Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Asjur AS
Juridisk navn:  Asjur AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22679656
Ullensakergata 15 Ullensakergata 15 Fax: 22194771
0655 Oslo 655 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979393067
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/15/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Registrert Revisor Bjørn A Halle As
Utvikling:
Omsetning  
  
264%
Resultat  
  
432.14%
Egenkapital  
  
30.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.236.000 889.000 1.936.000 3.423.000 1.118.000
Resultat: 596.000 112.000 489.000 644.000 563.000
Egenkapital: 1.326.000 1.017.000 1.532.000 3.165.000 2.695.000
Regnskap for  Asjur AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.236.000 889.000 1.936.000 3.423.000 1.118.000
Driftskostnader -2.664.000 -805.000 -1.483.000 -2.840.000 -605.000
Driftsresultat 573.000 84.000 454.000 583.000 513.000
Finansinntekter 23.000 28.000 36.000 61.000 51.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 23.000 28.000 36.000 61.000 51.000
Resultat før skatt 596.000 112.000 489.000 644.000 563.000
Skattekostnad -137.000 -27.000 -122.000 -174.000 -152.000
Årsresultat 459.000 85.000 367.000 470.000 411.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 773.000 813.000 853.000 853.000 1.353.000
Sum omløpsmidler 1.053.000 951.000 3.102.000 3.366.000 1.650.000
Sum eiendeler 1.826.000 1.764.000 3.955.000 4.219.000 3.003.000
Sum opptjent egenkapital 1.226.000 917.000 1.432.000 3.065.000 2.595.000
Sum egenkapital 1.326.000 1.017.000 1.532.000 3.165.000 2.695.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 2.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 495.000 745.000 2.423.000 1.054.000 308.000
Sum gjeld og egenkapital 1.826.000 1.764.000 3.955.000 4.219.000 3.003.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.236.000 889.000 1.936.000 3.423.000 1.118.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.236.000 889.000 1.936.000 3.423.000 1.118.000
Varekostnad -1.711.000 -224.000 -441.000 -1.800.000 0
Lønninger -729.000 -384.000 -837.000 -844.000 -431.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -224.000 -197.000 -205.000 -196.000 -174.000
Driftskostnader -2.664.000 -805.000 -1.483.000 -2.840.000 -605.000
Driftsresultat 573.000 84.000 454.000 583.000 513.000
Finansinntekter 23.000 28.000 36.000 61.000 51.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 23.000 28.000 36.000 61.000 51.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -150.000 -600.000 -2.000.000 0 0
Årsresultat 459.000 85.000 367.000 470.000 411.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000
Sum varige driftsmidler 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000
Sum finansielle anleggsmidler 720.000 760.000 800.000 800.000 1.300.000
Sum anleggsmidler 773.000 813.000 853.000 853.000 1.353.000
Varebeholdning 0 0 0 47.000 603.000
Kundefordringer 729.000 205.000 255.000 420.000 360.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 324.000 747.000 2.846.000 2.898.000 687.000
Sum omløpsmidler 1.053.000 951.000 3.102.000 3.366.000 1.650.000
Sum eiendeler 1.826.000 1.764.000 3.955.000 4.219.000 3.003.000
Sum opptjent egenkapital 1.226.000 917.000 1.432.000 3.065.000 2.595.000
Sum egenkapital 1.326.000 1.017.000 1.532.000 3.165.000 2.695.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 2.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.000 2.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 134.000 25.000 122.000 174.000 152.000
Skyldig offentlige avgifter 142.000 71.000 87.000 640.000 -4.000
Utbytte -150.000 -600.000 -2.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 69.000 50.000 214.000 240.000 160.000
Sum kortsiktig gjeld 495.000 745.000 2.423.000 1.054.000 308.000
Sum gjeld og egenkapital 1.826.000 1.764.000 3.955.000 4.219.000 3.003.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 558.000 206.000 679.000 2.312.000 1.342.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.3 1.3 3.2 5.4
Likviditetsgrad 2 2.1 1.3 1.3 3.2 3.4
Soliditet 72.6 57.7 38.7 75.0 89.7
Resultatgrad 17.7 9.4 23.5 17.0 45.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.7 1.6 0.3 0.1
Total kapitalrentabilitet 32.6 6.3 12.4 15.3 18.8
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex