As Settefiskanlegget Lundamo
Juridisk navn:  As Settefiskanlegget Lundamo
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72851556
Fremovegen 357 Haakon VIIS G 23 Fax: 73965582
7234 Ler 4041 Hafrsfjord
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 821018692
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 11/8/1963
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Arnesen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.52%
Resultat  
  
-121.92%
Egenkapital  
  
-1.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.887.000 6.231.000 6.189.000 5.742.000 5.363.000
Resultat: -64.000 292.000 648.000 172.000 -261.000
Egenkapital: 3.830.000 3.889.000 3.676.000 3.198.000 3.080.000
Regnskap for  As Settefiskanlegget Lundamo
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.887.000 6.231.000 6.189.000 5.742.000 5.363.000
Driftskostnader -5.955.000 -5.942.000 -5.539.000 -5.562.000 -5.605.000
Driftsresultat -67.000 288.000 649.000 181.000 -241.000
Finansinntekter 12.000 15.000 12.000 14.000 18.000
Finanskostnader -8.000 -11.000 -13.000 -22.000 -38.000
Finans 4.000 4.000 -1.000 -8.000 -20.000
Resultat før skatt -64.000 292.000 648.000 172.000 -261.000
Skattekostnad 5.000 -79.000 -170.000 -54.000 68.000
Årsresultat -59.000 213.000 478.000 119.000 -193.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.749.000 2.110.000 2.414.000 2.616.000 2.898.000
Sum omløpsmidler 2.925.000 2.817.000 2.256.000 1.405.000 1.197.000
Sum eiendeler 4.674.000 4.927.000 4.670.000 4.021.000 4.095.000
Sum opptjent egenkapital 2.330.000 2.389.000 2.176.000 1.698.000 1.580.000
Sum egenkapital 3.830.000 3.889.000 3.676.000 3.198.000 3.080.000
Sum langsiktig gjeld 82.000 114.000 144.000 177.000 455.000
Sum kortsiktig gjeld 762.000 924.000 850.000 646.000 560.000
Sum gjeld og egenkapital 4.674.000 4.927.000 4.670.000 4.021.000 4.095.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.879.000 6.226.000 6.155.000 5.704.000 5.335.000
Andre inntekter 8.000 5.000 34.000 38.000 28.000
Driftsinntekter 5.887.000 6.231.000 6.189.000 5.742.000 5.363.000
Varekostnad -269.000 -344.000 -294.000 -308.000 -280.000
Lønninger -3.817.000 -3.610.000 -3.448.000 -3.450.000 -3.507.000
Avskrivning -413.000 -450.000 -443.000 -420.000 -399.000
Nedskrivning 0 0 -41.000 0 0
Andre driftskostnader -1.456.000 -1.538.000 -1.313.000 -1.384.000 -1.419.000
Driftskostnader -5.955.000 -5.942.000 -5.539.000 -5.562.000 -5.605.000
Driftsresultat -67.000 288.000 649.000 181.000 -241.000
Finansinntekter 12.000 15.000 12.000 14.000 18.000
Finanskostnader -8.000 -11.000 -13.000 -22.000 -38.000
Finans 4.000 4.000 -1.000 -8.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -59.000 213.000 478.000 119.000 -193.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 167.000 131.000 94.000 55.000 75.000
Fast eiendom 1.195.000 1.395.000 1.594.000 1.794.000 1.858.000
Maskiner anlegg 93.000 169.000 263.000 357.000 450.000
Driftsløsøre 294.000 416.000 464.000 411.000 508.000
Sum varige driftsmidler 1.582.000 1.980.000 2.320.000 2.561.000 2.816.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 6.000
Sum anleggsmidler 1.749.000 2.110.000 2.414.000 2.616.000 2.898.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 352.000 0 0 2.000 0
Andre fordringer 128.000 324.000 242.000 300.000 145.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.446.000 2.493.000 2.014.000 1.103.000 1.052.000
Sum omløpsmidler 2.925.000 2.817.000 2.256.000 1.405.000 1.197.000
Sum eiendeler 4.674.000 4.927.000 4.670.000 4.021.000 4.095.000
Sum opptjent egenkapital 2.330.000 2.389.000 2.176.000 1.698.000 1.580.000
Sum egenkapital 3.830.000 3.889.000 3.676.000 3.198.000 3.080.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 9.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 82.000 114.000 144.000 177.000 455.000
Leverandørgjeld 163.000 256.000 113.000 97.000 29.000
Betalbar skatt 31.000 116.000 209.000 33.000 0
Skyldig offentlige avgifter 198.000 178.000 177.000 177.000 177.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 370.000 374.000 342.000 339.000 354.000
Sum kortsiktig gjeld 762.000 924.000 850.000 646.000 560.000
Sum gjeld og egenkapital 4.674.000 4.927.000 4.670.000 4.021.000 4.095.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.163.000 1.893.000 1.406.000 759.000 637.000
Likviditetsgrad 1 3.8 3 2.7 2.2 2.1
Likviditetsgrad 2 3.8 3 2.7 2.2 2.2
Soliditet 81.9 78.9 78.7 79.5 75.2
Resultatgrad -1.1 4.6 10.5 3.2 -4.5
Rentedekningsgrad -8.4 26.2 49.9 8.9 -5.9
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -1.2 6.1 14.2 4.8 -5.4
Signatur
10.07.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
WEISETH THOMAS ANDERSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex