Asbjørn Ødegård & Sønn AS
Juridisk navn:  Asbjørn Ødegård & Sønn AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78498533
Postboks 454 Strandvegen 179 Fax: 78498650
9790 Kjøllefjord 9790 Kjøllefjord
Fylke: Kommune:
Finnmark Lebesby
Org.nr: 937226942
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/4/1985 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Wiiks Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.46%
Resultat  
  
-1353.12%
Egenkapital  
  
-19.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 937.000 897.000 4.755.000 7.627.000 6.547.000
Resultat: -802.000 64.000 1.215.000 2.656.000 297.000
Egenkapital: 14.596.000 18.099.000 17.474.000 16.501.000 14.486.000
Regnskap for  Asbjørn Ødegård & Sønn AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 937.000 897.000 4.755.000 7.627.000 6.547.000
Driftskostnader -1.507.000 -1.740.000 -3.749.000 -5.352.000 -6.453.000
Driftsresultat -568.000 -843.000 1.006.000 2.275.000 94.000
Finansinntekter -233.000 907.000 210.000 446.000 203.000
Finanskostnader 0 0 0 -66.000 0
Finans -233.000 907.000 210.000 380.000 203.000
Resultat før skatt -802.000 64.000 1.215.000 2.656.000 297.000
Skattekostnad 141.000 215.000 -242.000 -640.000 -145.000
Årsresultat -661.000 279.000 973.000 2.015.000 151.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.244.000 13.839.000 13.200.000 8.018.000 4.432.000
Sum omløpsmidler 1.867.000 4.818.000 5.470.000 9.934.000 12.222.000
Sum eiendeler 18.111.000 18.657.000 18.670.000 17.952.000 16.654.000
Sum opptjent egenkapital 14.496.000 17.999.000 17.374.000 16.401.000 14.386.000
Sum egenkapital 14.596.000 18.099.000 17.474.000 16.501.000 14.486.000
Sum langsiktig gjeld 278.000 372.000 479.000 414.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 3.237.000 186.000 718.000 1.037.000 2.136.000
Sum gjeld og egenkapital 18.111.000 18.657.000 18.671.000 17.952.000 16.655.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 238.000 211.000 3.399.000 4.980.000 5.875.000
Andre inntekter 699.000 686.000 1.355.000 2.647.000 672.000
Driftsinntekter 937.000 897.000 4.755.000 7.627.000 6.547.000
Varekostnad 0 -58.000 -1.738.000 -677.000 -1.000
Lønninger -833.000 -881.000 -1.052.000 -2.030.000 -3.290.000
Avskrivning -252.000 -256.000 -232.000 -253.000 -363.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -402.000 -545.000 -747.000 -2.279.000 -2.857.000
Driftskostnader -1.507.000 -1.740.000 -3.749.000 -5.352.000 -6.453.000
Driftsresultat -568.000 -843.000 1.006.000 2.275.000 94.000
Finansinntekter -233.000 907.000 210.000 446.000 203.000
Finanskostnader 0 0 0 -66.000 0
Finans -233.000 907.000 210.000 380.000 203.000
Konsernbidrag 158.000 346.000 0 0 0
Utbytte -3.000.000 0 0 0 -200.000
Årsresultat -661.000 279.000 973.000 2.015.000 151.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 675.000 741.000 807.000 873.000 938.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 802.000 988.000 1.177.000 761.000 751.000
Sum varige driftsmidler 1.477.000 1.729.000 1.984.000 1.634.000 1.690.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.767.000 12.110.000 11.216.000 6.384.000 2.743.000
Sum anleggsmidler 16.244.000 13.839.000 13.200.000 8.018.000 4.432.000
Varebeholdning 0 20.000 20.000 80.000 193.000
Kundefordringer 60.000 33.000 380.000 861.000 826.000
Andre fordringer 31.000 61.000 29.000 26.000 73.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.571.000 4.249.000 5.041.000 8.967.000 11.130.000
Sum omløpsmidler 1.867.000 4.818.000 5.470.000 9.934.000 12.222.000
Sum eiendeler 18.111.000 18.657.000 18.670.000 17.952.000 16.654.000
Sum opptjent egenkapital 14.496.000 17.999.000 17.374.000 16.401.000 14.386.000
Sum egenkapital 14.596.000 18.099.000 17.474.000 16.501.000 14.486.000
Sum avsetninger til forpliktelser 278.000 372.000 479.000 414.000 33.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 278.000 372.000 479.000 414.000 33.000
Leverandørgjeld 0 0 309.000 347.000 120.000
Betalbar skatt 0 1.000 177.000 259.000 184.000
Skyldig offentlige avgifter 35.000 0 34.000 134.000 251.000
Utbytte -3.000.000 0 0 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 201.000 185.000 198.000 297.000 1.381.000
Sum kortsiktig gjeld 3.237.000 186.000 718.000 1.037.000 2.136.000
Sum gjeld og egenkapital 18.111.000 18.657.000 18.671.000 17.952.000 16.655.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.370.000 4.632.000 4.752.000 8.897.000 10.086.000
Likviditetsgrad 1 0.6 25.9 7.6 9.6 5.7
Likviditetsgrad 2 0.6 25.8 7.6 9.6 5.7
Soliditet 80.6 9 93.6 91.9 87.0
Resultatgrad -60.6 21.2 29.8 1.4
Rentedekningsgrad 41.2
Gjeldsgrad 0.2 0 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -4.4 0.3 6.5 15.2 1.8
Signatur
24.01.2013
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS
FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex