Ask & Embla Frisørstudio As
Juridisk navn:  Ask & Embla Frisørstudio As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63816476
Strømsveien 61 Strømsveien 61 Fax:
2010 Strømmen 2010 Strømmen
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 997980328
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/10/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Administrativ Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.98%
Resultat  
  
1530%
Egenkapital  
  
250.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.706.000 1.471.000 1.724.000 1.356.000 1.600.000
Resultat: 163.000 10.000 -276.000 114.000 118.000
Egenkapital: 98.000 -65.000 -75.000 188.000 105.000
Regnskap for  Ask & Embla Frisørstudio As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.706.000 1.471.000 1.724.000 1.356.000 1.600.000
Driftskostnader -1.540.000 -1.458.000 -1.999.000 -1.241.000 -1.481.000
Driftsresultat 167.000 14.000 -275.000 114.000 119.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -4.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans -3.000 -4.000 -2.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 163.000 10.000 -276.000 114.000 118.000
Skattekostnad 0 0 13.000 -31.000 -14.000
Årsresultat 163.000 10.000 -263.000 83.000 104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.000 2.000 26.000 47.000 47.000
Sum omløpsmidler 296.000 206.000 264.000 366.000 248.000
Sum eiendeler 332.000 208.000 290.000 413.000 295.000
Sum opptjent egenkapital 38.000 -125.000 -135.000 128.000 45.000
Sum egenkapital 98.000 -65.000 -75.000 188.000 105.000
Sum langsiktig gjeld 23.000 57.000 91.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 211.000 216.000 274.000 225.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 332.000 208.000 290.000 413.000 295.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.708.000 1.471.000 1.724.000 1.356.000 1.599.000
Andre inntekter -2.000 0 0 0 1.000
Driftsinntekter 1.706.000 1.471.000 1.724.000 1.356.000 1.600.000
Varekostnad -222.000 -203.000 -263.000 -180.000 -240.000
Lønninger -971.000 -912.000 -1.323.000 -745.000 -932.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -347.000 -343.000 -413.000 -316.000 -309.000
Driftskostnader -1.540.000 -1.458.000 -1.999.000 -1.241.000 -1.481.000
Driftsresultat 167.000 14.000 -275.000 114.000 119.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -4.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans -3.000 -4.000 -2.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 163.000 10.000 -263.000 83.000 104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 36.000 2.000 26.000 47.000 47.000
Sum anleggsmidler 36.000 2.000 26.000 47.000 47.000
Varebeholdning 71.000 46.000 48.000 86.000 48.000
Kundefordringer 1.000 0 1.000 7.000 0
Andre fordringer 7.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 216.000 159.000 215.000 273.000 201.000
Sum omløpsmidler 296.000 206.000 264.000 366.000 248.000
Sum eiendeler 332.000 208.000 290.000 413.000 295.000
Sum opptjent egenkapital 38.000 -125.000 -135.000 128.000 45.000
Sum egenkapital 98.000 -65.000 -75.000 188.000 105.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 23.000 57.000 91.000 0 0
Leverandørgjeld 13.000 56.000 29.000 19.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 -14.000 31.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 101.000 77.000 143.000 102.000 92.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 97.000 83.000 115.000 74.000 83.000
Sum kortsiktig gjeld 211.000 216.000 274.000 225.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 332.000 208.000 290.000 413.000 295.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 85.000 -10.000 -10.000 141.000 58.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1 1 1.6 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 0.7 0.8 1.3 1.1
Soliditet 29.5 -31.3 -25.9 45.5 35.6
Resultatgrad 9.8 1 8.4 7.4
Rentedekningsgrad 55.7 3.5 -137.5 114.0 119.0
Gjeldsgrad 2.4 -4.2 -4.9 1.2 1.8
Total kapitalrentabilitet 50.3 6.7 -94.8 27.6 40.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex