As Valen Eiendom As
Juridisk navn:  As Valen Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74397413
Hålopvegen 540 Hålopvegen 540 Fax:
7990 Naustbukta 7990 Naustbukta
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Nærøy
Org.nr: 993377120
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/17/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-382.61%
Egenkapital  
  
-17.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 380.000 380.000 380.000 382.000 380.000
Resultat: -65.000 23.000 14.000 78.000 116.000
Egenkapital: 415.000 506.000 490.000 483.000 426.000
Regnskap for  As Valen Eiendom As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 380.000 380.000 380.000 382.000 380.000
Driftskostnader -445.000 -357.000 -366.000 -304.000 -263.000
Driftsresultat -65.000 23.000 14.000 78.000 116.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -65.000 23.000 14.000 78.000 116.000
Skattekostnad -26.000 -7.000 -7.000 -21.000 -34.000
Årsresultat -91.000 16.000 7.000 57.000 82.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 416.000 462.000 303.000 318.000 341.000
Sum omløpsmidler 113.000 105.000 230.000 240.000 146.000
Sum eiendeler 529.000 567.000 533.000 558.000 487.000
Sum opptjent egenkapital 304.000 395.000 379.000 372.000 315.000
Sum egenkapital 415.000 506.000 490.000 483.000 426.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 114.000 62.000 43.000 76.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 529.000 568.000 533.000 559.000 487.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 2.000 0
Andre inntekter 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000
Driftsinntekter 380.000 380.000 380.000 382.000 380.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -32.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000
Avskrivning -24.000 -22.000 -22.000 -22.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -389.000 -309.000 -318.000 -256.000 -221.000
Driftskostnader -445.000 -357.000 -366.000 -304.000 -263.000
Driftsresultat -65.000 23.000 14.000 78.000 116.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -91.000 16.000 7.000 57.000 82.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 69.000 34.000 38.000 42.000 44.000
Fast eiendom 270.000 222.000 238.000 254.000 269.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 27.000 10.000 16.000 22.000 28.000
Sum varige driftsmidler 297.000 233.000 254.000 276.000 297.000
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 196.000 10.000 0 0
Sum anleggsmidler 416.000 462.000 303.000 318.000 341.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 109.000 100.000 196.000 196.000 97.000
Andre fordringer 0 0 0 15.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 4.000 34.000 29.000 35.000
Sum omløpsmidler 113.000 105.000 230.000 240.000 146.000
Sum eiendeler 529.000 567.000 533.000 558.000 487.000
Sum opptjent egenkapital 304.000 395.000 379.000 372.000 315.000
Sum egenkapital 415.000 506.000 490.000 483.000 426.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 25.000 38.000 18.000 22.000 1.000
Betalbar skatt 61.000 2.000 3.000 19.000 26.000
Skyldig offentlige avgifter 27.000 21.000 22.000 34.000 34.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 114.000 62.000 43.000 76.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 529.000 568.000 533.000 559.000 487.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.000 43.000 187.000 164.000 85.000
Likviditetsgrad 1 1 1.7 5.3 3.2 2.4
Likviditetsgrad 2 1 1.7 5.4 3.2 2.4
Soliditet 78.4 89.1 91.9 86.4 87.5
Resultatgrad -17.1 6.1 3.7 20.4 30.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet -12.3 4 2.6 14.0 23.8
Signatur
15.12.2014
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex