As Storetvedt Utbyggingsselskap
Juridisk navn:  As Storetvedt Utbyggingsselskap
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23119600
Postboks 1594 Vika Tjuvholmen Allé 3 Fax: 23119610
0118 Oslo 252 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 939207112
Aksjekapital: 2.499.000 NOK
Etableringsdato: 5/15/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1624.29%
Resultat  
  
106.29%
Egenkapital  
  
40.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.207.000 70.000 0 3.400.000 4.700.000
Resultat: 571.000 -9.084.000 4.000 3.296.000 4.729.000
Egenkapital: 15.544.000 11.027.000 18.111.000 18.202.000 15.901.000
Regnskap for  As Storetvedt Utbyggingsselskap
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.207.000 70.000 0 3.400.000 4.700.000
Driftskostnader -192.000 -8.915.000 -8.000 -126.000 -6.000
Driftsresultat 1.015.000 -8.845.000 -8.000 3.274.000 4.694.000
Finansinntekter 10.000 3.000 13.000 24.000 36.000
Finanskostnader -454.000 -242.000 -1.000 -1.000 0
Finans -444.000 -239.000 12.000 23.000 36.000
Resultat før skatt 571.000 -9.084.000 4.000 3.296.000 4.729.000
Skattekostnad -2.302.000 1.999.000 -91.000 -1.071.000 -1.277.000
Årsresultat -1.731.000 -7.085.000 -87.000 2.225.000 3.452.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.018.000 4.169.000 2.170.000 16.164.000 13.832.000
Sum omløpsmidler 10.528.000 22.346.000 16.189.000 2.038.000 2.216.000
Sum eiendeler 15.546.000 26.515.000 18.359.000 18.202.000 16.048.000
Sum opptjent egenkapital 0 -1.443.000 5.642.000 5.732.000 3.431.000
Sum egenkapital 15.544.000 11.027.000 18.111.000 18.202.000 15.901.000
Sum langsiktig gjeld 0 15.142.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 346.000 247.000 0 147.000
Sum gjeld og egenkapital 15.547.000 26.515.000 18.359.000 18.202.000 16.048.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 80.000 0 0 0 0
Andre inntekter 1.127.000 70.000 0 3.400.000 4.700.000
Driftsinntekter 1.207.000 70.000 0 3.400.000 4.700.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 -8.850.000 0 0 0
Andre driftskostnader -192.000 -65.000 -8.000 -126.000 -6.000
Driftskostnader -192.000 -8.915.000 -8.000 -126.000 -6.000
Driftsresultat 1.015.000 -8.845.000 -8.000 3.274.000 4.694.000
Finansinntekter 10.000 3.000 13.000 24.000 36.000
Finanskostnader -454.000 -242.000 -1.000 -1.000 0
Finans -444.000 -239.000 12.000 23.000 36.000
Konsernbidrag 0 0 3.000 -76.000 21.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.731.000 -7.085.000 -87.000 2.225.000 3.452.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 4.169.000 2.170.000 2.260.000 3.359.000
Fast eiendom 0 0 0 13.904.000 10.473.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 13.904.000 10.473.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.018.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.018.000 4.169.000 2.170.000 16.164.000 13.832.000
Varebeholdning 1.940.000 20.119.000 14.890.000 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 7.700.000 0 104.000 104.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 888.000 2.227.000 1.195.000 1.934.000 2.216.000
Sum omløpsmidler 10.528.000 22.346.000 16.189.000 2.038.000 2.216.000
Sum eiendeler 15.546.000 26.515.000 18.359.000 18.202.000 16.048.000
Sum opptjent egenkapital 0 -1.443.000 5.642.000 5.732.000 3.431.000
Sum egenkapital 15.544.000 11.027.000 18.111.000 18.202.000 15.901.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 15.142.000 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 222.000 95.000 0 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 124.000 152.000 0 145.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 346.000 247.000 0 147.000
Sum gjeld og egenkapital 15.547.000 26.515.000 18.359.000 18.202.000 16.048.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.525.000 22.000.000 15.942.000 2.038.000 2.069.000
Likviditetsgrad 1 3509.3 64. 65. 15.1
Likviditetsgrad 2 2862.7 6.4 5.3 0.0 15.1
Soliditet 1 41.6 98.7 100.0 99.1
Resultatgrad 84.1 -12635.7 96.3 99.9
Rentedekningsgrad 2.2 -36.5 3298.0
Gjeldsgrad 0 1.4 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 6.6 -33.3 0 18.1 29.5
Signatur
26.07.2013
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS
FORMANN ALENE ELLER TO
AV STYREMEDLEMMENE I FELLESSKAP.
Prokurister
26.07.2013
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex