Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Storetvedt Utbyggingsselskap
Juridisk navn:  As Storetvedt Utbyggingsselskap
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23119600
Postboks 1594 Vika Tjuvholmen Allé 3 Fax: 23119610
0118 Oslo 252 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 939207112
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Etableringsdato: 5/15/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-112.61%
Egenkapital  
  
-80.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 1.207.000 70.000 0 3.400.000
Resultat: -72.000 571.000 -9.084.000 4.000 3.296.000
Egenkapital: 2.976.000 15.544.000 11.027.000 18.111.000 18.202.000
Regnskap for  As Storetvedt Utbyggingsselskap
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 1.207.000 70.000 0 3.400.000
Driftskostnader -117.000 -192.000 -8.915.000 -8.000 -126.000
Driftsresultat -117.000 1.015.000 -8.845.000 -8.000 3.274.000
Finansinntekter 47.000 10.000 3.000 13.000 24.000
Finanskostnader -1.000 -454.000 -242.000 -1.000 -1.000
Finans 46.000 -444.000 -239.000 12.000 23.000
Resultat før skatt -72.000 571.000 -9.084.000 4.000 3.296.000
Skattekostnad 0 -2.302.000 1.999.000 -91.000 -1.071.000
Årsresultat -72.000 -1.731.000 -7.085.000 -87.000 2.225.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.940.000 5.018.000 4.169.000 2.170.000 16.164.000
Sum omløpsmidler 1.036.000 10.528.000 22.346.000 16.189.000 2.038.000
Sum eiendeler 2.976.000 15.546.000 26.515.000 18.359.000 18.202.000
Sum opptjent egenkapital -72.000 0 -1.443.000 5.642.000 5.732.000
Sum egenkapital 2.976.000 15.544.000 11.027.000 18.111.000 18.202.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 15.142.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 3.000 346.000 247.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.977.000 15.547.000 26.515.000 18.359.000 18.202.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 80.000 0 0 0
Andre inntekter 0 1.127.000 70.000 0 3.400.000
Driftsinntekter 0 1.207.000 70.000 0 3.400.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 -8.850.000 0 0
Andre driftskostnader -117.000 -192.000 -65.000 -8.000 -126.000
Driftskostnader -117.000 -192.000 -8.915.000 -8.000 -126.000
Driftsresultat -117.000 1.015.000 -8.845.000 -8.000 3.274.000
Finansinntekter 47.000 10.000 3.000 13.000 24.000
Finanskostnader -1.000 -454.000 -242.000 -1.000 -1.000
Finans 46.000 -444.000 -239.000 12.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0 3.000 -76.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -72.000 -1.731.000 -7.085.000 -87.000 2.225.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 4.169.000 2.170.000 2.260.000
Fast eiendom 1.940.000 0 0 0 13.904.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.940.000 0 0 0 13.904.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 5.018.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.940.000 5.018.000 4.169.000 2.170.000 16.164.000
Varebeholdning 0 1.940.000 20.119.000 14.890.000 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 7.700.000 0 104.000 104.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.036.000 888.000 2.227.000 1.195.000 1.934.000
Sum omløpsmidler 1.036.000 10.528.000 22.346.000 16.189.000 2.038.000
Sum eiendeler 2.976.000 15.546.000 26.515.000 18.359.000 18.202.000
Sum opptjent egenkapital -72.000 0 -1.443.000 5.642.000 5.732.000
Sum egenkapital 2.976.000 15.544.000 11.027.000 18.111.000 18.202.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 15.142.000 0 0
Leverandørgjeld 0 3.000 222.000 95.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 124.000 152.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 3.000 346.000 247.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.977.000 15.547.000 26.515.000 18.359.000 18.202.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.036.000 10.525.000 22.000.000 15.942.000 2.038.000
Likviditetsgrad 1 3509.3 64. 65.
Likviditetsgrad 2 0 2862.7 6.4 5.3 0.0
Soliditet 1 1 41.6 98.7 100.0
Resultatgrad 84.1 -12635.7 96.3
Rentedekningsgrad 2.2 -36.5 3298.0
Gjeldsgrad 0 0 1.4 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -2.4 6.6 -33.3 0 18.1
Signatur
29.06.2020
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN ALENE ELLER TO
AV STYREMEDLEMMENE I FELLESSKAP.
Prokurister
26.07.2013
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex