Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Sævareid Fiskeanlegg
Juridisk navn:  As Sævareid Fiskeanlegg
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56580650
Postboks 54 Sævareidvegen 644 Fax: 56580660
5644 Sævareid 5645 Sævareid
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 924931671
Aksjekapital: 12.000.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 11/4/1978
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
15.08%
Resultat  
  
46.53%
Egenkapital  
  
9.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 145.857.000 126.746.000 97.471.000 97.384.000 97.732.000
Resultat: 17.337.000 11.832.000 3.486.000 16.207.000 17.498.000
Egenkapital: 152.481.000 139.637.000 129.984.000 126.825.000 113.847.000
Regnskap for  As Sævareid Fiskeanlegg
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 145.857.000 126.746.000 97.471.000 97.384.000 97.732.000
Driftskostnader -122.502.000 -107.968.000 -88.105.000 -80.904.000 -78.951.000
Driftsresultat 23.354.000 18.779.000 9.366.000 16.481.000 18.780.000
Finansinntekter 507.000 187.000 662.000 1.967.000 1.269.000
Finanskostnader -6.524.000 -7.134.000 -6.542.000 -2.242.000 -2.551.000
Finans -6.017.000 -6.947.000 -5.880.000 -275.000 -1.282.000
Resultat før skatt 17.337.000 11.832.000 3.486.000 16.207.000 17.498.000
Skattekostnad -3.093.000 -2.179.000 -327.000 -3.229.000 -4.618.000
Årsresultat 14.244.000 9.653.000 3.159.000 12.978.000 12.880.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 290.205.000 293.862.000 278.636.000 154.662.000 125.577.000
Sum omløpsmidler 111.522.000 91.405.000 72.864.000 79.890.000 77.000.000
Sum eiendeler 401.727.000 385.267.000 351.500.000 234.552.000 202.577.000
Sum opptjent egenkapital 123.070.000 110.226.000 100.573.000 97.414.000 84.436.000
Sum egenkapital 152.481.000 139.637.000 129.984.000 126.825.000 113.847.000
Sum langsiktig gjeld 230.287.000 232.617.000 111.322.000 94.397.000 79.765.000
Sum kortsiktig gjeld 18.959.000 13.012.000 110.194.000 13.331.000 8.965.000
Sum gjeld og egenkapital 401.727.000 385.266.000 351.500.000 234.553.000 202.577.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 145.857.000 126.746.000 97.471.000 97.359.000 97.472.000
Andre inntekter 0 0 0 25.000 260.000
Driftsinntekter 145.857.000 126.746.000 97.471.000 97.384.000 97.732.000
Varekostnad -67.002.000 -60.477.000 -48.757.000 -42.641.000 -42.901.000
Lønninger -17.979.000 -16.075.000 -13.791.000 -13.260.000 -14.440.000
Avskrivning -25.698.000 -18.835.000 -13.133.000 -12.771.000 -9.798.000
Nedskrivning 0 -3.150.000 0 0 0
Andre driftskostnader -20.523.000 -16.878.000 -13.215.000 -14.468.000 -12.791.000
Driftskostnader -122.502.000 -107.968.000 -88.105.000 -80.904.000 -78.951.000
Driftsresultat 23.354.000 18.779.000 9.366.000 16.481.000 18.780.000
Finansinntekter 507.000 187.000 662.000 1.967.000 1.269.000
Finanskostnader -6.524.000 -7.134.000 -6.542.000 -2.242.000 -2.551.000
Finans -6.017.000 -6.947.000 -5.880.000 -275.000 -1.282.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.400.000 0 0 0 0
Årsresultat 14.244.000 9.653.000 3.159.000 12.978.000 12.880.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.960.000 1.960.000 1.960.000 1.960.000 1.960.000
Fast eiendom 108.553.000 114.316.000 67.325.000 70.792.000 32.910.000
Maskiner anlegg 152.357.000 146.072.000 31.197.000 40.124.000 39.303.000
Driftsløsøre 441.000 5.710.000 165.194.000 29.035.000 38.816.000
Sum varige driftsmidler 288.244.000 291.901.000 276.676.000 152.702.000 123.617.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 290.205.000 293.862.000 278.636.000 154.662.000 125.577.000
Varebeholdning 62.591.000 54.353.000 46.732.000 45.662.000 43.285.000
Kundefordringer 281.000 245.000 178.000 45.000 989.000
Andre fordringer 8.858.000 5.532.000 7.234.000 6.543.000 2.663.000
Sum investeringer 31.272.000 0 0 0 23.472.000
Kasse, bank 8.520.000 31.275.000 18.721.000 27.640.000 6.591.000
Sum omløpsmidler 111.522.000 91.405.000 72.864.000 79.890.000 77.000.000
Sum eiendeler 401.727.000 385.267.000 351.500.000 234.552.000 202.577.000
Sum opptjent egenkapital 123.070.000 110.226.000 100.573.000 97.414.000 84.436.000
Sum egenkapital 152.481.000 139.637.000 129.984.000 126.825.000 113.847.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.694.000 14.601.000 12.422.000 13.730.000 14.432.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 98.720.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 230.287.000 232.617.000 111.322.000 94.397.000 79.765.000
Leverandørgjeld 12.690.000 8.410.000 5.891.000 4.858.000 1.378.000
Betalbar skatt 0 0 1.518.000 3.932.000 4.353.000
Skyldig offentlige avgifter 1.532.000 1.331.000 1.218.000 1.094.000 1.471.000
Utbytte -1.400.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.337.000 3.272.000 2.847.000 3.448.000 1.763.000
Sum kortsiktig gjeld 18.959.000 13.012.000 110.194.000 13.331.000 8.965.000
Sum gjeld og egenkapital 401.727.000 385.266.000 351.500.000 234.553.000 202.577.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 92.563.000 78.393.000 -37.330.000 66.559.000 68.035.000
Likviditetsgrad 1 5.9 7 0.7 6.0 8.6
Likviditetsgrad 2 2.6 2.8 0.2 2.6 3.8
Soliditet 3 36.2 3 54.1 56.2
Resultatgrad 1 14.8 9.6 16.9 19.2
Rentedekningsgrad 3.6 2.6 1.4 8.2 7.9
Gjeldsgrad 1.6 1.8 1.7 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 5.9 4.9 2.9 7.9 9.9
Signatur
04.06.2020
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex