Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Asfaltsaging As
Juridisk navn:  Asfaltsaging As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92210084
Halvdans Gate 11 Halvdans Gate 11 Fax:
2315 Hamar 2315 Hamar
Fylke: Kommune:
Hedmark Hamar
Org.nr: 919180900
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/8/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Axendo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
143.81%
Resultat  
  
124.94%
Egenkapital  
  
150.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 6.995.000 2.869.000
Resultat: 1.750.000 778.000
Egenkapital: 2.241.000 893.000
Regnskap for  Asfaltsaging As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 6.995.000 2.869.000
Driftskostnader -5.202.000 -2.057.000
Driftsresultat 1.793.000 814.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -44.000 -36.000
Finans -43.000 -36.000
Resultat før skatt 1.750.000 778.000
Skattekostnad -402.000 -186.000
Årsresultat 1.348.000 593.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.137.000 1.130.000
Sum omløpsmidler 2.516.000 940.000
Sum eiendeler 3.653.000 2.070.000
Sum opptjent egenkapital 1.941.000 593.000
Sum egenkapital 2.241.000 893.000
Sum langsiktig gjeld 29.000 37.000
Sum kortsiktig gjeld 1.384.000 1.140.000
Sum gjeld og egenkapital 3.654.000 2.070.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.995.000 2.869.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 6.995.000 2.869.000
Varekostnad -2.245.000 -693.000
Lønninger -1.676.000 -572.000
Avskrivning -315.000 -120.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -966.000 -672.000
Driftskostnader -5.202.000 -2.057.000
Driftsresultat 1.793.000 814.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -44.000 -36.000
Finans -43.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.348.000 593.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 1.137.000 1.130.000
Sum varige driftsmidler 1.137.000 1.130.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 1.137.000 1.130.000
Varebeholdning 61.000 83.000
Kundefordringer 352.000 135.000
Andre fordringer 38.000 36.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.064.000 685.000
Sum omløpsmidler 2.516.000 940.000
Sum eiendeler 3.653.000 2.070.000
Sum opptjent egenkapital 1.941.000 593.000
Sum egenkapital 2.241.000 893.000
Sum avsetninger til forpliktelser 29.000 37.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 29.000 37.000
Leverandørgjeld 673.000 34.000
Betalbar skatt 410.000 148.000
Skyldig offentlige avgifter 131.000 198.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 169.000 760.000
Sum kortsiktig gjeld 1.384.000 1.140.000
Sum gjeld og egenkapital 3.654.000 2.070.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.132.000 -200.000
Likviditetsgrad 1 1.8 0.8
Likviditetsgrad 2 1.8 0.8
Soliditet 61.3 43.1
Resultatgrad 25.6 28.4
Rentedekningsgrad 40.8 22.6
Gjeldsgrad 0.6 1.3
Total kapitalrentabilitet 49.1 39.3
Signatur
23.06.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
23.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex