Askim Lantto Arkitekter Mnal AS
Juridisk navn:  Askim Lantto Arkitekter Mnal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22201425
St Olavsg 3 St Olavsg 3 Fax: 22361240
0165 Oslo 165 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980442047
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12/10/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Pkf Revisjon As
Regnskapsfører: Rg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.26%
Resultat  
  
0.8%
Egenkapital  
  
54.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.555.000 4.993.000 4.870.000 6.406.000 6.786.000
Resultat: 126.000 125.000 100.000 47.000 -128.000
Egenkapital: 360.000 233.000 108.000 8.000 -39.000
Regnskap for  Askim Lantto Arkitekter Mnal AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.555.000 4.993.000 4.870.000 6.406.000 6.786.000
Driftskostnader -5.429.000 -4.866.000 -4.765.000 -6.353.000 -6.908.000
Driftsresultat 127.000 127.000 105.000 53.000 -121.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -5.000 -6.000 -7.000
Finans -1.000 -2.000 -5.000 -6.000 -7.000
Resultat før skatt 126.000 125.000 100.000 47.000 -128.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 126.000 125.000 100.000 47.000 -128.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 18.000 23.000 33.000
Sum omløpsmidler 1.387.000 1.379.000 889.000 1.097.000 1.133.000
Sum eiendeler 1.387.000 1.379.000 907.000 1.120.000 1.166.000
Sum opptjent egenkapital 260.000 133.000 8.000 -92.000 -139.000
Sum egenkapital 360.000 233.000 108.000 8.000 -39.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.027.000 1.146.000 798.000 1.112.000 1.204.000
Sum gjeld og egenkapital 1.387.000 1.379.000 906.000 1.120.000 1.165.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.523.000 4.933.000 4.844.000 6.405.000 6.786.000
Andre inntekter 32.000 60.000 26.000 0 1.000
Driftsinntekter 5.555.000 4.993.000 4.870.000 6.406.000 6.786.000
Varekostnad -630.000 -198.000 -319.000 -672.000 -1.040.000
Lønninger -3.618.000 -3.444.000 -3.287.000 -4.413.000 -4.484.000
Avskrivning 0 -12.000 -5.000 -8.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.181.000 -1.212.000 -1.154.000 -1.260.000 -1.359.000
Driftskostnader -5.429.000 -4.866.000 -4.765.000 -6.353.000 -6.908.000
Driftsresultat 127.000 127.000 105.000 53.000 -121.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -5.000 -6.000 -7.000
Finans -1.000 -2.000 -5.000 -6.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 126.000 125.000 100.000 47.000 -128.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 12.000 18.000 25.000
Sum varige driftsmidler 0 0 12.000 18.000 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 6.000 6.000 8.000
Sum anleggsmidler 0 0 18.000 23.000 33.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 387.000 627.000 622.000 812.000 624.000
Andre fordringer 65.000 53.000 48.000 57.000 108.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 935.000 699.000 218.000 228.000 401.000
Sum omløpsmidler 1.387.000 1.379.000 889.000 1.097.000 1.133.000
Sum eiendeler 1.387.000 1.379.000 907.000 1.120.000 1.166.000
Sum opptjent egenkapital 260.000 133.000 8.000 -92.000 -139.000
Sum egenkapital 360.000 233.000 108.000 8.000 -39.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 54.000 74.000 115.000 179.000 140.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 387.000 487.000 423.000 599.000 687.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 585.000 585.000 260.000 334.000 377.000
Sum kortsiktig gjeld 1.027.000 1.146.000 798.000 1.112.000 1.204.000
Sum gjeld og egenkapital 1.387.000 1.379.000 906.000 1.120.000 1.165.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 360.000 233.000 91.000 -15.000 -71.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1.1 1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 1.1 1 1.0
Soliditet 2 16.9 11.9 0.7 -3.3
Resultatgrad 2.3 2.5 2.2 0.8 -1.8
Rentedekningsgrad 1 63.5 2 8.8 -17.3
Gjeldsgrad 2.9 4.9 7.4 1 -30.9
Total kapitalrentabilitet 9.2 9.2 11.6 4.7 -10.4
Signatur
14.01.2010
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex