Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Asap-Norway AS
Juridisk navn:  Asap-Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35597000
Bataljonvegen 30 Bataljonvegen 30 Fax:
3734 Skien 3734 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 991898239
Aksjekapital: 4.805.657 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 8/1/2007 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: medical absorbent appliances as
Regnskapsfører: Frier Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.34%
Resultat  
  
-19.84%
Egenkapital  
  
-3.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.463.000 4.715.000 4.705.000 3.801.000 3.513.000
Resultat: -5.165.000 -4.310.000 -4.295.000 -5.400.000 -4.851.000
Egenkapital: -5.925.000 -5.717.000 -6.109.000 -7.371.000 -2.649.000
Regnskap for  Asap-Norway AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.463.000 4.715.000 4.705.000 3.801.000 3.513.000
Driftskostnader -8.787.000 -8.070.000 -8.014.000 -8.102.000 -8.049.000
Driftsresultat -4.324.000 -3.356.000 -3.309.000 -4.301.000 -4.536.000
Finansinntekter 33.000 1.000 4.000 21.000 6.000
Finanskostnader -875.000 -955.000 -990.000 -1.120.000 -321.000
Finans -842.000 -954.000 -986.000 -1.099.000 -315.000
Resultat før skatt -5.165.000 -4.310.000 -4.295.000 -5.400.000 -4.851.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.165.000 -4.310.000 -4.295.000 -5.400.000 -4.851.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.292.000 9.000.000 9.730.000 10.481.000 11.146.000
Sum omløpsmidler 4.427.000 2.900.000 2.736.000 2.874.000 4.758.000
Sum eiendeler 12.719.000 11.900.000 12.466.000 13.355.000 15.904.000
Sum opptjent egenkapital -31.530.000 -26.364.000 -22.055.000 -17.760.000 -12.360.000
Sum egenkapital -5.925.000 -5.717.000 -6.109.000 -7.371.000 -2.649.000
Sum langsiktig gjeld 15.582.000 15.582.000 15.582.000 15.650.000 15.650.000
Sum kortsiktig gjeld 3.063.000 2.035.000 2.993.000 5.076.000 2.904.000
Sum gjeld og egenkapital 12.719.000 11.900.000 12.465.000 13.355.000 15.905.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.213.000 4.715.000 4.636.000 3.801.000 3.513.000
Andre inntekter 250.000 0 69.000 0 0
Driftsinntekter 4.463.000 4.715.000 4.705.000 3.801.000 3.513.000
Varekostnad -1.857.000 -2.116.000 -2.101.000 -1.670.000 -2.082.000
Lønninger -2.352.000 -2.190.000 -2.102.000 -2.674.000 -1.734.000
Avskrivning -759.000 -758.000 -759.000 -760.000 -748.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.819.000 -3.006.000 -3.052.000 -2.998.000 -3.485.000
Driftskostnader -8.787.000 -8.070.000 -8.014.000 -8.102.000 -8.049.000
Driftsresultat -4.324.000 -3.356.000 -3.309.000 -4.301.000 -4.536.000
Finansinntekter 33.000 1.000 4.000 21.000 6.000
Finanskostnader -875.000 -955.000 -990.000 -1.120.000 -321.000
Finans -842.000 -954.000 -986.000 -1.099.000 -315.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.165.000 -4.310.000 -4.295.000 -5.400.000 -4.851.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 237.000 342.000 447.000 552.000 658.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 7.995.000 8.599.000 9.246.000 9.893.000 10.474.000
Driftsløsøre 7.000 14.000 0 7.000 15.000
Sum varige driftsmidler 8.003.000 8.613.000 9.246.000 9.900.000 10.488.000
Sum finansielle anleggsmidler 53.000 45.000 37.000 28.000 0
Sum anleggsmidler 8.292.000 9.000.000 9.730.000 10.481.000 11.146.000
Varebeholdning 2.138.000 1.444.000 1.763.000 1.654.000 1.286.000
Kundefordringer 495.000 1.373.000 851.000 744.000 260.000
Andre fordringer 75.000 40.000 42.000 259.000 270.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 645.000 44.000 80.000 217.000 2.942.000
Sum omløpsmidler 4.427.000 2.900.000 2.736.000 2.874.000 4.758.000
Sum eiendeler 12.719.000 11.900.000 12.466.000 13.355.000 15.904.000
Sum opptjent egenkapital -31.530.000 -26.364.000 -22.055.000 -17.760.000 -12.360.000
Sum egenkapital -5.925.000 -5.717.000 -6.109.000 -7.371.000 -2.649.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.703.000 1.283.000 1.828.000 1.953.000 1.941.000
Sum langsiktig gjeld 15.582.000 15.582.000 15.582.000 15.650.000 15.650.000
Leverandørgjeld 1.011.000 283.000 851.000 1.302.000 249.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 145.000 143.000 128.000 165.000 110.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 203.000 326.000 186.000 1.656.000 604.000
Sum kortsiktig gjeld 3.063.000 2.035.000 2.993.000 5.076.000 2.904.000
Sum gjeld og egenkapital 12.719.000 11.900.000 12.465.000 13.355.000 15.905.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.364.000 865.000 -257.000 -2.202.000 1.854.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 0.9 0.6 1.6
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.3 0.2 1.2
Soliditet -46.6 -55.2 -16.7
Resultatgrad -96.9 -71.2 -70.3 -113.2 -129.1
Rentedekningsgrad -4.9 -3.5 -3.3 -3.8 -14.1
Gjeldsgrad -3.1 -3.1 -2.8 -7.0
Total kapitalrentabilitet -33.7 -28.2 -26.5 -28.5
Signatur
09.09.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex