Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Vestfjell
Juridisk navn:  As Vestfjell
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67143420
Hosletoppen 33 Hosletoppen 33 Fax: 67142770
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 921422008
Aksjekapital: 290.000 NOK
Etableringsdato: 2/4/1957 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sætrang Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
50%
Egenkapital  
  
-7.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.000
Egenkapital: -14.000 -13.000 -11.000 -9.000 -7.000
Regnskap for  As Vestfjell
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.000
Driftsresultat -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 4.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 24.000
Sum eiendeler 0 0 0 0 28.000
Sum opptjent egenkapital -304.000 -303.000 -301.000 -299.000 -297.000
Sum egenkapital -14.000 -13.000 -11.000 -9.000 -7.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 13.000 11.000 9.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0 28.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.000
Driftskostnader -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.000
Driftsresultat -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 4.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 4.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 2.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 24.000
Sum eiendeler 0 0 0 0 28.000
Sum opptjent egenkapital -304.000 -303.000 -301.000 -299.000 -297.000
Sum egenkapital -14.000 -13.000 -11.000 -9.000 -7.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000 13.000 11.000 9.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000 13.000 11.000 9.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0 28.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -14.000 -13.000 -11.000 -9.000 -11.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.7
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.7
Soliditet -25.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad - -5.0
Total kapitalrentabilitet -10.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex