentedekningsgrad 6 46.4 16.3 21.5 13.7
Gjeldsgrad 0.7 0.9 1.2 1.6 2.2
Total kapitalrentabilitet 32.6 29.8 19.7 28.2 26.2
Signatur
02.09.2011
STYRELEIAR ÅLEINE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex