Asakil Holding As
Juridisk navn:  Asakil Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Kjederegnskap og Rådgivning AS Storgata 41 c/o Kjederegnskap og Rådgivning AS Storgata 41 Fax:
4307 Sandnes 4307 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 898677842
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/3/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kjederegnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 489.000 484.000 165.000 36.000
Egenkapital: 762.000 762.000 474.000 190.000 25.000
Regnskap for  Asakil Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -14.000 -25.000 -19.000 -24.000
Driftsresultat -11.000 -14.000 -25.000 -19.000 -24.000
Finansinntekter 11.000 503.000 520.000 214.000 108.000
Finanskostnader 0 0 -11.000 -30.000 -49.000
Finans 11.000 503.000 509.000 184.000 59.000
Resultat før skatt 0 489.000 484.000 165.000 36.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 489.000 484.000 165.000 36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000
Sum omløpsmidler 453.000 654.000 526.000 244.000 1.096.000
Sum eiendeler 963.000 1.164.000 1.036.000 754.000 1.606.000
Sum opptjent egenkapital 732.000 732.000 444.000 160.000 -5.000
Sum egenkapital 762.000 762.000 474.000 190.000 25.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 120.000 509.000 1.579.000
Sum kortsiktig gjeld 200.000 401.000 442.000 54.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 962.000 1.163.000 1.036.000 753.000 1.606.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -14.000 -25.000 -19.000 -24.000
Driftskostnader -11.000 -14.000 -25.000 -19.000 -24.000
Driftsresultat -11.000 -14.000 -25.000 -19.000 -24.000
Finansinntekter 11.000 503.000 520.000 214.000 108.000
Finanskostnader 0 0 -11.000 -30.000 -49.000
Finans 11.000 503.000 509.000 184.000 59.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -200.000 0 0
Årsresultat 0 489.000 484.000 165.000 36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000
Sum anleggsmidler 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 450.000 652.000 520.000 214.000 1.046.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 2.000 6.000 30.000 50.000
Sum omløpsmidler 453.000 654.000 526.000 244.000 1.096.000
Sum eiendeler 963.000 1.164.000 1.036.000 754.000 1.606.000
Sum opptjent egenkapital 732.000 732.000 444.000 160.000 -5.000
Sum egenkapital 762.000 762.000 474.000 190.000 25.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 120.000 509.000 1.579.000
Leverandørgjeld 0 1.000 2.000 1.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -200.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 200.000 200.000 240.000 54.000 0
Sum kortsiktig gjeld 200.000 401.000 442.000 54.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 962.000 1.163.000 1.036.000 753.000 1.606.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 253.000 253.000 84.000 190.000 1.094.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.6 1.2 4.5 548.0
Likviditetsgrad 2 2.3 1.6 1.2 4.5 548.1
Soliditet 79.2 65.5 45.8 25.2 1.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -2.3 -0.6 1.7
Gjeldsgrad 0.3 0.5 1.2 3 63.2
Total kapitalrentabilitet 0 4 47.8 25.9 5.2
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex