Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Asker Og Bærum Gravstell As
Juridisk navn:  Asker Og Bærum Gravstell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Elgefaret 65 Elgefaret 65 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 920602738
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/14/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisorforum 1 As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 23.000
Resultat: -27.000
Egenkapital: 3.000
Regnskap for  Asker Og Bærum Gravstell As
Resultat 2018
Driftsinntekter 23.000
Driftskostnader -49.000
Driftsresultat -27.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -27.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 58.000
Sum eiendeler 58.000
Sum opptjent egenkapital -27.000
Sum egenkapital 3.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 55.000
Sum gjeld og egenkapital 58.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 23.000
Varekostnad -8.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -41.000
Driftskostnader -49.000
Driftsresultat -27.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 58.000
Sum omløpsmidler 58.000
Sum eiendeler 58.000
Sum opptjent egenkapital -27.000
Sum egenkapital 3.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 2.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 53.000
Sum kortsiktig gjeld 55.000
Sum gjeld og egenkapital 58.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1
Soliditet 5.2
Resultatgrad -117.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 18.3
Total kapitalrentabilitet -46.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex