Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Sjøholtgården
Juridisk navn:  As Sjøholtgården
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70198100
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax: 70198101
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 961841798
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 9/15/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-95.37%
Resultat  
  
-98.48%
Egenkapital  
  
-47.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 147.000 3.173.000 839.000 813.000 1.059.000
Resultat: 46.000 3.025.000 549.000 415.000 801.000
Egenkapital: 2.145.000 4.090.000 3.767.000 3.352.000 3.044.000
Regnskap for  As Sjøholtgården
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 147.000 3.173.000 839.000 813.000 1.059.000
Driftskostnader -164.000 -169.000 -268.000 -343.000 -192.000
Driftsresultat -17.000 3.004.000 571.000 470.000 867.000
Finansinntekter 63.000 39.000 3.000 4.000 14.000
Finanskostnader 0 -18.000 -26.000 -58.000 -80.000
Finans 63.000 21.000 -23.000 -54.000 -66.000
Resultat før skatt 46.000 3.025.000 549.000 415.000 801.000
Skattekostnad 9.000 -702.000 -134.000 -107.000 -216.000
Årsresultat 55.000 2.323.000 414.000 308.000 584.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 934.000 1.022.000 4.458.000 4.610.000 4.763.000
Sum omløpsmidler 3.780.000 5.840.000 243.000 137.000 296.000
Sum eiendeler 4.714.000 6.862.000 4.701.000 4.747.000 5.059.000
Sum opptjent egenkapital 1.945.000 3.890.000 3.567.000 3.152.000 2.844.000
Sum egenkapital 2.145.000 4.090.000 3.767.000 3.352.000 3.044.000
Sum langsiktig gjeld 437.000 555.000 790.000 1.263.000 1.770.000
Sum kortsiktig gjeld 2.132.000 2.217.000 144.000 133.000 244.000
Sum gjeld og egenkapital 4.714.000 6.862.000 4.701.000 4.748.000 5.058.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 150.000 498.000 824.000 809.000 1.051.000
Andre inntekter -3.000 2.675.000 15.000 5.000 8.000
Driftsinntekter 147.000 3.173.000 839.000 813.000 1.059.000
Varekostnad -19.000 -6.000 -70.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -88.000 -96.000 -152.000 -152.000 -152.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -57.000 -67.000 -46.000 -191.000 -40.000
Driftskostnader -164.000 -169.000 -268.000 -343.000 -192.000
Driftsresultat -17.000 3.004.000 571.000 470.000 867.000
Finansinntekter 63.000 39.000 3.000 4.000 14.000
Finanskostnader 0 -18.000 -26.000 -58.000 -80.000
Finans 63.000 21.000 -23.000 -54.000 -66.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 0 0 0
Årsresultat 55.000 2.323.000 414.000 308.000 584.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 934.000 1.022.000 4.458.000 4.610.000 4.763.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 934.000 1.022.000 4.458.000 4.610.000 4.763.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 934.000 1.022.000 4.458.000 4.610.000 4.763.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.780.000 5.840.000 243.000 137.000 296.000
Sum omløpsmidler 3.780.000 5.840.000 243.000 137.000 296.000
Sum eiendeler 4.714.000 6.862.000 4.701.000 4.747.000 5.059.000
Sum opptjent egenkapital 1.945.000 3.890.000 3.567.000 3.152.000 2.844.000
Sum egenkapital 2.145.000 4.090.000 3.767.000 3.352.000 3.044.000
Sum avsetninger til forpliktelser 437.000 555.000 65.000 63.000 58.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 437.000 555.000 790.000 1.263.000 1.770.000
Leverandørgjeld 0 0 8.000 0 0
Betalbar skatt 109.000 212.000 132.000 103.000 203.000
Skyldig offentlige avgifter 23.000 5.000 5.000 30.000 41.000
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.132.000 2.217.000 144.000 133.000 244.000
Sum gjeld og egenkapital 4.714.000 6.862.000 4.701.000 4.748.000 5.058.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.648.000 3.623.000 99.000 4.000 52.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.6 1.7 1.0 1.2
Likviditetsgrad 2 1.8 2.6 1.7 1.1 1.3
Soliditet 45.5 59.6 80.1 70.6 60.2
Resultatgrad -11.6 94.7 68.1 57.8 81.9
Rentedekningsgrad 166.9 2 8.2 11.0
Gjeldsgrad 1.2 0.7 0.2 0.4 0.7
Total kapitalrentabilitet 1 44.3 12.2 10.0 17.4
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex