Asker Håndverk&Eiendom As
Juridisk navn:  Asker Håndverk&Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90509980
Oppistu Øverby Oppistu Øverby Fax:
2510 Tylldalen 2510 Tylldalen
Fylke: Kommune:
Innlandet Tynset
Org.nr: 914743311
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/26/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lade Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.57%
Resultat  
  
77.14%
Egenkapital  
  
-8.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 376.000 334.000 427.000 436.000
Resultat: -8.000 -35.000 -10.000 123.000
Egenkapital: 78.000 85.000 112.000 120.000
Regnskap for  Asker Håndverk&Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 376.000 334.000 427.000 436.000
Driftskostnader -383.000 -369.000 -437.000 -314.000
Driftsresultat -8.000 -35.000 -9.000 123.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans -1.000 -1.000 -1.000 0
Resultat før skatt -8.000 -35.000 -10.000 123.000
Skattekostnad 1.000 8.000 2.000 -33.000
Årsresultat -7.000 -27.000 -7.000 90.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000 28.000 30.000 16.000
Sum omløpsmidler 120.000 107.000 153.000 261.000
Sum eiendeler 148.000 135.000 183.000 277.000
Sum opptjent egenkapital 48.000 55.000 82.000 90.000
Sum egenkapital 78.000 85.000 112.000 120.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 69.000 50.000 71.000 156.000
Sum gjeld og egenkapital 147.000 135.000 183.000 276.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 376.000 334.000 427.000 436.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 376.000 334.000 427.000 436.000
Varekostnad -24.000 -47.000 -82.000 -114.000
Lønninger -301.000 -245.000 -160.000 -108.000
Avskrivning -2.000 -10.000 -10.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -56.000 -67.000 -185.000 -84.000
Driftskostnader -383.000 -369.000 -437.000 -314.000
Driftsresultat -8.000 -35.000 -9.000 123.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans -1.000 -1.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -27.000 -7.000 90.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 11.000 2.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 18.000 28.000 15.000
Sum varige driftsmidler 16.000 18.000 28.000 15.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.000 28.000 30.000 16.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 24.000 0 48.000 0
Andre fordringer 40.000 40.000 60.000 62.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 55.000 67.000 45.000 199.000
Sum omløpsmidler 120.000 107.000 153.000 261.000
Sum eiendeler 148.000 135.000 183.000 277.000
Sum opptjent egenkapital 48.000 55.000 82.000 90.000
Sum egenkapital 78.000 85.000 112.000 120.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 -33.000 8.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 33.000
Skyldig offentlige avgifter 36.000 61.000 63.000 93.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 22.000 0 30.000
Sum kortsiktig gjeld 69.000 50.000 71.000 156.000
Sum gjeld og egenkapital 147.000 135.000 183.000 276.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 51.000 57.000 82.000 105.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.1 2.2 1.7
Likviditetsgrad 2 1.7 2.1 2.2 1.7
Soliditet 53.1 6 61.2 43.5
Resultatgrad -2.1 -10.5 -2.1 28.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 0.6 0.6 1.3
Total kapitalrentabilitet -5.4 -25.9 -4.9 44.6
Signatur
13.02.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
13.02.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
WIIG KRISTOFFER SVARSTAD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex