Asker Og Bærum Eiendomsutvikling As
Juridisk navn:  Asker Og Bærum Eiendomsutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ballerud alle 1 Ballerud alle 1 Fax:
1363 Høvik 1363 Høvik
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 914302684
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 9/25/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Team Revisjon As
Regnskapsfører: Bdt Viken Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.97%
Resultat  
  
-191.65%
Egenkapital  
  
-109.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 25.724.000 43.577.000 15.379.000 22.829.000 675.000
Resultat: -4.114.000 4.489.000 -1.276.000 1.629.000 214.000
Egenkapital: -373.000 3.741.000 346.000 1.345.000 186.000
Regnskap for  Asker Og Bærum Eiendomsutvikling As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 25.724.000 43.577.000 15.379.000 22.829.000 675.000
Driftskostnader -27.916.000 -38.071.000 -16.277.000 -20.863.000 -432.000
Driftsresultat -2.191.000 5.505.000 -898.000 1.966.000 244.000
Finansinntekter 4.000 3.000 2.000 7.000 0
Finanskostnader -1.927.000 -1.019.000 -380.000 -344.000 -30.000
Finans -1.923.000 -1.016.000 -378.000 -337.000 -30.000
Resultat før skatt -4.114.000 4.489.000 -1.276.000 1.629.000 214.000
Skattekostnad 0 -1.093.000 276.000 -470.000 -58.000
Årsresultat -4.114.000 3.395.000 -1.000.000 1.159.000 156.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 228.000 2.000 276.000 0 3.100.000
Sum omløpsmidler 20.366.000 31.219.000 17.164.000 9.993.000 1.035.000
Sum eiendeler 20.594.000 31.221.000 17.440.000 9.993.000 4.135.000
Sum opptjent egenkapital -403.000 3.711.000 316.000 1.315.000 156.000
Sum egenkapital -373.000 3.741.000 346.000 1.345.000 186.000
Sum langsiktig gjeld 13.840.000 18.750.000 9.345.000 7.225.000 0
Sum kortsiktig gjeld 7.127.000 8.730.000 7.749.000 1.422.000 3.949.000
Sum gjeld og egenkapital 20.594.000 31.221.000 17.440.000 9.992.000 4.135.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.124.000 43.577.000 3.399.000 1.116.000 0
Andre inntekter -400.000 0 11.980.000 21.714.000 675.000
Driftsinntekter 25.724.000 43.577.000 15.379.000 22.829.000 675.000
Varekostnad -32.460.000 -33.167.000 -11.728.000 -18.050.000 -215.000
Lønninger -2.939.000 -2.945.000 -2.923.000 -947.000 0
Avskrivning -57.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.316.000 -2.147.000 -1.626.000 -1.866.000 -217.000
Driftskostnader -27.916.000 -38.071.000 -16.277.000 -20.863.000 -432.000
Driftsresultat -2.191.000 5.505.000 -898.000 1.966.000 244.000
Finansinntekter 4.000 3.000 2.000 7.000 0
Finanskostnader -1.927.000 -1.019.000 -380.000 -344.000 -30.000
Finans -1.923.000 -1.016.000 -378.000 -337.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.114.000 3.395.000 -1.000.000 1.159.000 156.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 2.000 276.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 3.100.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 226.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 226.000 0 0 0 3.100.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 228.000 2.000 276.000 0 3.100.000
Varebeholdning 9.895.000 4.052.000 16.336.000 9.857.000 0
Kundefordringer 8.391.000 345.000 479.000 10.000 0
Andre fordringer 100.000 25.900.000 0 0 675.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.981.000 921.000 349.000 126.000 360.000
Sum omløpsmidler 20.366.000 31.219.000 17.164.000 9.993.000 1.035.000
Sum eiendeler 20.594.000 31.221.000 17.440.000 9.993.000 4.135.000
Sum opptjent egenkapital -403.000 3.711.000 316.000 1.315.000 156.000
Sum egenkapital -373.000 3.741.000 346.000 1.345.000 186.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 2.170.000
Sum langsiktig gjeld 13.840.000 18.750.000 9.345.000 7.225.000 0
Leverandørgjeld 98.000 752.000 2.365.000 63.000 51.000
Betalbar skatt 0 820.000 0 470.000 58.000
Skyldig offentlige avgifter 332.000 336.000 714.000 147.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.698.000 6.822.000 4.670.000 742.000 1.670.000
Sum kortsiktig gjeld 7.127.000 8.730.000 7.749.000 1.422.000 3.949.000
Sum gjeld og egenkapital 20.594.000 31.221.000 17.440.000 9.992.000 4.135.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.239.000 22.489.000 9.415.000 8.571.000 -2.914.000
Likviditetsgrad 1 2.9 3.6 2.2 7.0 0.3
Likviditetsgrad 2 1.5 3.1 0.1 0.1 0.3
Soliditet -1.8 1 2 13.5 4.5
Resultatgrad -8.5 12.6 -5.8 8.6 36.1
Rentedekningsgrad -1.1 5.4 -2.4 5.7 8.1
Gjeldsgrad -56.2 7.3 49.4 6.4 21.2
Total kapitalrentabilitet -10.6 17.6 -5.1 19.7 5.9
Signatur
07.10.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex