As Sands Laksefiske
Juridisk navn:  As Sands Laksefiske
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51527500
Postboks 44 Kongsgårdbakken 1 Fax:
4001 Stavanger 4005 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 918628797
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 6/5/1926 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap Stavanger As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.78%
Resultat  
  
-51.17%
Egenkapital  
  
-1.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.898.000 1.698.000 1.856.000 1.759.000 1.771.000
Resultat: 500.000 1.024.000 951.000 1.013.000 1.113.000
Egenkapital: 6.803.000 6.898.000 6.461.000 6.084.000 5.629.000
Regnskap for  As Sands Laksefiske
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.898.000 1.698.000 1.856.000 1.759.000 1.771.000
Driftskostnader -1.544.000 -827.000 -1.042.000 -908.000 -807.000
Driftsresultat 354.000 872.000 814.000 851.000 964.000
Finansinntekter 148.000 154.000 139.000 165.000 150.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 0
Finans 146.000 152.000 137.000 162.000 150.000
Resultat før skatt 500.000 1.024.000 951.000 1.013.000 1.113.000
Skattekostnad -210.000 -245.000 -237.000 -265.000 -301.000
Årsresultat 290.000 779.000 714.000 748.000 813.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 471.000 487.000 502.000 519.000 532.000
Sum omløpsmidler 6.983.000 7.093.000 6.776.000 6.282.000 5.887.000
Sum eiendeler 7.454.000 7.580.000 7.278.000 6.801.000 6.419.000
Sum opptjent egenkapital 6.703.000 6.798.000 6.361.000 5.984.000 5.529.000
Sum egenkapital 6.803.000 6.898.000 6.461.000 6.084.000 5.629.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 43.000
Sum kortsiktig gjeld 652.000 682.000 818.000 716.000 746.000
Sum gjeld og egenkapital 7.455.000 7.580.000 7.279.000 6.800.000 6.418.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.898.000 1.698.000 1.856.000 1.759.000 1.771.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.898.000 1.698.000 1.856.000 1.759.000 1.771.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -482.000 -338.000 -401.000 -255.000 -269.000
Avskrivning -25.000 -25.000 -27.000 -29.000 -29.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.037.000 -464.000 -614.000 -624.000 -509.000
Driftskostnader -1.544.000 -827.000 -1.042.000 -908.000 -807.000
Driftsresultat 354.000 872.000 814.000 851.000 964.000
Finansinntekter 148.000 154.000 139.000 165.000 150.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 0
Finans 146.000 152.000 137.000 162.000 150.000
Konsernbidrag -385.000 -342.000 -338.000 -292.000 -292.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 290.000 779.000 714.000 748.000 813.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 45.000 36.000 27.000 16.000 0
Fast eiendom 326.000 351.000 375.000 502.000 531.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 100.000 100.000 100.000 0 0
Sum varige driftsmidler 426.000 451.000 475.000 502.000 531.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 471.000 487.000 502.000 519.000 532.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 349.000 422.000 380.000 327.000 376.000
Andre fordringer 6.435.000 6.345.000 6.191.000 5.697.000 5.507.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 199.000 326.000 205.000 258.000 3.000
Sum omløpsmidler 6.983.000 7.093.000 6.776.000 6.282.000 5.887.000
Sum eiendeler 7.454.000 7.580.000 7.278.000 6.801.000 6.419.000
Sum opptjent egenkapital 6.703.000 6.798.000 6.361.000 5.984.000 5.529.000
Sum egenkapital 6.803.000 6.898.000 6.461.000 6.084.000 5.629.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 500.000 450.000 450.000 400.000 400.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 43.000
Leverandørgjeld -22.000 3.000 37.000 28.000 53.000
Betalbar skatt 104.000 147.000 135.000 173.000 200.000
Skyldig offentlige avgifter 9.000 59.000 21.000 23.000 55.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 23.000 175.000 92.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 652.000 682.000 818.000 716.000 746.000
Sum gjeld og egenkapital 7.455.000 7.580.000 7.279.000 6.800.000 6.418.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.331.000 6.411.000 5.958.000 5.566.000 5.141.000
Likviditetsgrad 1 10.7 10.4 8.3 8.8 7.9
Likviditetsgrad 2 10.7 10.4 8.3 8.8 7.9
Soliditet 91.3 9 88.8 89.5 87.7
Resultatgrad 18.7 51.4 43.9 48.4 54.4
Rentedekningsgrad 1 4 4 338.7
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 6.7 13.5 13.1 14.9 17.4
Signatur
25.02.2020
SIGNATUR
BERGESEN CHARLES RACINE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex